Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie (track)
Vergelijk

Toelichting trackspecifieke eisen

Op deze pagina vind je per trackspecifieke vereiste een toelichting, en een antwoord op de vraag met welke vooropleinding je voldoet, en welke vakken je kunt volgen als je nog niet voldoet.

Je hebt een Nederlandse, academische (universitaire) bachelor in de Psychologie of bachelor Psychobiologie aan de UvA, of de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de UvA, VU of UU, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen met specialisatie Geestelijke Gezondheidszorg behaald, en je voldoet aan het volgende:

 1. Basiskennis op de volgende terreinen van Psychologie (≥ 18 EC) met tenminste: Ontwikkelingspsychologie (≥ 6 EC), Klinische Psychologie (≥ 6 EC) en Biologische Psychologie ( ≥ 6 EC).
 2. Persoonlijkheidsleer (≥6 EC).
 3. Kennis op het gebied van psychopathologische beelden bij kinderen & jeugdigen (totaal ≥ 9 EC niveau jaar 2 of 3).
 4. Gespreksvaardigheden (≥ 6 EC), waarvan minstens 3 EC op klinische gespreksvoering.
 5. Psychodiagnostiek (≥ 9 EC waarvan ≥ 3 EC niveau jaar 2 of 3)
 6. Klinische interventies (≥ 5 EC niveau jaar 2/3)
 7. Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥ 6 EC niveau jaar 1-2)

Je dient alle vakken om te voldoen aan deze vereisten met een voldoende (≥5.5) te hebben behaald.

Indien relevant staat het niveau vermeld. De niveaus zijn vergelijkbaar met bachelorjaren:

 • Niveau 1: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 1, basis, inleidende cursussen in het vakgebied.
 • Niveau 2: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 2, uitgebreide, voortgezette cursussen.
 • Niveau 3: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 2/3, gevorderde, meer gespecialiseerde cursussen.
 • A. Basiskennis Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie en Biologische Psychologie
  • A. Basiskennis op de volgende terreinen van Psychologie: Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie en Biologische Psychologie (elk ≥ 6 EC op niveau jaar 1).

  Wat betreft Ontwikkelingspsychologie (≥ 6 EC) verwachten we dat je basiskennis (eerstejaarsniveau) hebt op het gebied van Ontwikkelingspsychologie, denk aan biologische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Een andere veelvoorkomende naam voor dit gebied binnen de psychologie is kinder- en jeugdpsychologie.

  Wat betreft Klinische psychologie (≥ 6 EC) verwachten we dat je basiskennis (eerstejaarsniveau) hebt op het gebied van psychopathologie (DSM), diagnostiek en behandeling.

  Wat betreft Biologische Psychologie (≥ 6 EC) verwachten we dat je basiskennis (eerstejaarsniveau) hebt over de anatomie van het brein, hersenmetingen, psychologische functies als perceptie, motoriek, aandacht, executieve functies, motivatie, emotie, leren, geheugen en bewustzijn. Andere veelvoorkomende namen voor dit veld binnen de psychologie zijn Psychofysiologie of Neuropsychologie.

 • A.1 Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke eis?

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, en je hebt de vakken voor deze eis met een voldoende afgesloten, dan voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie (elke specialisatie)

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit behaald of de bachelor Psychobiologie aan de UvA of de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de UvA, VU of UU, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar de vakken die je op het gebied van deze eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan de bovengenoemde ben je niet toelaatbaar.

 • A.2 Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een academische bachelor in de Psychologie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald of de bachelor Psychobiologie aan de UvA of de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de UvA, VU of UU, maar desondanks niet voldoet aan de eis dan kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • B. Persoonlijkheidsleer (≥6 EC)
  • Persoonlijkheidsleer (≥6 EC)

  We verwachten dat je kennis hebt over de belangrijkste theorieën over persoonlijkheid en/of persoonlijkheidsstoornissen.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze vereiste.

