Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Laura Cull Ó Maoilearca is benoemd tot bijzonder hoogleraar Performance Philosophy aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel, die is ingesteld in samenwerking met de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, bevindt zich op het snijvlak van podiumkunsten, filosofie, posthumanisme en artistiek onderzoek.
Laura Cull Ó Maoilearca (Foto: Kirsten van Santen)

De instelling van de nieuwe leerstoel geeft een sterke impuls aan de ontwikkeling van performance philosophy, een relatief jong vakgebied dat de tweeledige vraag centraal stelt: how performance thinks and how thinking is performed - met bijzondere aandacht voor de vaak ongelijke waarde die wordt toegekend aan verschillende manieren van weten.

Cull Ó Maoilearca zal zich richten op drie thema's: performance philosophy, de relatie human/non-human en sociale rechtvaardigheid – met als doel in de eerste plaats de mogelijkheden voor kennisuitwisseling tussen studenten, docenten en andere onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Academie voor Theater en Dans (ATD) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) te versterken. Daarnaast zullen partners als de Climate Imaginaries-coalitie, het Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences (ARIAS) en de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) worden uitgenodigd.

Bruggen slaan

Tot de taken van de leerstoel behoren het ontwikkelen van gezamenlijke onderzoeksprojecten, gezamenlijk onderwijs en het begeleiden van promovendi. Geplande projecten zijn met name gericht op artistiek onderzoek voor klimaatrechtvaardigheid en het uitvinden van formats en praktijken voor hoe verschillende soorten kennis elkaar kunnen ontmoeten, voorbij de hiërarchieën en ongelijkheden die vaak worden herhaald door institutionele normen.

De tijd waarin we nu leven vraagt om een verdieping en versterking van de dialoog tussen wetenschap en kunst. Deze leerstoel slaat een cruciale brug om deze dialoog de komende jaren duurzaam te maken. De leerstoel begint in september 2024 voor een periode van 5 jaar. Cull Ó Maoilearca zal het bijzonder hoogleraarschap combineren met haar werkzaamheden als lector voor de bachelor- en masterafdelingen van de Academie voor Theater en Dans.