Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie (track)
Vergelijk

Toelichting trackspecifieke eisen

Op deze pagina vind je per trackspecifieke vereiste een toelichting, en een antwoord op de vraag met welke vooropleinding je voldoet, en welke vakken je kunt volgen als je nog niet voldoet.

Trackspecfieke vereisten

Om in aanmerking te komen voor selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende trackspecifieke vereisten:

 • A. Kennis op het gebied van psychopathologische beelden bij kinderen & jeugdigen (totaal ≥ 9 ec niveau 2 of 3)
 • B. Gespreksvaardigheden (≥ 6 EC), waarvan minstens 3 EC op klinische gespreksvoering
 • C. Psychodiagnostiek (≥ 9 ec waarvan ≥ 3 ec niveau 2 of 3)
 • D. Klinische interventies (≥ 5 ec niveau 2/3)
 • E. Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥ 6 ec niveau 1-2)  

De niveaus zijn vergelijkbaar met bachelorjaren:

 • Niveau 1: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 1, basis, inleidende cursussen in het vakgebied.
 • Niveau 2: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 2, uitgebreide, voortgezette cursussen.
 • Niveau 3: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 3, gevorderde, meer gespecialiseerde cursussen.
 • A. Kennis op het gebied van psychopathologische beelden bij kinderen & jeugdigen
  • Kennis op het gebied van psychopathologische beelden bij kinderen & jeugdigen (totaal ≥ 9 ec niveau 2 of 3).

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis hebt over:

  • (pervasieve) ontwikkelingsproblemen zoals autisme en aan autisme verwante problemen;
  • emotionele stoornissen zoals angst- en stemmingsstoornissen;
  • gedragsstoornissen zoals ADHD, agressief en antisociaal gedrag;
  • leermoeilijkheden zoals dyslexie.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie
  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie
  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen (NB: studenten die de UPvA doen, doen een speciale variant van de bachelor PW en voldoen niet automatisch; zij dienen bij de aanmelding aan te tonen te voldoen)

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis – een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • B. Gespreksvaardigheden
  • Gespreksvaardigheden (≥ 6 EC), waarvan minstens 3 EC op klinische gespreksvoering.

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over algemene gespreksvaardigheden, geven en ontvangen van feedback, verzamelen van biografische en overige relevante gegevens, formuleren van de hulpvraag van de cliënt, kennismakings-/intakegesprek, veelvoorkomende lastige gesprekssituaties, slechtnieuwsgesprekken en motiverende gesprekstechnieken. Tenminste 3 ec moet specifiek gericht zijn geweest op klinische gespreksvoering.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie
  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie
  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen (NB: studenten die de UPvA doen, doen een speciale variant van de bachelor PW aan de UvA en voldoen niet automatisch; zij dienen bij de aanmelding aan te tonen te voldoen)

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis - een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • C. Psychodiagnostiek
  • Psychodiagnostiek (≥ 9 ec waarvan ≥ 3 ec niveau 2 of 3)

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over psychodiagnostiek vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief in zowel de school- als de GGZ setting. Denk aan het selecteren van testmateriaal, het toepassen van testprotocollen, veelgebruikte psychodiagnostische instrumenten, observatie, het uitwerken van testresultaten en schriftelijke rapportage.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?
  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie
  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie
  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen (NB: studenten die de UPvA doen, doen een speciale variant van de bachelor PW aan de UvA en voldoen niet automatisch; zij dienen bij de aanmelding aan te tonen te voldoen)

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om - afhankelijk van de omvang van je deficiëntie op het gebied van deze eis - een of twee van onderstaande vakken bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaande vakken voldoe je aan deze vereiste. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • D. Klinische interventies
  • Klinische interventies (≥ 5 ec niveau 2/3)

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over psychologische preventie en interventiemethoden voor kinderen en adolescenten in de jeugdzorg- en schoolsetting en de theoretische modellen waarop deze gebaseerd zijn.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie
  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie
  • UvA bachelor Psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen (NB: studenten die de UPvA doen, doen een speciale variant van de bachelor PW aan de UvA en voldoen niet automatisch; zij dienen bij de aanmelding aan te tonen te voldoen)

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om onderstaand vak bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaand vak voldoe je aan deze vereiste. Of je dit vak binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • E. Psychometrie/besliskunde/testconstructie

  Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥ 6 ec niveau 1-2)

  We verwachten dat je op 1e/2e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over psychometrie, besliskunde en testconstructie zoals die van belang zijn voor verantwoord testgebruik (o.a. methoden van testontwikkeling, betrouwbaarheid, validiteit, sensitiviteit en specificiteit). Deze eis zorgt dat je voldoet aan de eisen voor de BAPD op het gebied van psychometrie.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om onderstaand vak bij ons te doen, alleen toegankelijk voor studenten die een schakelprogramma doen:

  • Psychological Testing (6) (alleen toegankelijk voor studenten die een premasterprogramma doen)

  Let op: door het behalen van bovenstaand vak voldoe je aan deze vereiste. Of je dit vak binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.