Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Tijdens de master leer je hoe je je kennis van het vak kan omzetten in onderwijs voor jonge mensen. Daarnaast krijg je een basis in pedagogiek en onderwijskunde. Het geleerde breng je meteen in de praktijk tijdens je stage op een middelbare school.

Opbouw van het programma

De master heeft een omvang van 60 studiepunten. Het voltijd programma bestaat uit twee semesters (steeds een half jaar). In deeltijd bestaat het studieprogramma uit drie of vier semesters. Een beschrijving hiervan kun je vinden in de Studiegids.

 • Het eerste deel van de opleiding heeft een overwegend ambachtelijk karakter: je oefent met de basisgereedschappen die nodig zijn voor goed leraarschap en bouwt aan je kennisbasis.
 • In het tweede deel van de opleiding staat de schoolcontext centraal: je ontwerpt onder meer een lessenserie voor een bovenbouwklas waarmee je aantoont onderwijskundige en vakdidactische kennis te kunnen toepassen op de lespraktijk, voert deze lessen uit en evalueert je ontwerp.

De opbouw van het voltijd programma ziet er als volgt uit:

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Pedagogiek en Algemene Didactiek A
  Blok 1
  Blok 4
  3

  Als leraar creëer je een veilige, ondersteunende en stimulerende leeromgeving. In Pedagogiek en Algemene Didactiek ontwikkel je je tot een reflectieve praktijkbeoefenaar. Hierbij leer je kritisch naar jezelf en anderen te kijken, en pas je pedagogische en didactische kennis toe. Je leert lesorganisatie, evaluatie en complexere processen rondom leerlingen begrijpen, inclusief leerprocessen, motivatie, adolescentie, leergedrag en diversiteit.

 • Pedagogiek en Algemene Didactiek B
  Blok 2
  Blok 5
  3

  In dit vak ontwikkel je je didactische en pedagogische vaardigheden door te focussen op leerprocessen, motivatie, identiteitsontwikkeling, diversiteit en meer. Je past theoretische kennis over adolescenten toe in de praktijk en sluit het vak af met een digitale toets over de literatuur en hoorcolleges.

 • Vakdidactiek 1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  9

  In Vakdidactiek 1 ontwikkel je vaardigheden om effectieve lessen te plannen, geven en evalueren. Je leert vakdidactische principes en vaardigheden toepassen bij het ontwerpen van lessen voor leerlingen en vertaalt pedagogische aspecten naar je eigen schoolvak.

 • Onderwijspraktijk A
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6

  De Lerarenopleiding bestaat voor 30 ec uit onderwijspraktijk. Tijdens Onderwijspraktijk A observeer je lessen, geef je zelf enkele lessen en focus je op lesgeven, communicatie en klassenmanagement. Deze ervaring bereidt je voor op het leraarschap en integreert kennis uit Pedagogiek en Algemene Didactiek A.

 • Onderwijspraktijk B
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  9

  In Onderwijspraktijk B geef je steeds meer zelfstandig les en krijg je meer verantwoordelijkheid voor één of meer klassen. Je richt je op individuele leerlingen, verschillen tussen hen en hun leermethodes, terwijl je aansluit bij Pedagogiek en Algemene Didactiek B. Ook oefen je Professioneel Spreken met logopedische begeleiding en voer je opleidingsopdrachten uit in de praktijk.

 • Vakdidactiek 2
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  3

  In Vakdidactiek 2 ontwikkel je diepgaande vakdidactische kennis en vaardigheden, waarbij je effectief vakoverschrijdend onderwijs ontwerpt, uitvoert en evalueert. Je leert complexe docentvaardigheden en samenwerken met vakgenoten, en bouwt voort op eerdere vakdidactische basis. Het draait om hogere denkvaardigheden, leerstrategieën en interactieve onderwijsvormen, om zo bij te dragen aan betere leerprestaties en docentprofessionalisering.

 • Educatief Ontwerpen
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  9

  In het vak Educatief Ontwerpen leer je actief bij te dragen aan onderwijsverbetering door systematisch onderwijs te ontwerpen en evalueren. Je kiest een eigen ontwerpvraagstuk, verkent dit vanuit vakdidactische theorie en data-analyse, en formuleert didactische oplossingen. Je hebt keuze uit ontwerpvarianten, waarbij je onderzoeksmethoden inzet om je eigen onderwijs te verbeteren en vakdidactische kennis te verdiepen.

