Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Filosofie
Vergelijk

Toelating en inschrijven

We raden je aan je aanmelding zo vroeg mogelijk in te dienen, in plaats van te wachten tot de aanmelddeadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder je bericht ontvangt over je toelating.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines

  Studenten met een non-EU/EER-nationaliteit
  1 maart 2024, 23.59 uur (meld je aan in Studielink vóór 27 februari; zie stap 4)

  Deadline voor studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit
  15 mei 2024, 23.59 uur (meld je aan in Studielink vóór 13 mei; zie stap 4)

  Let op: EU/EER-studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Je kunt worden toegelaten als je vooropleiding aan een van de volgende drie voorwaarden voldoet:

  1. Je hebt een bacheloropleiding in Filosofie voltooid aan een geaccrediteerde universiteit;
  2. Je hebt de uitgebreide minor Filosofie (60 EC) gedaan aan de Universiteit van Amsterdam;
  3. Je hebt 60 EC (of het equivalent daarvan) behaald in filosofievakken, en kunt aantonen dat deze gezamenlijk voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • De vakken besloegen ten minste twee filosofische subdisciplines (zoals logica, ethiek, taalfilosofie, politieke filosofie, esthetica, wetenschapsfilosofie, etc.).
  • Enkele van deze gevolgde filosofievakken waren van een geavanceerd academisch niveau.
  • Voor ten minste een van deze vakken heb je een scriptie of universitaire paper van ten minste 3500 woorden ingeleverd. 

  Als je toegelaten wilt worden op basis van voorwaarde 3, vragen we je om in je aanmelding bij de UvA via MyInfo (zie stap 5 hieronder) aanvullende informatie aan te leveren. 

  Hbo-bachelor: niet toelaatbaar

  Studenten met een afgeronde hbo-opleiding zijn niet toelaatbaar tot deze master. De UvA heeft geen schakelprogramma voor deze master.

  Nederlandse taaleis

  Ben je een internationale student? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, dien je het diploma te uploaden als onderdeel van je masteraanmelding in MyInfo (zie stap 5).

  Meer over de taaleisen
 • 3. Check het collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken. 

  Overige studiekosten

  Naast het collegegeld ben je gemiddeld tussen de € 50 en € 100 per maand kwijt aan boeken, excursies, een laptop en ander studiemateriaal. Houd tevens rekening met andere kosten zoals eten, openbaar vervoer en woonkosten als je op kamers gaat.

  Meer informatie over kosten
 • 4. Schrijf je in via Studielink
 • 5. Meld je aan voor de master in MyInfo

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Hiermee krijg je toegang tot MyInfo, het aanmeldformulier waarin je je aanmelddocumenten kunt uploaden. Volg je een bachelor Filosofie of Wijsbegeerte aan een Nederlandse universiteit? Dan krijg je geen uitnodiging voor het aanmeldformulier in MyInfo. Je wordt automatisch toegelaten zodra je bachelordiploma is geregistreerd door je universiteit (zie stap 4).

  Bereid je aanmelding goed voor en zorg dat je alle benodigde documenten klaar hebt staan. Je dient de onderstaande documenten te uploaden:

  • curriculum vitae;
  • bewijs van taalvaardigheid (indien van toepassing);
  • actuele cijferlijst, uitgegeven door je onderwijsinstelling;
  • diploma (indien behaald)* of een lijst van vakken die je nog moet behalen;
  • vertaling van je diploma en cijferlijst (indien niet Nederlands, Engels, Duits of Frans);
  • ingevuld motivatieformulier (PDF);
  • programmaspecifieke documenten (zie hieronder).

  *Let op: als je je diploma nog niet hebt behaald maar wel in het bezit bent van alle overige aanmelddocumenten, dan kun je je aanmelding indienen - zolang je maar vóór 1 september je bachelordiploma behaalt.

  Programma-specifiek document

  Als je niet op grond van een bachelor Filosofie of de uitgebreide minor Filosofie toegelaten kunt worden, zul je moeten aantonen dat je 60 EC aan filosofievakken hebt behaald die voldoen aan onze voorwaarden:

  • Geef in het motivatieformulier aan welke vakken je als geschikte achtergrond voor de master Filosofie ziet. Motiveer dit door vakomschrijvingen of links naar de Studiegids van de universiteit in te voegen. Als een vak niet gegeven werd binnen een afdeling Filosofie, specificeer dan welke filosofische literatuur je hebt gelezen voor het vak; én
  • Voeg een proeve van schrijven toe in de vorm van een academisch filosofisch werkstuk waarin beheersing blijkt van academische vaardigheden zoals bronverwijzing, correcte weergave van de literatuur, en het kunnen opzetten van een filosofische argumentatie. Het stuk moet een lengte hebben van minimaal 3500 woorden en er moeten filosofische bronnen gehanteerd zijn.

  Heb je wel een bachelor Filosofie of de 60 EC-minor Filosofie gevolgd? Dan hoef je deze aanvullende informatie niet aan te leveren.

  Deadline

  Dien je aanmelding in vóór de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen. We adviseren je om je aanmelding inclusief aanmelddocumenten zo vroeg mogelijk in te dienen, en niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder we je kunnen informeren over je toelating.

 

Na je aanmelding

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, controleren we of je de juiste documenten hebt aangeleverd. Als dit het geval is, sturen we je aanmelding door naar de toelatingscommissie. Binnen 10 tot 12 weken ontvang je per e-mail uitsluitsel of je bent toegelaten tot de master.

Als je wordt toegelaten, ontvang je een besluit van (voorwaardelijke) toelating. Om verder te gaan met je inschrijving moet je dit aanbod zo snel mogelijk accepteren. Lees meer over de stappen die je moet nemen na voorwaardelijke toelating op de website van de Graduate School of Humanities: