Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek (track)

Orthopedagogen bestuderen hoe leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen zich manifesteren en wat er in de opvoeding en op school moet gebeuren om deze aan te pakken en te behandelen. Zij houden zich bezig met ernstige problemen bij kinderen zoals depressie, angst en agressie, maar ook met opvoedingsproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld chronische ziektes, verstandelijke beperkingen, pedagogische onmacht of mishandeling.

Ieder kind gaat naar school. Voor een aantal kinderen verloopt de schoolloopbaan met horten en stoten. Problemen op school kunnen het gevolg zijn van leer- of gedragsstoornissen, zoals dyslexie of hyperactiviteit, of van sociaal-emotionele factoren, eventueel samenhangend met tekorten in de pedagogische en/of didactische kwaliteit van school of met problemen in de gezinssituatie.

Orthopedagogiek aan de UvA

Binnen het mastertraject Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen voor de richting Onderwijsleerproblemen  of de richting Ontwikkeling- en opvoedingsproblemen. Maar het is ook mogelijk om zelf een programma samen te stellen door een keuze te maken uit het aanbod van beide richtingen. Specialismen binnen orthopedagogiek aan de UvA zijn o.a. leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie, leerkracht-leerlinginteractie, slaapproblemen (bij jongeren), ontwikkeling van angst bij kinderen, mindfulness voor ouders en kinderen met ADHD en reductie van opvoedingsstress.

Orthopedagogiek in deeltijdtempo

De master is ook in deeltijdtempo te volgen. Je verdeelt het programma dan over 1,5 tot 2 jaar. Het onderwijs, evenals de begeleiding tijdens onderzoek en stage, wordt uitsluitend overdag gegeven. Je kunt de verschillende mogelijkheden bespreken met de studieadviseurs.

Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek (track)
Diploma MSc Pedagogische wetenschappen
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 66607