Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Psychologie: Klinische Forensische Psychologie (track)
Vergelijk

Toelichting Basisvereisten

Op deze pagina vind je per basisvereiste een toelichting, en een antwoord op de vraag met welke vooropleiding je voldoet, en welke vakken je kunt volgen als je nog niet voldoet. Om in aanmerking te komen voor selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende basisvereisten:

Je hebt een Nederlandse, academische (universitaire) bachelor in de Psychologie aan de UvA of aan een andere Nederlandse universiteit, of Bachelor Psychobiologie aan de UvA, of Bachelor Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht of (uitsluitend voor de mastertrack Klinische Ontwikkelingspsychologie) de Bachelor Pedagogische wetenschappen aan de UvA, VU of UU en je voldoet aan het volgende:

 • A. ≥ 24 EC Methoden- en  Statistiekcursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen waarvan ≥ 21 EC over kwantitatief onderzoek
 • B. ≥ 9 EC Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap.

Je dient alle vakken om te voldoen aan deze vereisten met een voldoende (≥5.5) te hebben behaald.

 • A. Methoden- en Statistiekcursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen

  A. ≥ 24 EC Methoden- en  Statistiekcursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen waarvan ≥ 21 EC over kwantitatief onderzoek

  Aangezien onze masterprogramma’s gericht zijn op kwantitatief onderzoek (i.t.t. kwalitatief onderzoek) eist de selectiecommissie dat minstens 21 van de vereiste 24 EC over kwantitatief onderzoek gaat. Door aan deze eis te voldoen weet je dat je over de statistische en methodologische kennis en vaardigheden beschikt die je nodig zult hebben in de master.

  Wat betreft onderzoeksmethoden verwachten we dat je kennis en vaardigheden hebt over deze onderwerpen: observationeel versus experimenteel onderzoek, (quasi-)experimentele designs, randomiseren, steekproeftrekken, confounds, bias, testconstructie, meetfouten, betrouwbaarheid en validiteit. Ook verwachten we dat je kunt uitleggen welke conclusies te trekken zijn uit verschillende onderzoeksdesigns (en welke niet) en de validiteit / betrouwbaarheid van psychologische meetinstrumenten kunt analyseren.

  Wat betreft statistiek kijkt de selectiecommissie naar informatie waaruit blijkt dat je kennis en vaardigheden hebt op het gebied van de volgende onderwerpen: beschrijvende statistiek, kansberekening, random variabelen, populaties versus steekproeven, steekproefverdelingen, inferentiële statistiek, betrouwbaarheidsintervallen, hypothese toetsing (t-tests, ANOVA – factorial/mixed, ANCOVA, MANOVA, correlatie, regressie, etc.), univariate en bivariate verdelingen, moderator/mediator analysis, factoranalyse (PCA), non-parametrische toetsen, etc.

  Het boek "Discovering statistics using SPSS" van Andy Field geeft een goed beeld van de kennis en vaardigheden die we van je verwachten op het gebied van statistiek.

 • A.1 Met welke vooropleiding voldoe je aan deze basisvereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, en je hebt de vakken voor deze basisvereiste met een voldoende (≥5.5) afgesloten, voldoe je aan deze basisvereiste:

  • bachelor Psychologie aan een Nederlandse universiteit (ongeacht welke)
  • bachelor Psychobiologie aan de UvA
  • (uitsluitend voor de mastertrack Klinische Ontwikkelingspsychologie) bachelor Pedagogische wetenschappen aan de UvA

  Met andere vooropleidingen dan de hier genoemde ben je niet toelaatbaar tot deze track/opleiding.

 • A.2 Wat als je niet voldoet aan deze basisvereiste?

  Als je een van de genoemde vooropleidingen hebt en niet geheel voldoet aan de eis, maar wel voor minstens 18 EC, is het mogelijk om een Methoden & Statistiek vak van 6 EC op 2e/3e jaarsniveau bij ons te doen. 

  Als je in je vooropleiding voor minder dan 18 EC op het gebied van deze eis hebt behaald, dan is het helaas niet mogelijk bij ons je kennis en vaardigheden aan te vullen. Je komt dan niet in aanmerking voor een schakelprogramma.

 • B. Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap
  • ≥ 9 EC Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap.

  Om je onderzoeks- en schrijfvaardigheden te kunnen waarborgen wil de selectiecommissie dat je aantoont dat je een empirisch onderzoek van ≥ 9 EC hebt gedaan over een onderwerp binnen de psychologie of een sociale wetenschap en er een individueel onderzoeksrapport in APA-stijl over hebt geschreven.

  Let op: een literatuuronderzoek voldoet niet; je moet empirisch onderzoek hebben gedaan, dus data hebben verzameld en geanalyseerd.

 • B.1 Met welke vooropleiding voldoe je aan deze basisvereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze basisvereiste:

  • bachelor Psychologie aan een Nederlandse universiteit (ongeacht welke)
  • bachelor Psychobiologie aan de UvA
  • (uitsluitend voor de mastertrack Klinische Ontwikkelingspsychologie) bachelor Pedagogische wetenschappen aan de UvA

  Met andere vooropleidingen dan de hier genoemde ben je niet toelaatbaar tot deze track.

  Voor kandidaten met een vooropleiding buiten de UvA: Voeg naast de studiegidsomschrijving zo mogelijk ook het rapport dat je hebt geschreven over je onderzoek, of, als dat nog niet afgerond is, het onderzoeksvoorstel toe aan je aanmelding in MyInfo.

 • B.2 Wat als je niet voldoet aan deze basisvereiste?

  Als je in je vooropleiding geen onderzoek hebt gedaan dat voldoet aan de omschrijving van hierboven, dan is het helaas niet mogelijk bij ons je kennis en vaardigheden aan te vullen. Je komt dan niet in aanmerking voor een schakelprogramma.

  Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.