Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De bacheloropleiding Filosofie van de UvA biedt in de eerste anderhalf jaar een brede inleiding in de filosofie. In de anderhalf jaar daarna is er ruimte voor specialisatie en voor het volgen van niet-wijsgerige vakken. De overzichtskennis van de filosofie in de bachelor wordt in de eerste plaats verworven door te kijken naar hedendaagse filosofische problemen; de geschiedenis van de filosofie speelt relatief een minder prominente rol.

In de eenjarige master Filosofie/Philosophy krijgen studenten de gelegenheid zich te specialiseren op het terrein van de filosofie dat hen het meest interesseert. De aangeboden specialisaties corresponderen met de onderzoeksprogramma’s van de medewerkers van de afdeling Filosofie: Philosophy and public affairs; Logic and language; Mind, body and behaviour; The philosophical tradition in context; Critical cultural theory.

In de tweejarige onderzoeksmaster Philosophy kunnen studenten zich eveneens verder in de vier onderzoeksrichtingen verdiepen. Daarnaast volgen ze een breed wijsgerig programma dat hen voorbereidt op academisch onderzoek.

De tweejarige masteropleiding Philosophy of the Humanities and the Social Sciences biedt de mogelijkheid om filosofie te studeren in relatie tot een vakwetenschap. Aan de UvA ligt het accent in deze opleiding op de filosofie van de politieke en sociale wetenschappen.

Studenten die een masteropleiding hebben afgerond kunnen een eenjarige kopopleiding volgen om hun lesbevoegdheid te halen.