Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Psychologie: Klinische Neuropsychologie (track)
Vergelijk

Toelichting trackspecifieke eisen

Op deze pagina vind je per trackspecifieke vereiste een toelichting, en een antwoord op de vraag met welke vooropleinding je voldoet, en welke vakken je kunt volgen als je nog niet voldoet.

Trackspecfieke vereisten

 • A.Kennis over theorieën en bevindingen over (klinische) neuropsychologie, hersenanatomie en cognitieve modellen (≥ 11 ec) waarvan minstens 6 ec op niveau 2 of 3
 • B. Psychopathologie (≥ 9 ec niveau 2 of 3).
 • C. Gespreksvaardigheden (≥ 6 EC), waarvan minstens 3 EC op klinische gespreksvoering
 • D. Psychodiagnostiek (≥ 9 ec waarvan ≥ 3 ec niveau 2 of 3)
 • E. Klinische interventies KNP (≥ 5 ec niveau 2-3)
 • F. Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥ 6 ec niveau 1-2)

De niveaus zijn vergelijkbaar met bachelorjaren:

 • Niveau 1: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 1, basis, inleidende cursussen in het vakgebied.
 • Niveau 2: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 2, uitgebreide, voortgezette cursussen.
 • Niveau 3: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 3, gevorderde, meer gespecialiseerde cursussen.
 • A.Kennis over theorieën en bevindingen over (klinische) neuropsychologie, hersenanatomie en cognitieve modellen
  • Kennis over theorieën en bevindingen over (klinische) neuropsychologie, hersenanatomie en cognitieve modellen (≥ 11 ec) waarvan minstens 6 ec op niveau 2 of 3

  We verwachten dat je voor 11 ec (waarvan minstens 6 ec op 2e/3e jaarsniveau) kennis hebt over neuropsychologie, hersenanatomie en cognitieve modellen. Je kunt daarbij denken aan de relatie tussen hersenen en stoornissen in functies (zoals waarneming, taal, geheugen en aandacht), het effect van hersenaandoeningen (zoals een hersenbloeding of traumatisch hersenletsel) op cognitieve functies en het normale functioneren van de hersenen op gebieden als waarneming, taal, geheugen, aandacht.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze basisvereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie
  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Brain & Cognition
  • UvA bachelor Psychobiologie

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis - een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • B. Psychopathologie
  • Psychopathologie (≥ 9 ec niveau 2 of 3).

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis hebt over de verschillen en overlap in de verschillende neuropsychologische functies (waaronder: perceptie, motoriek, aandacht, executieve functies, geheugen, taal, sociale cognitie, emotie en intelligentie) bij diverse ziektebeelden (o.a. traumatisch hersenletsel, vasculaire aandoeningen, dementiële ziektebeelden en ontwikkelingsstoornissen). Daarnaast verwachten we dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis hebt op het gebied van de belangrijkste psychopathologische beelden, onder andere als comorbiditeit bij neurologische aandoeningen, differentiaal diagnostische afwegingen bij neuropsychologische vraagstellingen over bijkomende psychopathologie en de (cognitieve) theorieën over deze beelden.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze basisvereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis - een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een premasterprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • C. Gespreksvaardigheden
  • Psychodiagnostiek (≥ 9 ec waarvan ≥ 3 ec niveau 2-3)

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over algemene gespreksvaardigheden, geven en ontvangen van feedback, verzamelen van biografische en overige relevante gegevens, formuleren van de hulpvraag van de cliënt, kennismakings-/intakegesprek, veelvoorkomende lastige gesprekssituaties, slechtnieuwsgesprekken en motiverende gesprekstechnieken. Tenminste 3 ec moet specifiek gericht zijn geweest op klinische gespreksvoering.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze basisvereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis - een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • D. Psychodiagnostiek
  • Psychodiagnostiek (≥ 9 ec waarvan ≥ 3 ec niveau 2 of 3)

  We verwachten dat je voor 9 ec (waarvan minstens 3 op 2e/3e jaarsniveau) kennis en vaardigheden hebt over

  • de meest gangbare vraagstellingen en gehanteerde psychodiagnostische methodieken, de beoordeling van de kwaliteit van diagnostiekinstrumenten, de vertaalslag van onderzoek naar individuele toepassing, patroonherkenning, rapportage en terugkoppeling;
  • diverse neuropsychologische tests en vragenlijsten en hoe deze relateren aan cognitieve functies en bepaalde hersenziektes;
  • het afnemen, scoren en het evalueren van dergelijke tests (denk aan dossieronderzoek, (hetero)anamnese, observatie, vragenlijstonderzoek en neuropsychologisch testonderzoek);
  • de diagnostische cyclus, de meest gangbare neuropsychologische vraagstellingen en werkwijzen, veelgebruikte instrumenten, patroonherkenning en rapportage;
  • de anamnese a.d.h.v. het biopsychosociaal model;
  • het schrijven van een neuropsychologisch rapport.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis – één of meer van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • E. Klinische interventies
  • Klinische interventies KNP (≥ 5 ec niveau 2-3)

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over

  • De behandeling van stoornissen in kinder- en volwassenenleeftijd;
  • zorgstandaarden en multidisciplinaire richtlijnen;
  • de belangrijkste hoofdstromingen in de psychotherapie binnen de neuropsychologische praktijk;
  • de toepassingen van psychotherapie in de KNP praktijk (denk aan psycho-educatie, Cognitieve Gedragstherapie en EMDR).
  • hersenstimulatie in brede zin (o.a. psychofarmacologie, elektroconvulsietherapie, cognitieve computertraining en neurofeedback).

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om onderstaand vak bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaand vak voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • F. Psychometrie/besliskunde/testconstructie
  • Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥ 6 ec niveau 1-2)

  We verwachten dat je op 1e/2e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over psychometrie, besliskunde en testconstructie zoals die van belang zijn voor verantwoord testgebruik (o.a. methoden van testontwikkeling, betrouwbaarheid, validiteit, sensitiviteit en specificiteit). Deze eis zorgt dat je voldoet aan de eisen voor de BAPD op het gebied van psychometrie.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om onderstaand vak bij ons te doen, alleen toegankelijk voor studenten die een premasterprogramma doen:

  • Psychological Testing (6) (alleen toegankelijk voor studenten die een premasterprogramma doen)

  Let op: door het behalen van bovenstaand vak voldoe je aan deze vereiste. Of je dit vak binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.