Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Psychologie: Klinische Forensische Psychologie (track)
Vergelijk

Toelichting trackspecifieke eisen

Op deze pagina vind je per trackspecifieke vereiste een toelichting, en een antwoord op de vraag met welke vooropleinding je voldoet, en welke vakken je kunt volgen als je nog niet voldoet.

Je hebt een Nederlandse, academische (universitaire) bachelor in de Psychologie of de bachelor Psychobiologie behaald aan de UvA, en je voldoet aan het volgende:

 1. Basiskennis op de volgende terreinen van Psychologie (≥ 18 EC) met tenminste: Ontwikkelingspsychologie (≥ 6 EC), Klinische Psychologie (≥ 6 EC) en Biologische Psychologie ( ≥ 6 EC).
 2. Persoonlijkheidsleer (≥6 EC).
 3. Psychopathologie (≥9 EC op niveau jaar 2/3) (zoals angst- en stemmingsstoornissen, dwang, verslaving).
 4. Gespreksvoering rapportage en observatie (≥9 EC) met tenminste: Algemene gespreksvoering (≥3 EC); Klinische gespreksvoering gericht op volwassenen (≥6 EC op niveau jaar 2/3, waarvan ≥3 EC gericht op diagnostiek).
 5. Diagnostische modellen en strategieën (7≥ EC) met tenminste: Theoretische kennis over psychodiagnostiek (≥5 EC); Afnemen van diagnostische instrumenten. (≥2 EC).
 6. Behandelingsmodellen en -strategieën gericht op volwassenen (≥5 EC op niveau jaar 2/3).
 7. Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥6 EC).
 8. Aantoonbare ervaring in het klinische forensische werkveld. Dit wordt getoetst aan de hand van de een ingevulde verklaring.

Je dient alle vakken om te voldoen aan deze vereisten met een voldoende (≥5.5) te hebben behaald. 

Indien relevant staat het niveau vermeld. De niveaus zijn vergelijkbaar met bachelorjaren:

 • Niveau 1: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 1, basis, inleidende cursussen in het vakgebied.
 • Niveau 2: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 2, uitgebreide, voortgezette cursussen.
 • Niveau 3: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 2/3, gevorderde, meer gespecialiseerde cursussen.
 • A. Basiskennis Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie en Biologische Psychologie
  • A. Basiskennis op de volgende terreinen van Psychologie: Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie en Biologische Psychologie (elk ≥ 6 EC op niveau jaar 1)

  Wat betreft Ontwikkelingspsychologie (≥ 6 EC) verwachten we dat je basiskennis (eerstejaarsniveau) hebt op het gebied van Ontwikkelingspsychologie, denk aan biologische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Een andere veelvoorkomende naam voor dit gebied binnen de psychologie is kinder- en jeugdpsychologie.

  Wat betreft Klinische psychologie (≥ 6 EC) verwachten we dat je basiskennis (eerstejaarsniveau) hebt op het gebied van psychopathologie (DSM), diagnostiek en behandeling.

  Wat betreft Biologische Psychologie (≥ 6 EC) verwachten we dat je basiskennis (eerstejaarsniveau) hebt over de anatomie van het brein, hersenmetingen, psychologische functies als perceptie, motoriek, aandacht, executieve functies, motivatie, emotie, leren, geheugen en bewustzijn. Andere veelvoorkomende namen voor dit veld binnen de psychologie zijn Psychofysiologie of Neuropsychologie.

 • A.1 Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke eis?

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, en je hebt de vakken voor deze eis met een voldoende afgesloten, dan voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie (elke specialisatie)

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg: toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar de vakken die je op het gebied van deze eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan de bovengenoemde ben je niet toelaatbaar.

 • A.2 Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een academische bachelor in de Psychologie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald of de bachelor Psychobiologie aan de UvA, maar desondanks niet voldoet aan de eis dan kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • B. Persoonlijkheidsleer (≥6 EC)
  • Persoonlijkheidsleer (≥6 EC)

  Heb je de UvA bachelor Psychologie met andere specialisatie(s) behaald, ofwel een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit, ofwel de UvA bachelor Psychobiologie, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg: toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

  We verwachten dat je kennis hebt over de belangrijkste theorieën over persoonlijkheid en/of persoonlijkheidsstoornissen.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze vereiste.

