Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

De FdR gaat deelnemen aan het UvA-brede onderzoeksthema ‘Global Health’. Vanuit de FdR zijn Johan Legemaate en Anniek de Ruijter de trekkers. Een gesprek met Johan Legemaate over de ambities.

Wat houdt Global Health in?

‘Global Health is een breed begrip. Veel ziekten en gezondheidsrisico’s beperken zich niet tot onze landsgrenzen. Als in China vogelgriep uitbreekt, maakt men zich in West-Europa of Zuid-Amerika zorgen. Maar ook de regulering van voedsel bijvoorbeeld, en de impact van klimaat op gezondheid. In het Global Health onderzoek is die wereldwijde dimensie het uitgangspunt. Maar Global Health kan juist ook lokaal zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om het bedenken en reguleren van vaccinatiebeleid in Nederland, kun je je voor een lokale oplossing oriënteren op wat er in de rest van de wereld en op het internet gebeurt.’

Op welke manier kan recht hier een rol in spelen?

‘Sommige onderwerpen binnen Global Health zijn zeer nauw gerelateerd aan het recht. Bijvoorbeeld op onderwerpen als infectieziektebestrijding, en toegang tot een veilige abortus, of de toegang tot veilige medicijnen en gezondheidszorg. Ook binnen het klassieke gezondheidsrecht worden veel normen en waarden gevormd door internationale regels en wereldwijde ontwikkelingen.’

Wat betekent deelname aan het zwaartepunt voor de faculteit?

‘We hopen dat we meer ruimte krijgen voor interdisciplinair onderzoek van juristen bij onze faculteit met sociologen, antropologen en medici op het gebied van gezondheidsrecht, maar ook op het grensvlak tussen milieu en gezondheid. Ik las bijvoorbeeld dat een bepaalde kankerbehandeling in Nederland niet is toegestaan vanwege milieuwetgeving. De wisselwerking tussen milieubeleid en gezondheid is bij uitstek een onderwerp voor Global Health, denk maar aan antibioticaresistentie, of de boskap en mijnbouw in relatie tot de ebola uitbraak in West Afrika.'

Het betekent ook dat onze master gezondheidsrecht, die recent is gestart met een nieuw programma, meer ingebed kan worden in onderzoek. En hoewel de onderwerpen vanuit Global Health zich niet altijd één op één vertalen naar deze master, geloven we wel dat als de master meer ingebed is in onderzoek, dit ook zeker het onderwijs zal verdiepen en verbreden.’ 

Over Global Health

De FdR krijgt gedurende vier jaar (2020-2023) 50 duizend euro per jaar voor de invulling van de Research Priority Area (RPA) Global Health. Het onderzoek is in samenwerking met het AMC, het Amsterdam Institute for Global Health and Developmenten de FMG.