For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
De mastertrack Strafrecht biedt verdieping en verbreding aan van de kennis van het straf(proces)recht die je in de bachelor Rechtsgeleerdheid hebt opgedaan.

Programmastructuur

Deze master biedt verdieping door op zoek te gaan naar de grondslagen van het strafrecht, en verbreding door over de grenzen heen te kijken (interdisciplinair en rechtsvergelijkend). De kernvakken volgen de loop van een strafzaak in chronologische volgorde: opsporing – vervolging – behandeling ter zitting – executie van de sanctie.

Binnen het masterprogramma wordt steeds de actualiteit van het strafrecht in het onderwijs betrokken. Dit gebeurt in de afzonderlijke vakken, maar ook in lezingen en discussiebijeenkomsten, verzorgd door leden van de staf en experts uit de beroepspraktijk. Het programma wordt afgesloten met een masterscriptie.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Strafrecht en rechtsstaat
  Blok 1
  6
 • Verdieping materieel strafrecht
  Blok 1
  6
 • Georganiseerde criminaliteit
  Blok 2
  6
 • Opsporing en vervolging in Europees perspectief
  Blok 2
  6
 • Onderzoek ter terechtzitting en bewijs
  Blok 4
  6
 • Oefenrechtbank strafrecht
  Blok 5
  6
 • Strafrechtelijk sanctierecht
  Blok 5
  6
 • Gebonden keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
 • Scriptie Publiekrecht: Strafrecht
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Strafrecht

De informatie op de website geldt voor het huidige studiejaar en kan voor het volgende jaar wijzigen. Vanaf mei is de informatie voor het volgende studiejaar op deze pagina te vinden.

Ontdek het honoursprogramma

Wil je meer uitdaging en academische verdieping? Dan is het honoursprogramma Academic Excellence Track iets voor jou!

Georganiseerde criminaliteit

Professor Miranda de Meijer en studenten vertellen over het vak Georganiseerde criminaliteit. Student Hope vertelt: 'Het is heel bijzonder dat we onze papers mogen presenteren voor de jury die bestaat o.a. uit het OM, maar ook de advocatuur en dat we op deze manier mogen bijdragen aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.'

 • Diploma Publiekrecht

  Strafrecht is een track binnen de geaccrediteerde masteropleiding Publiekrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Publiekrecht en de titel Master of Laws (LLM).

 • Civiel effect

  Beschik je over een Nederlands bachelordiploma Rechtsgeleerdheid (wo-niveau), dan voldoe je bij afronding van (de verschillende tracks binnen) het masterprogramma Publiekrecht in beginsel aan de civiel effect-vereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht.

Ervaar de opleiding

Veelgestelde vragen
 • Wat is de Amsterdam Law Practice?

  De Amsterdam Law Practice is een uniek ervaringsonderwijsprogramma voor alle juridische masterstudenten. In de Amsterdam Law Practice leer je door te reflecteren op wie je bent als jurist en hoe je in de toekomst wilt bijdragen aan de maatschappij. Je past je academische kennis van het recht en je geleerde vaardigheden toe door in de huid van een jurist te kruipen in echte of nagebootste zaken.

  Om een masterdiploma aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te behalen, dien je ten minste één ALP-vak van 6 ECTS te volgen en maximaal 12 ECTS. Deze ALP-vakken kun je volgen in de vorm van clinics, waarbij je meewerkt aan echte zaken, of in simulaties of law Labs, waar de praktijk wordt nagebootst. Er bestaat ook de mogelijkheid om een stage in te brengen.

  De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie voor vernieuwend onderwijs.

 • Kan ik deze master ook in deeltijd volgen?

  Het is ook mogelijk om deze master in deeltijd te volgen. De opleiding duurt dan 2 jaar. De meeste vakken worden echter niet ’s avonds aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met de onderwijsbalie FdR via (020) 525 3440.

 • Wat is een track?

  Strafrecht is een track van de master Publiekrecht, een andere track binnen deze master is Staats- en bestuursrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Publiekrecht en de titel Master of Laws (LLM).