Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het Erasmus+programma is bedoeld om studenten de mogelijkheid te bieden een semester in een ander EU-land te studeren. Deelname aan de Erasmus+ uitwisseling geeft je de kans om een ander land, een nieuwe cultuur en taal te leren kennen. Wonen en studeren in het buitenland zal je verrijken met nieuwe en spannende ervaringen.

Erasmus+programma

Met twintig partnerinstellingen binnen Europa zijn vanuit de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen afspraken gemaakt over studentenuitwisseling binnen het Erasmus+programma.  Op de wereldkaart vind je een overzicht van alle bestemmingen. Bekijk voor aanmelding voor een uitwisseling binnen het Erasmus+programma de nieuwe aanmeldprocedure

Let op: We hopen dat de gevolgen van COVID-19 voor uitwisselingen in 2023-2024 minimaal zullen zijn. We kunnen hierin echter geen garanties geven. Op dit moment gaan we door met de voorlichtingen en aanmeldingen voor uitwisselingen in het academisch jaar 2023-2024.

Voorwaarden Erasmus+uitwisseling

Om in aanmerking te komen voor het Erasmus+programma moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet tijdens je uitwisseling ingeschreven staan aan de UvA en je collegegeld hebben betaald;
  • Je hebt het eerste jaar afgerond en op het moment van vertrek heb je 120 EC behaald. Je hoeft nog niet over dit puntenaantal te beschikken als je je aanmeldt;
  • Je voldoet aan de ingangseisen van de gekozen partneruniversiteit (cijfergemiddelde, taaleis etc.). De ingangseisen zijn te vinden in de wereldkaart.
  • Een complete aanmelding met goede motivatie/studieplan.
  • Voorlopige erkenning door je opleiding van alle vakken die aan de gastinstelling gedaan worden.
  • Voor de Erasmus+beurs moet je minstens drie maanden in het buitenland studeren. Je kunt maximaal 1 academisch jaar op uitwisseling gaan. Studenten kunnen in aanmerking komen voor maximaal 12 maanden Erasmusbeurs per studiefase (bachelor, master, PhD).
  • Minimaal 24 EC behalen per semester in het buitenland. Als je dreigt minder dan 24 EC te behalen neem dan direct contact op met de coördinator. Bij in gebreke blijven kan worden overgegaan tot terugvordering van de beurs.

Erasmus+ beurs

Studenten die worden toegelaten tot het Erasmus+ uitwisselingsprogramma komen in aanmerking voor de Erasmus+ beurs. Beurzen worden verstrekt aan studenten die in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen de UvA en een Europese instelling voor hoger onderwijs een periode (van 3 maanden tot een heel studiejaar) aan een partnerinstelling studeren of stage lopen. De beurs  is bedoeld om extra woon- en reiskosten te dekken tijdens je verblijf in het buitenland. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, en is afhankelijk van de bestemming (land).