  UvA bachelor Psychologie met een klinische specialisatie

 • C. Psychopathologie (≥9 EC op niveau jaar 2/3)
  • Psychopathologie (≥9 EC op niveau jaar 2/3) (zoals angst- en stemmingsstoornissen, dwang, verslaving)

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis hebt over de belangrijkste (meest voorkomende) psychische stoornissen zoals angst-, stemmings-, dwangstoornissen, verslaving en cognitieve functiestoornissen. Je hebt kennis van de belangrijkste verklaringsmodellen, de kenmerken, de overlap met andere stoornissen en de diagnostiek en behandeling.

  Met welke vooropleiding voldoe je automatisch aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie

  Heb je de UvA bachelor Psychologie in een andere specialisatie behaald, ofwel een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit, ofwel de UvA bachelor Psychobiologie, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg: toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • D. Gespreksvoering rapportage en observatie (≥9 EC)
  • Gespreksvoering rapportage en observatie (≥9 EC) met tenminste: Algemene gespreksvoering (≥3 EC); Klinische gespreksvoering gericht op volwassenen (≥6 EC op niveau jaar 2/3 waarvan tenminste ≥3 EC gericht op diagnostiek)

  We verwachten dat je kennis en vaardigheden hebt over algemene gespreksvaardigheden, geven en ontvangen van feedback, verzamelen van biografische en overige relevante gegevens, formuleren van de hulpvraag van de cliënt, kennismakings-/intakegesprek, veelvoorkomende lastige gesprekssituaties, slechtnieuwsgesprekken en motiverende gesprekstechnieken. Tenminste 6 ec op niveau jaar 2/3 moet specifiek gericht zijn geweest op klinische gespreksvoering gericht op volwassenen, waarvan tenminste 3 EC gericht op diagnostiek.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie

  Heb je een andere academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg: toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • E. Diagnostische modellen en strategieën (7≥ EC)
  • ​​​​​​Diagnostische modellen en strategieën (7≥ EC) met tenminste: Theoretische kennis over psychodiagnostiek (≥5 EC); Afnemen van diagnostische instrumenten (≥2 EC)

  We verwachten dat je kennis en vaardigheden hebt over de meest gangbare vraagstellingen en gehanteerde psychodiagnostische methodieken, de beoordeling van de kwaliteit van diagnostiekinstrumenten, de vertaalslag van onderzoek naar individuele toepassing, patroonherkenning, rapportage en terugkoppeling. Daarvan heb je tenminste 5 EC kennis over psychodiagnostische theorieën en tenminste 2 EC kennis over het afnemen van diagnostische instrumenten.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg: toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • F. Behandelingsmodellen en -strategieën gericht op volwassenen (≥5 EC op niveau jaar 2/3)
  • Behandelingsmodellen en -strategieën gericht op volwassenen (≥5 EC op niveau jaar 2/3)

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over klinische interventies (psychologische behandeling/psychotherapie) voor volwassenen. Denk daarbij aan de hoofdstromingen in de psychotherapie, klinische toepassingen van psychotherapie en onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg: toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • F. Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥6 EC)
  • Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥6 EC)

  We verwachten dat je op 1e/2e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over psychometrie, besliskunde en testconstructie zoals die van belang zijn voor verantwoord testgebruik (o.a. methoden van testontwikkeling, betrouwbaarheid, validiteit, sensitiviteit en specificiteit). Deze eis zorgt dat je voldoet aan de eisen voor de BAPD op het gebied van psychometrie.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de UvA bachelor Psychobiologie, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg: toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • H. Aantoonbare ervaring in het klinische forensische werkveld
  • Aantoonbare ervaring in het klinische forensische werkveld. Dit wordt getoetst aan de hand van de een ingevulde verklaring.

  Ervaring met de forensische populatie is een vereiste bij de selectie voor deze track. Het werken in de forensische sector is uitdagend, en via deze weg kun je nagaan of het werk je ligt. Er is geen vereist minimum aantal uren. Bij je aanmelding dien je een contacturenverklaring aan te leveren, waarin een forensische instelling verklaart dat je professioneel kunt handelen in de forensische context.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Er bestaat geen specifieke opleiding of studieonderdeel waarmee je aan deze vereiste kunt voldoen. Zie onderstaande lijst voor enkele van de vele mogelijkheden:

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Je komt pas in aanmerking voor deze track als je wel voldoet aan deze vereiste. Bij de vraag hierboven worden suggesties gedaan over hoe je deze ervaring kunt opdoen.