 • Onderwijspraktijk C
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  15

  In Onderwijspraktijk C neem je zelfstandig de leiding over klassen en vergroot je je betrokkenheid bij de schoolorganisatie. Je geeft les, neemt deel aan vergaderingen en volgt het intervisietraject, terwijl je reflecteert op je docentontwikkeling en groei.

 • Vrije keuze: Keuzevakken
  Blok 1
  Blok 4
  3

  Je kiest één van de keuzevakken (het aanbod verschilt per semester): 1. Inclusief onderwijs, 2. Pedagogische Ethiek, 3. Taalontwikkelend onderwijzen, 4. Pedagogisch tactvol handelen in de klas, 5. Democratie, actualiteit en controverse in de klas.

Verplicht vak
Keuzevak
Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.

Weekindeling

Je volgt één dag in de week college op de UvA. Wanneer je in februari start met de opleiding, volg je colleges op dinsdag. Kies je voor een start in september, dan zijn de colleges op donderdag geroosterd.

De rest van de week ben je op de (stage)school waar je je praktijkdeel uitvoert.

Praktijkdeel

Als masterstudent besteed je de helft van je opleiding aan het praktijkdeel (840 uur). In totaal geef je ten minste 100 klokuren zelfstandig les in het voortgezet onderwijs, waarvan ten minste 50 klokuren in de bovenbouw. De overige uren (740 uur) besteed je aan school-gerelateerde zaken. Je draait, zo volledig als mogelijk is, mee op school. Als voltijdstudent ben je 2½ dag per week beschikbaar voor werk voor school. Als je in deeltijd studeert, ligt dit tussen de 1 en 2 dagen per week.

De opleiding met een stageplaats

In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor jou op een van de opleidingsscholen waarmee de Interfacultaire Lerarenopleidingen een samenwerkingsverband hebben, en hoef je dus niet zelf naar een stageplek op zoek gaan. Alleen na overleg met de stagecoördinator kan hier bij hoge uitzondering van worden afgeweken. Je dient dan voor 10 mei (septemberstart) of 10 november (februaristart) een e-mail te sturen naar stage-ilo-fmg@uva.nl. Na deze datum is het niet mogelijk om een verzoek voor een eigen stageplek in te dienen en word je sowieso op één van onze opleidingsscholen geplaatst.


De UvA werkt bewust samen met eigen opleidingsscholen. Deze scholen zijn namelijk medeverantwoordelijk voor het programma en streven, met hun specifieke kennis van het onderwijs, naar een goede afstemming van theorie en praktijk. De schoolbegeleiders en schoolopleiders op deze scholen zijn getraind door de ILO.

Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met de stagecoördinator via stagebureau-lerarenopleidingen-vu-uva@uva.nl.
​​​​​​​De UvA en VU gebruiken een gecombineerd e-mailadres.Vermeld daarom als je contact opneemt altijd de UvA als opleidingsinstituut.

 

De opleiding met een eigen baan in het voortgezet onderwijs

Je kan de opleiding ook volgen met een eigen baan in het voortgezet onderwijs. Een eerstegraads collega in jouw vakgebied functioneert als begeleider. We adviseren we je maximaal 9 lesuren van 50 minuten per week te combineren met een voltijdstudie. Als je in deeltijd gaat studereren, adviseren we maximaal 13 lesuren van 50 minuten per week. Als je baan groter is dan dit, dan is de kans groot dat je studievertraging oploopt tijdens je studie.

 

Studielast

Je volgt één dag in de week college op de UvA. De rest van de week ben je op de (stage)school waar je je praktijkdeel uitvoert.

Als je de master in voltijd volgt, dan duurt de opleiding in principe een jaar.  Je besteedt ongeveer 2,5 dag per week aan het volgen van colleges, het uitvoeren van opdrachten en zelfstudie. De andere 2,5 dag besteed je aan (het voorbereiden van) lessen en overige activiteiten op school.

Het is mogelijk om de master in deeltijd te volgen; het programma duurt dan twee jaar. Zo kan je de opleiding gemakkelijker combineren met je baan. Het is ook mogelijk om het deeltijdprogramma te versnellen, waardoor je er 1,5 jaar over doet. Als deeltijdstudent besteed je gemiddeld 1,5 dag per week aan het volgen van colleges, het uitvoeren van opdrachten en zelfstudie. Daarnaast besteed je 1,5 dag aan (het voorbereiden van) lessen en overige activiteiten op school. De praktijk leert dat deeltijdstudenten de eerste helft van hun opleiding als zwaarder ervaren dan de tweede helft - zeker als het programma versneld wordt uitgevoerd. 

