Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Jaarlijks produceren we wereldwijd 110 miljoen ton aan textielafval. Hoe motiveren we consumenten om gerecycled textiel te kopen en daar meer voor te betalen? Maar behalve naar het afval moeten we ook kijken naar hoe we ons textielgoed wassen. Van de microplastics die in het milieu terechtkomen, is een aanzienlijk deel gevolg van dit wassen. Hoe motiveren we mensen om duurzaam met hun textiel om te gaan? Twee nieuwe studies gaan hier antwoorden op vinden.
shirt hang aan de lijn. Op het shirt staat het recycle logo
(photo: Shutterstock)

Textiel recyclen

Om textiel goed te recyclen kunnen afvalstromen niet te gemengd zijn. In de praktijk bestaat textielafval vooral uit mengsels van met name katoen en polyester, waardoor dit afval merendeels wordt gestort of verbrand. Gelukkig zijn er veelbelovende nieuwe technieken om katoen te recyclen, zelfs als het met polyester is vermengd. Deze technieken hebben echter alleen kans van slagen als consumenten ze omarmen.

Sociaal psychologen Frenk van Harreveld en Cameron Brick gaan onderzoek doen naar de bereidheid van consumenten om gerecycelde textielproducten te kopen. Zij zullen de psychologische factoren beschrijven achter onze intenties om kledingafval te recyclen en onze acceptatie van gerecycled textiel dat is geproduceerd met nieuwe technieken.

Textiel duurzaam wassen

Wasgedrag wordt vaak over het hoofd gezien als factor die bijdraagt aan de ecologische voetafdruk van textiel. Door het wassen van textiel komen echter synthetische microvezels vrij. Veel microplastics komen langs deze route in het milieu terecht. Er is weinig bekend over de bereidheid van mensen om maatregelen te nemen die deze vervuiling verminderen.

In dit project ontwikkelt Brick een nieuwe onderzoeksmethode om emissiegegevens van huishoudens te verzamelen. Ook onderzoekt hij hoe samenwerking met burgers in het project hun betrokkenheid en kennis vergroot en milieuvriendelijker gedrag bevordert. Het overkoepelende doel is te achterhalen hoe gedragsveranderingen op lokaal niveau bijdragen aan het verminderen van vervuiling op wereldschaal.

Voor dit project ontvingen Brick en zijn interdisciplinaire team een startsubsidie Sustainable Prosperity van 47.000 euro van de Universiteit van Amsterdam.

Dr. C. (Cameron) Brick PhD

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Social Psychology

Prof. dr. F. (Frenk) van Harreveld

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Social Psychology