Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Communication in the Digital Society is een initiatief van de opleiding Communicatiewetenschappen dat in september 2020 werd gelanceerd. Het doel van het initiatief is om onderwijs naar de impact die digitalisering heeft op de manier waarop we leren, werken, contacten onderhouden en onze vrije tijd besteden samen te brengen en het onderzoek daarnaar te versnellen en uit te breiden.

De Digitale Samenleving en Onderwijs

Om het onderwijs over de digitale samenleving aan het College of Communication en de Graduate School of Communication te verdiepen en uit te breiden, staat er een aantal activiteiten gepland. Alle activiteiten zullen uitgaan van de nieuwste kennis en inzichten van de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), zowel wat betreft theoriën als methoden voor het bestuderen van de digitale samenleving.

Allereerst wordt voor Bachelorstudenten op het College of Communication de nieuwe minor Communication in the Digital Society aangeboden. Deze minor biedt de theoretische en methodologische vaardigheden op het gebied van digitalisering en computationele communicatiemethoden die nodig zijn om de ontwikkelingen in de communicatie- en mediaomgeving binnen onze datarijke samenleving kritisch te kunnen bevragen. Na afronding van de minor zijn studenten in staat om bestaande kennis toe te passen om (a) voorstellen te doen, (b) deze uit te voeren en (c) te reflecteren op en kritiek te formuleren op de methodologische aspecten van de wijze waarop communicatie binnen de digitale samenleving tot stand komt. 

De Digitale Samenleving en Onderzoek

De onderzoeksactiviteiten van de Amsterdam School of Communication Research maken deel uit van een ambitieuze onderzoekagenda met digitalisering als studieobject en -methode, waarbij de antecedenten, oorzaken en gevolgen van communicatie binnen de digitale samenleving worden verkend. Ze omvatten ook het opzetten en uitbreiden van gemeenschappelijke infrastructuur en methoden om onderzoek op dit thema te ondersteunen.

Als eerste stap zijn per september 2020 vier PhD-projecten gestart. Deze projecten leggen de nadruk op de digitale samenleving als studieobject, evenals op het gebruik en de uitbreiding van computationele onderzoeksmethoden voor Communicatiewetenschappen. De PhD-projecten lopen vier jaar en zijn verweven met de onderwijsactiviteiten.

PhD projecten van Communicatie in de Digitale Samenleving