Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA doet onderzoek dat verschil maakt in de maatschappij. Soms betekent dit dat onze onderzoekers samenwerken met externe partijen, dit noemen we samenwerking met derden.

Het levert wetenschappers nieuwe onderzoeksdata, -financiering of -inzichten op. Maar soms roept het ook ethische vragen op over keuzes voor een samenwerkende partij en de academische verantwoordelijkheid en -vrijheid. Die vragen bespreken we in een UvA-brede dialoog. Ook kunnen onderzoekers terecht bij een commissie die helpt bij het bepalen of een samenwerking ethisch verantwoord is.

Adviescommissie voor wetenschappers

Om wetenschappers te ondersteunen in de keuze voor samenwerkingspartners heeft de UvA in 2021 een adviescommissie ingericht. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat data uit onderzoek gebruikt wordt door partijen die mensenrechten schenden of terroristische of militaire motieven hebben. De commissie bestaat uit ervaren wetenschappers en beleidsmedewerkers vanuit alle faculteiten van de UvA en komt regelmatig bij elkaar om cases te bespreken die worden aangedragen door onderzoekers, onderzoeksdirecteuren of andere UvA-instanties.

De commissie adviseert het College van Bestuur en decanen over nieuwe onderzoekssamenwerkingen en is primair gericht op het helpen van onderzoekers bij ethische vraagstukken. Ook biedt de commissie een stappenplan waarmee onderzoekers hun twijfels over eventueel onethisch gebruik door derden kunnen toetsen. De komende maanden evalueren of we verder of de huidige richtlijnen voor samenwerken moeten herzien. Onderzoekers vinden hier meer informatie (login vereist).

Fossiele industrie als aanleiding

Vanwege de urgente klimaatcrisis is de vraag of er al dan niet moet worden samengewerkt met de fossiele industrie onderwerp van gesprek geworden in universiteiten en de samenleving. Daarom willen we dit onderwerp als uitgangspunt nemen voor de eerste dialoog die uiteindelijk verder zal gaan dan de fossiele industrie. Tijdens online en fysieke evenementen verzamelen en bespreken we perspectieven op samenwerking met externe partijen.

Het doel van deze dialoog is het herzien van de richtlijnen die UvA-onderzoekers en ethische adviesraden ondersteunen bij het beoordelen van het potentieel controversiële karakter van derden. We willen de dialoog over fossiele brandstoffen als uitgangspunt nemen om onze ideeën over wanneer/als en hoe te werken met derden aan te scherpen. We willen belanghebbenden van de UvA in een dialoog betrekken om ervoor te zorgen dat deze richtlijnen rekening houden met de verschillende perspectieven van faculteit, medewerkers en studenten van de UvA.

Het College van Bestuur heeft besloten om, tot deze dialoog is afgerond en binnen de UvA afspraken zijn gemaakt, geen onderzoeken meer te beginnen met steun van bedrijven in fossiele brandstoffen.

Bekijk hier de pagina over samenwerking met de fossiele industrie.

Loket voor vragen en meningen

We zijn ons ervan bewust dat het niet altijd makkelijk is je mening te laten gelden in het openbaar. Daarom openen we daarnaast ook een loket waar iedereen die aan de UvA verbonden is terechtkan met meningen en vragen.