Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Wouter Zweers, alumnus
Wouter Zweers, alumnus Europese studies

Wat houdt jouw werk in?

'Clingendael is een denktank die internationale ontwikkelingen op het gebied van politiek en beleid volgt en duidt. Als onderzoeker hou ik me specifiek bezig met het EU-uitbreidingsbeleid met de Westelijke Balkanlanden en de relaties tussen de EU en de landen ten oosten van de. In de praktijk betekent dat dat ik net als op de universiteit onderzoeken uitvoer door literatuur te verzamelen, onderzoeksinterviews te houden en de media te volgen. Zulke onderzoeken monden meestal uit in een rapport of policy brief met specifieke aanbevelingen voor bijvoorbeeld de Nederlandse overheid of de Europese Unie. Verder ben ik secretaris van de Rusland en Oost-Europa Kennisalliantie, een Nederlands kennisnetwerk van denktanks en universiteiten dat als doel heeft om de aanwezige kennis over deze regio’s te verzamelen en te ontsluiten naar de overheid. Naast het onderzoekswerk zijn er nog een aantal andere werkzaamheden. Zo duid ik regelmatig nieuws over de EU voor de krant, radio en TV, bijvoorbeeld laatst over de EU-toetredingsaanvraag van Oekraïne. Ook organiseer ik publieke en expertbijeenkomsten en spreek ik regelmatig op zulke bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Acquisitie, dus het binnenhalen van nieuwe projecten, en projectmanagement behoren eveneens tot de taken.'

Hoe heb je je na je studie georiënteerd op de arbeidsmarkt?

'Ik ben op een enigszins unieke manier aan mijn baan gekomen omdat ik al tijdens mijn studie stageliep bij Clingendael en daar na de studie ben gebleven. Voor een stage wilde ik graag inhoudelijk aan de slag met EU-beleid, maar dan het liefst wat dichter op de beleidswereld dan bij een universiteit. Daarvoor kwam ik al snel bij Clingendael uit.'

Welke vaardigheden die je hebt geleerd tijdens je studie gebruik je nu voor je werk?

'In eerste instantie vooral onderzoeksvaardigheden. Dan gaat het dus om het vinden van goede bronnen, structureren van onderzoek en schrijven van rapporten en papers. Daarnaast heb ik in zowel mijn bachelor als master inhoudelijke kennis opgedaan die nog altijd van pas komt. Bijvoorbeeld over de werking van de EU en de geschiedenis van de Europese integratie. Zulke basiskennis is erg belangrijk om nieuwe ontwikkelingen te kunnen duiden.'

Wat voor praktijkervaring heb je opgedaan tijdens je studie?

'Als stagiair bij Clingendael mocht ik al meeschrijven aan onderzoeken over de ontwikkelingen in de relatie tussen Moldavië en de EU en over financiële instrumenten van het EU-buitenlandbeleid en daarvoor naar Brussel om samen met een collega onderzoeksgesprekken te houden bij de Europese Commissie en EDEO. In de studie heb ik verder geen praktijkervaring opgedaan, maar wel extra vakken gevolgd. Naast mijn stage heb ik een extra minor aan de UvA gevolgd in macro-economie en na het volgen van Duits bij Europese studies heb ik een extra vak Duits gedaan bij de bachelor Duits. Ook heb ik in het kader van een Erasmusuitwisseling aan de Humboldt Universiteit in Berlijn gestudeerd en daar vakken over Europese geschiedenis gevolgd.'

Waar ligt volgens jou de maatschappelijke relevantie van de opleiding?

'Nederland en de EU zijn de afgelopen jaren door een veelvoud aan crisissen gegaan. De schuldencrisis, migratiecrisis, Brexit, Covid-19 en nu recent de Russische invasie van Oekraïne vragen om Europa-brede antwoorden en laten de sterke verbondenheid van binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen zien. Europese studies is bij uitstek de studie die je hiervan bewust maakt en legt een brede basis om zulke vraagstukken te lijf te gaan. De studie gaat daarmee dus niet alleen over Europa, maar juist ook over maatschappelijke vraagstukken zoals die ook in Nederland spelen.'

Heb je een tip voor studenten met betrekking tot de arbeidsmarkt?

'Ik was laatst op een conferentie waar ook een aantal studenten waren die een Essaywedstrijd hadden gewonnen en als ‘prijs’ mochten deelnemen. Een huidige stagiair in ons team heeft eerder ook meegedaan aan een essaywedstrijd. Dat is dus een goede manier om je in de kijker te spelen. Meer in het algemeen zou ik aanraden om al in de bachelor te proberen een profiel op te bouwen op een thema dat je interessant vindt. Dat hoeft niet te specifiek, maar je kunt wel proberen om opdrachten voor de studie waar mogelijk toe te spitsen op een of twee beleidsgebieden. Extra-curriculaire activiteiten zoals actief zijn bij een studievereniging helpen natuurlijk ook, maar naar mijn idee is het inhoudelijke profiel uiteindelijk het belangrijkst. Netwerken is zeker ook belangrijk, en zowel Clingendael als andere denktanks en universiteiten organiseren veel publieke lezingen en events. Dat is meestal inhoudelijk interessant en een goede mogelijkheid om in contact te komen met bijvoorbeeld beleidsmakers, diplomaten, onderzoekers en politici.'

Wouter Zweers deed de bachelor Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt nu alweer 6 jaar bij het Instituut Clingendael in Den Haag als Research Fellow in de EU & Global Affairs onderzoeksunit.