For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bekijk de site in het Nederlands
Master
Strafrecht (Publiekrecht)
Add to favourites

Je carrière

Veel strafrechtstudenten die aan de UvA afstuderen, komen te werken in de strafrechtadvocatuur en bij de (semi)overheid. Denk bij de overheid aan de rechterlijke macht, de politie, bijzondere opsporingsdiensten, de ministeries van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en andere departementen. Ook gemeenten, semioverheidsinstanties en ngo's hebben in toenemende mate academisch gevormde (straf)juristen in dienst.

Wetenschappelijke carrière

Wil je graag onderzoek doen? Dan kun je kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit. Daarvoor moet je een proefschrift schrijven en promoveren, eventueel naast een baan in de rechtspraktijk. Als promovendus doe je onderzoek en geef je colleges.

Volg de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het juridische nieuws, onderhoud makkelijk het contact met medestudenten en docenten en bekijk onze vacatures.

Naar de LinkedIn-pagina van de FdR