Aangepaste trajecten

Het is in bepaalde situaties mogelijk om de opleiding in minder dan een jaar af te ronden,  bijvoorbeeld voor studenten die al beschikken over een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid, of die de minor Educatie hebben afgerond (zie voor meer informatie het tabblad Opleidingstrajecten). 

Collegedag

De colleges aan de ILO vinden op dinsdag of op donderdag plaats. Wanneer je in februari start met de opleiding, volg je in principe colleges op dinsdag. Kies je voor een start in september, dan zijn de colleges op donderdag geroosterd. Met een aangepast traject kan dit enigszins afwijken. Als deeltijdstudent wissel je tussen semesters tussen de dinsdag en donderdag (afhankelijk van je traject).

Veelgestelde vragen
 • Aan wie mag ik met een eerstegraads bevoegdheid lesgeven?

  Met de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs krijg je een eerstegraads lesbevoegdheid, waarmee je mag lesgeven aan:  

  • alle klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
 • Wat is het verschil tussen het voltijd- en het deeltijd opleidingsprogramma?

  Inhoudelijk zit er geen verschil tussen het voltijd- en het deeltijdprogramma. Je volgt precies dezelfde vakken – als deeltijdstudent doe je er alleen iets langer over.

  Voltijdprogramma

  • 1 collegejaar (2 semesters)
  • Het opleidingsprogramma omvat 60 studiepunten. Per semester worden er 30 studiepunten behaald.
  • Je volgt 1 dag per week onderwijs op de ILO en bent daarnaast 2,5 dag per week beschikbaar voor je stage.

  Deeltijdprogramma

  • 1,5 collegejaar (3 semesters) of 2 collegejaren (4 semesters)
  • Het opleidingsprogramma in deeltijd omvat eveneens 60 studiepunten, waarbij je de studielast verdeelt over 3 of 4 semesters. Hierdoor ben je per week minder tijd kwijt aan de studie. 
  • Je volgt 1 dag per week onderwijs op de ILO en bent daarnaast 1 à 1,5 dag per week beschikbaar voor je stage.

  In de studiegids vind je meer informatie over de inhoud van de vakken.

 • Mag/moet ik zelf een stageplek zoeken?

  In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor jou op een van de opleidings- of praktijkscholen waarmee de opleiding een samenwerkingsverband heeft. Het is dus niet de bedoeling dat je zelf naar een stageplek op zoek gaat. Alleen na overleg met de stagecoördinator kan hier bij hoge uitzondering van worden afgeweken. Je dient dan voor 10 mei (septemberstart) of 10 november (februaristart) een e-mail te sturen naar stagebureau-lerarenopleidingen-vu-uva@uva.nl
  De UvA en VU gebruiken een gecombineerd e-mailadres. Vermeld daarom als je contact opneemt altijd de UvA als opleidingsinstituut.
  Na deze datum is het niet mogelijk om een verzoek voor een eigen stageplek in te dienen en word je sowieso op één van onze opleidingsscholen geplaats.

  Als je een betaalde baan hebt als docent in het voortgezet onderwijs, dan kun je die aanstelling laten gelden als praktijkplek.

 • Kan ik de opleiding volgen met een betaalde baan in het voortgezet onderwijs?

  Jazeker. Als je een betaalde baan hebt als leraar in het voortgezet onderwijs, dan kun je die aanstelling - onder bepaalde voorwaarden - geheel of gedeeltelijk laten gelden als praktijkdeel. 

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de stagecoördinator

 • Met welke scholen werkt de ILO samen?

  De Interfacultaire Lerarenopleidingen heeft nauwe banden met een flink aantal opleidingsscholen in de regio's Amsterdam, Almere, West-Friesland en Noord-Holland-West. Via deze link is te zien waar de opleidingsscholen van de UvA zich bevinden.

 • Ben ik met een hbo-diploma toelaatbaar tot de master Leraar VHO?

  Met alleen een hbo-diploma ben je niet toelaatbaar tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs. De landelijke toelatingseis is dat je een universitaire master moet hebben afgerond. Om een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen, zou je dus eerst een master aan de universiteit moeten afronden. 

  Voor meer informatie over de vakmaster en eventueel een schakeljaar, verwijzen we je naar de opleiding zelf. Kijk voor meer informatie op www.uva.nl/master.