Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Psychologie: Klinische Forensische Psychologie (track)
Opslaan in favorieten

Toelichting trackspecifieke eisen

Op deze pagina vind je per trackspecifieke vereiste een toelichting, en een antwoord op de vraag met welke vooropleinding je voldoet, en welke vakken je kunt volgen als je nog niet voldoet.

 • A. Persoonlijkheidsleer (≥6 EC)
  • Persoonlijkheidsleer (≥6 EC)

  We verwachten dat je kennis hebt over de belangrijkste theorieën over persoonlijkheid en/of persoonlijkheidsstoornissen. 

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze vereiste.

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een academische bachelor in de Psychologie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald of de UvA bachelor Psychobiologie maar desondanks niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis – het onderstaande vak bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een premasterprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Een premasterprogramma voor de track Klinische Psychologie kan maximaal uit 12 ec bestaan. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • B. Psychopathologie (≥9 EC op niveau jaar 2/3)
  • Psychopathologie (≥9 EC op niveau jaar 2/3) (zoals angst- en stemmingsstoornissen, dwang, verslaving).

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis hebt over de belangrijkste (meest voorkomende) psychische stoornissen zoals angst-, stemmings-, dwangstoornissen, verslaving en cognitieve functiestoornissen. Je hebt kennis van de belangrijkste verklaringsmodellen, de kenmerken, de overlap met andere stoornissen en de diagnostiek en behandeling.

  Met welke vooropleiding voldoe je automatisch aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een academische bachelor in de Psychologie of Psychobiologie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald, maar desondanks niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis – een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een premasterprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Een premasterprogramma voor de track Klinische Psychologie kan maximaal uit 12 ec bestaan. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • C. Gespreksvoering rapportage en observatie (≥9 EC)
  • Gespreksvoering rapportage en observatie (≥9 EC) met tenminste: Algemene gespreksvoering (≥3 EC); Klinische gespreksvoering gericht op volwassenen (≥6 EC op niveau jaar 2/3 waarvan tenminste ≥3 EC gericht op diagnostiek).

  We verwachten dat je kennis en vaardigheden hebt over algemene gespreksvaardigheden, geven en ontvangen van feedback, verzamelen van biografische en overige relevante gegevens, formuleren van de hulpvraag van de cliënt, kennismakings-/intakegesprek, veelvoorkomende lastige gesprekssituaties, slechtnieuwsgesprekken en motiverende gesprekstechnieken. Tenminste 6 ec op niveau jaar 2/3 moet specifiek gericht zijn geweest op klinische gespreksvoering gericht op volwassenen, waarvan tenminste 3 ec gericht op diagnostiek.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie

  Heb je een andere academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologievooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een academische bachelor in de Psychologie of Psychobiologie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald, maar desondanks niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis – een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een premasterprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Een premasterprogramma voor de track Klinische Psychologie kan maximaal uit 12 ec bestaan. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • D. Diagnostische modellen en strategieën (7≥ EC)
  • Diagnostische modellen en strategieën (7≥ EC) met tenminste: Theoretische kennis over psychodiagnostiek (≥5 EC); Afnemen van diagnostische instrumenten (≥2 EC)

  We verwachten dat je kennis en vaardigheden hebt over de meest gangbare vraagstellingen en gehanteerde psychodiagnostische methodieken, de beoordeling van de kwaliteit van diagnostiekinstrumenten, de vertaalslag van onderzoek naar individuele toepassing, patroonherkenning, rapportage en terugkoppeling. Daarvan heb je tenminste 5 ec kennis over psychodiagnostische theorieën en tenminste 2 ec kennis over het afnemen van diagnostische instrumenten.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie 

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een academische bachelor in de Psychologie of Psychobiologie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald, maar desondanks niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis – een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een premasterprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Een premasterprogramma voor de track Klinische Psychologie kan maximaal uit 12 ec bestaan. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • E. Behandelingsmodellen en -strategieën gericht op volwassenen (≥5 EC op niveau jaar 2/3)
  • Behandelingsmodellen en -strategieën gericht op volwassenen (≥5 EC op niveau jaar 2/3)

