Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Hoogleraar Nederlandse geschiedenis Remieg Aerts verzorgt op 3 oktober de tiende Jacob van Lenneplezing in SPUI25. De Jacob van Lennep-lezing keert jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terug en beoogt de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht te brengen.

Remieg Aerts, hoogleraar FGw, Nederlandse Geschiedenis
Remieg Aerts (foto: Dirk Gillissen)

De Amsterdamse notabel en schrijver Jacob van Lennep was van 1853-1856 Kamerlid voor het district Steenwijk. Hij zat tegelijk in de Kamer met Johan Rudolf Thorbecke, die net door de Aprilbeweging van 1853 was afgetreden als minister. Achter de regeringstafel zat nu Floris Adriaan van Hall. Drie tijdgenoten, maar tegelijk drie persoonlijkheden die een heel verschillende opvatting van politiek representeerden. Politiek is zelf een door en door historisch fenomeen, aldus Remieg Aerts. Hij bedoelt hiermee niet de gebeurtenissen, maar het fenomeen als zodanig. In deze lezing gaat hij na wat men zich in de negentiende eeuw voorstelde bij politiek en welke plaats politiek had in het leven en de waardering van burgers. In de negentiende-eeuwse letterkunde waren ‘typen’ populair. In die geest toont Aerts de opvattingen over politiek aan de hand van figuren als Van Lennep, Thorbecke, Van Hall en Multatuli. 

dhr. prof. dr. R.A.M. (Remieg) Aerts

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Geschiedenis

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is verplicht en niet vrijblijvend. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl of +31 (0)20 525 8142.

Aanmelden (website SPUI25)

Spui 25
Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam