For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
In de mastervakken komen theoretische, historiografische en empirische onderwerpen uit de geschiedwetenschap aan de orde. Tijdens de tutorials en keuzevakken vergroot je je kennis, verbeter je je wetenschappelijke vaardigheden en bereid je je voor op het zelfstandig verrichten van historisch onderzoek. Je sluit het programma af met een scriptie.
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kernvak 1: Historische Klassieken
  Blok 1
  Blok 2
  12
 • Kernvak 2: Historische debatten en vraagstukken
  Blok 4
  Blok 5
  12
 • Gebonden keuze: Tutorial
  Blok 3
  Blok 6
  12
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kernvak 3: Het historisch atelier
  Blok 1
  6
 • Kernvak 4: Loopbaanperspectieven voor onderzoekers
  Blok 6
  6
 • Vrije keuze
  Blok 1
  Blok 2
  6
 • Gebonden keuze: Tutorial
  Blok 3
  Blok 6
 • Scriptie onderzoeksmaster Geschiedenis: voorbereiding
  Blok 2
  Blok 3
  12
 • Onderzoeksmasterscriptie Geschiedenis
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Geschiedenis (research)
Copyright: FGw
Waar sta jij als onderzoeker? Welke vragen fascineren je, hoe wil je die te lijf gaan? De onderzoeksmaster Geschiedenis biedt je de kans om jezelf met gemotiveerde medestudenten en betrokken docenten te ontwikkelen tot een uitstekende historisch onderzoeker. Dr. Peter van Dam
 • Kernvakken

  De vier kernvakken vormen het hart van de masteropleiding en zijn erop gericht om je intensief te laten nadenken over grote vragen in de geschiedwetenschap. Zo werk je toe naar een eigen plaatsbepaling in relatie tot cruciale debatten, methoden en bevindingen. In het eerste kernvak, Historische Klassieken, analyseren we de moderne historiografie en de manieren waarop historici zich ten opzichte van elkaar positioneren. Het tweede kernvak, Historische Debatten, behandelt fundamentele geschiedtheoretische discussies. Tijdens het Historisch Atelier, het derde kernvak, denk je na over jouw plaats in de wetenschappelijke en maatschappelijke praktijk van historisch onderzoek. Het laatste kernvak, Loopbaanoriëntatie, biedt je de ruimte om je te oriënteren op de stappen die je na je studie wilt gaan zetten.

 • Specialisatie

  Als student profiteer je van het hoogstaande en gevarieerde aanbod van onderwijs en onderzoek van Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen.

 • Keuzevakken

  Je hebt keuze uit de veelvoud aan keuzevakken die jaarlijks binnen en buiten de Faculteit der Geesteswetenschappen worden aangeboden. Zo kun je bijvoorbeeld aansluiten bij vakken van de masters Stads- en architectuurgeschiedenis, Geschiedenis van de internationale betrekkingen, Holocaust and Genocide Studies of Duitslandstudies.

 • Tutorials

  Meer nog dan keuzevakken zijn tutorials gericht op de individuele wensen en belangstelling van de studenten. Tutorials komen tot stand in samenspraak tussen een onderzoeker en één of meerdere studenten. Tijdens een tutorial bestudeer je samen geselecteerde literatuur over een specifiek onderwerp, verken je relevant archiefmateriaal of sluit je aan bij een lopend onderzoek.

 • Stages

  Studenten kunnen een deel van hun keuzeruimte benutten voor een stage. De stage is over het algemeen 6 EC van omvang en volgt het stagereglement van de masteropleidingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Stages kunnen tal van vormen aannemen. De afgelopen jaren hebben studenten in het kader van hun stage een bijdrage geleverd aan wetenschappelijke en publiekshistorische onderzoeksprojecten. Ook lopen studenten regelmatig stage bij musea, bijvoorbeeld het Rijksmuseum, waar ze helpen bij de voorbereiding van tentoonstellingen.

 • Scriptie

  De scriptie is de kroon op je studie in de onderzoekmaster Geschiedenis. Het scriptietraject heeft een omvang van 30 EC, opgedeeld in 12 EC scriptievoorbereiding en 18 EC scriptie. Het onderwerp van je onderzoek en de invulling van de scriptievoorbereiding bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider.

Geschiedenis aan de UvA

Geschiedenis is overal, van verleden tot heden. Ontdek op de disciplinepagina van Geschiedenis wat er allemaal mogelijk is wanneer je Geschiedenis studeert midden in Amsterdam.