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over klinische interventies (psychologische behandeling/psychotherapie) voor volwassenen. Denk daarbij aan de hoofdstromingen in de psychotherapie, klinische toepassingen van psychotherapie en onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een academische bachelor in de Psychologie of Psychobiologie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald, maar desondanks niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis – een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een premasterprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Een premasterprogramma voor de track Klinische Psychologie kan maximaal uit 12 ec bestaan. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • F. Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥6 EC)
  • Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥6 EC)

  We verwachten dat je op 1e/2e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over psychometrie, besliskunde en testconstructie zoals die van belang zijn voor verantwoord testgebruik (o.a. methoden van testontwikkeling, betrouwbaarheid, validiteit, sensitiviteit en specificiteit). Deze eis zorgt dat je voldoet aan de eisen voor de BAPD op het gebied van psychometrie.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie 

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om onderstaand vak bij ons te doen, alleen toegankelijk voor studenten die een premasterprogramma doen:

  • Psychological Testing (6 ec) (alleen toegankelijk voor studenten die een premasterprogramma doen)

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een premasterprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Een premasterprogramma voor de track Klinische Psychologie kan maximaal uit 12 ec bestaan. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • G. Bewijs vooropleidingseisen voor de GZ-opleiding

  Voeg bij je aanmelding een document toe met informatie waarop je universiteit vermeldt hoe de vooropleidingseisen voor de GZ-opleiding in jouw bacheloropleiding worden gedekt; ofwel voeg een door je studieadviseur getekend formulier toe ‘vLOGO vooropleidingseisen GZ-opleiding’.

  Als je voor de start van de mastertrack een bachelor Psychologie of Psychobiologie aan de UvA hebt behaald met een klinische specialisatie, is een bewijs vooropleidingseisen GZ niet nodig.

 • H. Aantoonbare ervaring in het klinische forensische werkveld
  • Aantoonbare ervaring in het klinische forensische werkveld. Dit wordt getoetst aan de hand van de een ingevulde verklaring

  Ervaring met de forensische populatie is een vereiste bij de selectie voor deze track. Het werken in de forensische sector is uitdagend, en via deze weg kun je nagaan of het werk je ligt. Er is geen vereist minimum aantal uren. Bij je aanmelding dien je een contacturenverklaring aan te leveren, waarin een forensische instelling verklaart dat je professioneel kunt handelen in de forensische context.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Er bestaat geen specifieke opleiding of studieonderdeel waarmee je aan deze vereiste kunt voldoen. Zie onderstaande lijst voor enkele van de vele mogelijkheden:

  • Cosa: http://www.cosanederland.nl/
  • Exodus: https://www.exodus.nl/vrijwilligerswerk
  • De Regenboog: https://www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-amsterdam
  • Humanitas: https://www.humanitas.nl/onze-vrijwilligers/
  • Arkin: http://www.werkenbijarkin.nl/stages-en-vrijwilligers/vrijwilligerswerk/
  • Prison Project: http://www.prisonproject.nl/
  • Maatjes project Humanitas: http://www.humanitas.maatjesproject.org/
  • Surant: https://www.surant.nu/
  • Gevangenzorg Nederland: http://www.gevangenenzorg.nl/
  • Inforsa: Natalie Nicolai, Coördinator vrijwilligerswerk, Vrijwilligerswerk@arkin.nl
  • Je kunt ook aan de slag als hulpdocent (Engels, Internet, Bibliotheek, etc) in een TBS kliniek (Inforsa, Van der Hoeven)
  • Je kunt ook via onderzoek forensische ervaring opbouwen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Je komt pas in aanmerking voor deze track als je wel voldoet aan deze vereiste. Bij de vraag hierboven worden suggesties gedaan over hoe je deze ervaring kunt opdoen.