Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
UvA-onderzoeker Marie Yasunaga heeft in de Sanko-bibliotheek in Tokio originele schetsen gevonden van de beroemdste negentiende-eeuwse getekende stadsgids van Edo (het huidige Tokio). Dankzij de vondst en het bijbehorende onderzoek weten we dat deze tekeningen de stad en het straatbeeld van toen heel waarheidsgetrouw weergeven.
Een van de door Hasegawa Settan gemaakte schetsen (© Sanko Library)

De schetsen, die decennialang verborgen lagen in het depot van de bibliotheek, verbeelden de stedelijke ruimte van de vroegmoderne hoofdstad van Japan. Schilder Hasegawa Settan maakte ze begin negentiende eeuw als voorbereidend werk voor de Galerij van merkwaardige plaatsen van Yedo (Edo Meisho Zue). Die gids geldt als een van de belangrijkste visuele bronnen voor historisch onderzoek naar Japan; de gedetailleerde illustraties van Settan geven essentiële informatie over onder meer de industrie, economie, omgangsvormen, religieuze en culturele activiteiten en architectuur in vroegmodern Edo. Toch bestaat onder onderzoekers al lang discussie over hoe waarheidsgetrouw Settans illustraties waren.

Observaties van de werkelijkheid

De vondst van de schetsen werpt nieuw licht op deze kwestie, omdat hierdoor het ontstaansproces van de illustraties beter onderzocht kon worden. Marie Yasunaga, die onderzoeker is bij het project Freedom of the Streets, trof de unieke tekeningen aan in het depot van de bibliotheek en haalde ze uit de vergetelheid. Ze bestudeerde ze nauwgezet, identificeerde 80 van de 101 tekeningen met de bijbehorende boekillustraties en ontrafelde het artistieke productieproces.

Op basis van haar onderzoek concludeert Yasunaga dat de tekeningen een directe observatie van de stad en het straatleven van vroegmodern Edo heel dicht benaderen. De kunstenaar baseerde zijn weergaven van de stad, en in sommige gevallen zelfs die van de mensen in het straatbeeld, op nauwgezette observaties van de werkelijkheid.

Inmiddels zijn de schetsen weer voor publiek te zien, in een tentoonstelling die de Sanko-bibliotheek eraan heeft gewijd.