Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Panikos Georgallis is universitair hoofddocent bij de sectie Strategy and International Business aan de ABS. Volgens hem zijn mensen en organisaties zich ervan bewust dat we dringend iets moeten doen aan klimaatverandering, en dat bedrijven deel moeten uitmaken van de oplossing. Met financiering van A Sustainable Future (ASF) verzamelde hij data over emissiedoelen van bedrijven, klimaatprotesten tegen bedrijven en hoe activisme de klimaatdoelen van bedrijven beïnvloedt.

‘Ik heb altijd al willen begrijpen hoe bedrijven met hun omgeving omgaan. Mijn onderzoek richt zich op de vraag waarom sommige bedrijven anders reageren op klimaatverandering en waarom dat belangrijk is’, zegt Georgallis. De onderzoeker startte dit project, omdat hem 2 dingen opvielen. Het eerste was dat veel bedrijven zeiden de door klimaatverandering veroorzaakte vervuiling te willen verminderen, omdat ze onder toenemende druk van de maatschappij staan. Het tweede wat hem opviel was hoe serieus bedrijven dit namen. Hier zaten flinke verschillen in. Georgialis: ‘Wij wilden graag meer inzicht in bedrijven die, als reactie druk van activisten, beloven meer actie te ondernemen tegen vervuiling. Ook wilden we achterhalen waarom sommige bedrijven ambitieuzer zijn dan andere als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering.’

Meer duidelijkheid nodig

Inzicht in wat bedrijven van plan zijn te doen aan klimaatverandering is echt belangrijk voor iedereen. Een aantal van 's werelds grootste bedrijven hebben beloofd hun uitstoot te verminderen, maar het is cruciaal om precies te weten wat ze beloven', legt Georgallis uit. Als we weten wat dat is, kunnen we pushen om hun manier van werken te veranderen, zodat ze hun beloften nakomen. En als ze dat niet doen, kunnen mensen hen daar op aanspreken. Dit onderzoek laat zien waaraan bedrijven moeten voldoen als ze ambitieuze klimaatdoelen willen stellen. Klimaatactivisten kunnen deze bevindingen gebruiken om hun campagnes te verbeteren. Als deze effectiever zijn, is de kans groter dat bedrijven overgaan op duurzamere productiepraktijken.'

Heeft klimaatactivisme invloed op klimaatdoelen?

Georgallis: 'De eerste resultaten suggereren dat bedrijven inderdaad reageren op activisme door ambitieuzere klimaatdoelen te stellen. We moeten meer tests uitvoeren om te achterhalen hoe gevoelig verschillende bedrijven zijn voor druk van activisten. We gaan ook onderzoeken hoe de klimaatprestaties van een bedrijf zich verhouden tot diens klimaatdoelen.'