Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Lerarenopleiding Aardrijkskunde
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

Tijdens de master leer je hoe je je kennis van het vak kan omzetten in onderwijs voor jonge mensen. Daarnaast krijg je een basis in pedagogiek en onderwijskunde. Het geleerde breng je meteen in de praktijk tijdens je stage op een middelbare school.

Opbouw van het programma

De master heeft een omvang van 60 studiepunten. 

Semesterindeling

Het voltijd programma bestaat uit twee semesters (steeds een half jaar). In deeltijd bestaat het studieprogramma uit drie of vier semesters. Een beschrijving hiervan kun je vinden in de Studiegids.

 • Het eerste deel van de opleiding heeft een overwegend ambachtelijk karakter: je oefent met de basisgereedschappen die nodig zijn voor goed leraarschap en bouwt aan je kennisbasis.
 • In het tweede deel van de opleiding staat de schoolcontext centraal: je ontwerpt onder meer een lessenserie voor een bovenbouwklas waarmee je aantoont onderwijskundige en vakdidactische kennis te kunnen toepassen op de lespraktijk, voert deze lessen uit en evalueert je ontwerp.

De opbouw van het voltijd programma ziet er als volgt uit:

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Pedagogiek en Algemene Didactiek A
  ???studyprogramme .period??? 1
  3
 • Pedagogiek en Algemene Didactiek B
  ???studyprogramme .period??? 2
  3
 • Vakdidactiek 1
  1—2
  9
 • Onderwijspraktijk A
  1—2
  6
 • Onderwijspraktijk B
  ???studyprogramme .period??? 3
  9
 • Vakdidactiek 2
  ???studyprogramme .period??? 5
  3
 • Educatief Ontwerpen
  ???studyprogramme .period??? 4
  9
 • Onderwijspraktijk C
  4—6
  15
 • Vrije keuze: Keuzevakken (zie UvA studiegids voor de opties)
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.

Weekindeling

Je volgt één dag in de week college op de UvA. Wanneer je in februari start met de opleiding, volg je colleges op dinsdag. Kies je voor een start in september, dan zijn de colleges op donderdag geroosterd.

De rest van de week ben je op de (stage)school waar je je praktijkdeel uitvoert

Praktijkdeel

Als masterstudent besteed je de helft van je opleiding aan het praktijkdeel (840 uur). In totaal geef je ten minste 100 klokuren zelfstandig les in het voortgezet onderwijs, waarvan ten minste 50 klokuren in de bovenbouw. De overige uren (740 uur) besteed je aan school-gerelateerde zaken. Je draait, zo volledig als mogelijk is, mee op school. Als voltijdstudent ben je 2½ dag per week beschikbaar voor werk voor school. Als je in deeltijd studeert, ligt dit tussen de 1 en 2 dagen per week.

De opleiding met een stageplaats

In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor jou op een van de opleidingsscholen waarmee de Interfacultaire Lerarenopleidingen een samenwerkingsverband hebben, en hoef je dus niet zelf naar een stageplek op zoek gaan. Alleen na overleg met de stagecoördinator kan hier bij hoge uitzondering van worden afgeweken. Je dient dan voor 10 mei (septemberstart) of 10 november (februaristart) een e-mail te sturen naar stage-ilo-fmg@uva.nl. Na deze datum is het niet mogelijk om een verzoek voor een eigen stageplek in te dienen en word je sowieso op één van onze opleidingsscholen geplaatst.
De UvA werkt bewust samen met eigen opleidingsscholen. Deze scholen zijn namelijk medeverantwoordelijk voor het programma en streven, met hun specifieke kennis van het onderwijs, naar een goede afstemming van theorie en praktijk. De schoolbegeleiders en schoolopleiders op deze scholen zijn getraind door de ILO.

De opleiding met een eigen baan in het voortgezet onderwijs

Je kan de opleiding ook volgen met een eigen baan in het voortgezet onderwijs. Een eerstegraads collega in jouw vakgebied functioneert als begeleider. We adviseren we je maximaal 9 lesuren van 50 minuten per week te combineren met een voltijdstudie. Als je in deeltijd gaat studereren, adviseren we maximaal 13 lesuren van 50 minuten per week. Als je baan groter is dan dit, dan is de kans groot dat je studievertraging oploopt tijdens je studie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met de stagecoördinator via stage-ilo-fmg@uva.nl

 

Studiebelasting en opleidingsduur

Voltijd

Als je de master in voltijd volgt, dan duurt de opleiding in principe een jaar. Het is in bepaalde situaties mogelijk om de opleiding in minder dan een jaar af te ronden (zie voor meer informatie het tabblad Opleidingstrajecten). Je besteedt ongeveer vijf dagdelen per week aan het volgen van colleges, het uitvoeren van opdrachten en zelfstudie. De andere vijf dagdelen besteed je aan (het voorbereiden van) lessen en overige activiteiten op school.

Deeltijd

Het is mogelijk om de master in deeltijd te volgen; het programma duurt dan twee jaar. Zo kan je de opleiding gemakkelijker combineren met je baan. Het is ook mogelijk om het deeltijdprogramma te versnellen, waardoor je er 1,5 jaar over doet. 

Ook zijn er aangepaste trajecten mogelijk, bijvoorbeeld voor studenten die al beschikken over een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid, of die de minor Educatie hebben afgerond (zie voor meer informatie het tabblad Opleidingstrajecten). 

Als deeltijdstudent besteed je gemiddeld drie dagdelen per week aan het volgen van colleges, het uitvoeren van opdrachten en zelfstudie. Daarnaast besteed je drie dagdelen aan (het voorbereiden van) lessen en overige activiteiten op school. De praktijk leert dat deeltijdstudenten de eerste helft van hun opleiding als zwaarder ervaren dan de tweede helft - zeker als het programma versneld wordt uitgevoerd.