Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Minor

Orthopedagogiek Uitgebreid

Een orthopedagoog houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in het dagelijks leven in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen.

De student die deze minor heeft afgerond: heeft kennis en inzicht van de oorzaken en achtergronden van gedrag-, leer-, psychische en/of opvoedingsproblemen; heeft kennis van diverse onderzoeksmethoden voor de bestudering van (ernstige) opvoedings-, leer- en gedragsproblemen; heeft kennis van en inzicht in diagnostiek en (be)handeling van kinderen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften; kan gesprekstechnieken herkennen en gebruiken ten behoeve van een hulpverleningsgesprek, diagnostische instrumenten afnemen en rapporteren over diagnostische onderzoeksresultaten.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Leren op school
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Professionele opvoeders
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Hersenen en gedrag
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Psychopathologie
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Professionele Vaardigheden 2
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Testen en Meten
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Diagnostiek
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Familie en Gezin
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Ontwikkelingspsychologie
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Professionele Vaardigheden 3
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Persoonlijkheidsleer
  ???studyprogramme .period??? 6
  3
 • Psychotherapeutische Stromingen
  ???studyprogramme .period??? 6
  3
Een beschrijving van de vakken vind je in de Studiegids.
Wat houdt deze minor in?

Prof. dr. B. Orobio de Castro, hoogleraar Orthopedagogiek, vertelt je er meer over in de video hiernaast.

Vervolg je studie met een master

In combinatie met een universitaire bachelor in de Maatschappij- of Gedragswetenschappen of een andere richting met voldoende sociaalwetenschappelijk onderzoek geeft de minor Orthopedagogiek Uitgebreid toegang tot de mastertracks Orthopedagogiek en Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Toelating vraag je aan via de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

Ingangseisen

Ingangseis voor de minor: minimaal twee jaar hbo-studie of eerste jaar WO voltooid. 
Voor sommige minorvakken en keuzevakken gelden (aanvullende) ingangseisen: informeer hiernaar voordat je je inschrijft. Om teleurstellingen te voorkomen, is het dus belangrijk dat je altijd goed nakijkt of je aan de voorwaarden voor deelname voldoet!

Aanmelden

De aanmelding voor de minor bestaat uit twee stappen: eerst meld je je vóór 15 juni aan voor de minor, vervolgens meld je je tijdens de aanmeldingsperiode per semester aan voor de vakken van die minor.

1. Aanmelding voor de minor

2. Aanmelding voor de vakken

Informatie over wanneer en hoe je je moet aanmelden voor vakken vind je op de studentenwebsite voor Pedagogische en Onderwijswetenschappen, in het lemma Vakaanmelding.

Meer informatie

Kerngegevens

Feiten & cijfers
Studielast 60 EC, 1 jaar, of verspreid over 2 jaren
Voertaal Nederlands
Start Februari, september
Locatie Roeterseilandcampus