Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor Orthopedagogiek Uitgebreid

Orthopedagogiek Uitgebreid

De student die deze minor heeft afgerond: - heeft kennis en inzicht van de oorzaken en achtergronden van gedrag-, leer-, psychische en/of opvoedingsproblemen; - heeft kennis van diverse onderzoeksmethoden voor de bestudering van (ernstige) opvoedings-, leer- en gedragsproblemen; - heeft kennis van en inzicht in diagnostiek en (be)handeling van kinderen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften; - kan gesprekstechnieken herkennen en gebruiken ten behoeve van een hulpverleningsgesprek, diagnostische instrumenten afnemen en rapporteren over diagnostische onderzoeksresultaten.

Studiegids

Toelating

  • Hbo-studenten: minimaal twee jaar hbo-studie voltooid.
  • Zie voor eventuele aanvullende toegangseisen van vakken de vakbeschrijvingen.

Kerngegevens

Orthopedagogiek Uitgebreid
Studielast 60 EC, 1 jaar, of verspreid over 2 jaren
Voertaal Nederlands
Start Februari, september