  • UvA bachelor Psychologie met een klinische specialisatie

  Heb je de UvA bachelor Psychologie met andere specialisatie(s) behaald, ofwel een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit, ofwel de UvA bachelor Psychobiologie of de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de UvA, VU of UU, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg; toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • C. Kennis op het gebied van psychopathologische beelden bij kinderen & jeugdigen
  • Kennis op het gebied van psychopathologische beelden bij kinderen & jeugdigen (totaal ≥ 9 EC niveau jaar 2 of 3).

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis hebt over:

  • (pervasieve) ontwikkelingsproblemen zoals autisme en aan autisme verwante problemen;
  • emotionele stoornissen zoals angst- en stemmingsstoornissen;
  • gedragsstoornissen zoals ADHD, agressief en antisociaal gedrag;
  • leermoeilijkheden zoals dyslexie.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met een klinische specialisatie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen

  Heb je UvA bachelor Psychologie in een andere specialisatie behaald, ofwel een academische bachelor in de Psychologie aan een Nederlandse universiteit ofwel de UvA bachelor Psychobiologie of de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de VU of UU, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • D. Gespreksvaardigheden
  • Gespreksvaardigheden (≥ 6 EC), waarvan minstens 3 EC op klinische gespreksvoering.

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over algemene gespreksvaardigheden, geven en ontvangen van feedback, verzamelen van biografische en overige relevante gegevens, formuleren van de hulpvraag van de cliënt, kennismakings-/intakegesprek, veelvoorkomende lastige gesprekssituaties, slechtnieuwsgesprekken en motiverende gesprekstechnieken. Tenminste 3 EC moet specifiek gericht zijn geweest op klinische gespreksvoering.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met een klinische specialisatie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen

  Heb je de UvA bachelor Psychologie in een andere specialisatie, ofwel een academische bachelor in de Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit, ofwel de UvA bachelor Psychobiologie of de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de VU of UU, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg; toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • E. Psychodiagnostiek
  • Psychodiagnostiek (≥ 9 EC waarvan ≥ 3 EC niveau jaar 2 of 3)

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over psychodiagnostiek vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief in zowel de school- als de GGZ setting. Denk aan het selecteren van testmateriaal, het toepassen van testprotocollen, veelgebruikte psychodiagnostische instrumenten, observatie, het uitwerken van testresultaten en schriftelijke rapportage.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?
  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met een klinische specialisatie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een Nederlandse universiteit of de UvA bachelor Psychobiologie of de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de VU of UU, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg; toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • F. Klinische interventies
  • Klinische interventies (≥ 5 EC niveau jaar 2/3)

  We verwachten dat je op 2e/3e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over psychologische preventie en interventiemethoden voor kinderen en adolescenten in de jeugdzorg- en schoolsetting en de theoretische modellen waarop deze gebaseerd zijn.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie met een klinische specialisatie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een Nederlandse universiteit of de UvA bachelor Psychobiologie of de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de VU of UU, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg; toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • G. Psychometrie/besliskunde/testconstructie

  Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥ 6 EC niveau jaar 1-2)

  We verwachten dat je op 1e/2e jaarsniveau kennis en vaardigheden hebt over psychometrie, besliskunde en testconstructie zoals die van belang zijn voor verantwoord testgebruik (o.a. methoden van testontwikkeling, betrouwbaarheid, validiteit, sensitiviteit en specificiteit). Deze eis zorgt dat je voldoet aan de eisen voor de BAPD op het gebied van psychometrie.

  Met welke vooropleiding voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze trackspecifieke vereiste:

  • UvA bachelor Psychologie (elke specialisatie)

  Heb je een academische bachelor in de Psychologie aan een Nederlandse universiteit of de UvA bachelor Psychobiologie of de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de UvA, VU of UU, ofwel de UM bachelor Gezondheidswetenschappen richting Geestelijke Gezondheidszorg; toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving toe te voegen.

  Met een andere vooropleiding dan bovenstaande kom je niet in aanmerking voor de selectie voor deze track.

  Wat als je niet voldoet aan deze trackspecifieke vereiste?

  Als je ondanks je vooropleiding niet voldoet aan deze eis, kun je bij de UvA mogelijk vakken volgen. Of je deze vakken binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig een aanmelding doet voor de selectie. Indien het voor jouw situatie van toepassing is zul je dan een schakeladvies krijgen. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.