Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
SEPP (Scalable Education Programs Partnership) is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam dat streeft naar het verkleinen van kansenongelijkheid in het onderwijs. Dit platform brengt academische experts en onderwijsinnovatoren samen om effectieve, schaalbare onderwijsinterventies te ontwikkelen en onder de aandacht van het publiek te brengen.

SEPP heeft als doel de kloof tussen wetenschap en onderwijspraktijk te overbruggen. Het biedt een "gereedschapskist" van bewezen effectieve interventies voor kansarme leerlingen en hun verzorgers door middel van samenwerking tussen onderzoekers en innovators. Hierdoor kunnen veelbelovende onderwijsvernieuwingen worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

 

High Dosage Tutoring

Een van de eerste onderzochte interventies door SEPP is High Dosage Tutoring (HDT). HDT is gericht op het verbeteren van de rekenvaardigheden van leerlingen die onder het landelijk gemiddelde presteren. Het omvat één-op-één rekenlessen, ondersteund door professionele tutors en nauwe betrokkenheid van ouders om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen.

Onderzoeksresultaten

Onderzoekers actief binnen SEPP hebben het effect van High Dosage Tutoring (HDT) bij meerdere projecten in Nederland onderzocht. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van een Randomized Controlled Trial (RCT) onderzoeksdesign. Dat wil zeggen dat de deelnemers aan het onderzoek op aselecte wijze wordt verdeeld in een interventiegroep of een controlegroep. RCT's worden beschouwd als de beste onderzoeksmethode om een hypothese te testen en effecten  van programma’s te meten. Tot nu toe zijn in alle HDT RCT’s sterke significante effecten gevonden.

 • RCT Primair Onderwijs | 2015-2018

  Vanaf 2015 is een 3-jarige RCT uitgevoerd naar een HDT-project op vier basisscholen in een grote stad, uitgevoerd door een stichting die anoniem wil blijven. Leerlingen uit groep 7 kregen een jaar lang, vier dagen per week High Dosage Tutoring. De resultaten van de interventie waren sterk: 0,28 populatiestandaarddeviatie na één jaar HDT.

 • RCT Amsterdam | Voortgezet Onderwijs | 2017-2018

  In 2017 heeft SEPP, door middel van een RCT, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van HDT op het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West. Dit project werd uitgevoerd door stichting The Bridge Learning Interventions. 60 leerlingen van het vmbo-basis en praktijkonderwijs kregen vijf maanden lang elke dag een lesuur HDT. Een groot deel van de leerlingen had bij aanvang van het project een forse leerachterstand: een meerderheid van de leerlingen haalde het fundamentele niveau (1F) niet. Ter vergelijking: ongeveer 90% van alle basisschoolleerlingen in Nederland haalt dit niveau aan het einde van groep 8 wél. HDT-leerlingen gingen in een half schooljaar statistisch significant meer vooruit dat leerlingen in de controlegroep in een volledig schooljaar.

  Meer informatie over dit onderzoek: Paper met de eerste resultaten en Bowen Paulle over Groeiende ongelijkheid

  Lees hier meer over het More Math project 

 • Cohortonderzoek Haarlem | Primair Onderwijs | 2018-heden

  Vanaf 2018 heeft SEPP een cohortonderzoek uitgevoerd bij het tweede HDT-project van Stichting The Bridge Learning Interventions, in het basisonderwijs in Haarlem. In dit project worden per jaar maximaal 60 leerlingen uit groep 7 geselecteerd op basis van hun Cito-scores rekenen uit groep 6.

  Onderzoek naar de effecten van één schooljaar HDT laat zien dat de Cito-rekenprestaties van de geselecteerde kinderen er flink op vooruit gaan: van gemiddeld een lage V-score in groep 6, tot gemiddeld een ruime IV-score in groep 8. Ze lopen daarmee een deel (ruim 40%) van de achterstand op het landelijk gemiddelde in. Deze inhaalslag zou de leerlingen in sommige gevallen een hoger schooladvies kunnen opleveren. Rekende 70 tot 80% van de leerlingen in groep zes nog op een niveau dat zou leiden tot een lager advies dan VMBO-gt, na één jaar Bridge HDT was dat percentage gedaald tot 40%. Daarmee wordt een VMBO-gt opleiding voor een grotere groep leerlingen bereikbaar.

  Meer informatie over dit onderzoek: lees hier de Evaluatie van de eerste twee jaar en het UvA-nieuwsartikel 

  Lees hier over het HDT-project in Haarlem

 • RCT Amsterdam | Primair Onderwijs | 2019-heden

  Vanaf september 2019 heeft SEPP, door middel van een RCT, onderzoek verricht naar het HDT-project van The Bridge Learning Interventions in het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost. De HDT interventies zijn ingezet op acht basisscholen in Amsterdam Zuidoost. De doelgroep van de interventie zijn groep 7 leerlingen met rekenvaardigheidsscores op of onder het landelijk gemiddelde. Het onderzoek omvat drie loopjaren, te weten 2019/20, 2020/21 en 2021/22.

  Tijdens de eerste twee loopjaren is een “voltijdsmodel” geïmplementeerd op vijf van de acht deelnemende basisscholen. Deelnemers aan het voltijdsmodel krijgen een schooljaar lang, vijf dagen in de week, 45 minuten per dag, extra rekenondersteuning op maat. Tijdens het derde en laatste loopjaar is een “3-daagsmodel” geïmplementeerd op alle acht deelnemende basisscholen.

  De uitvoering van het eerste loopjaar is sterk gehinderd door de gevolgen van de coronapandemie. Toch vinden we relevante effecten op de rekenprestaties, met effectgroottes in de orde van 0.30 populatiestandaarddeviatie. Het tweede loopjaar werd in veel mindere mate gehinderd. We vinden voor het tweede loopjaar effectgroottes in de orde van 0.60. Dergelijke substantiële opbrengsten worden zelden gerapporteerd in de literatuur (zie bijvoorbeeld [14]). Voor het derde loopjaar, waarbij het 3-daagsemodel is uitgeprobeerd, vinden we effecten in de orde van 0.25-0.30 na een schooljaar.

  Met deze opbrengsten kunnen belangrijke beleidsdoelen worden gerealiseerd. In Amsterdam Zuidoost, bijvoorbeeld, zijn leerlingen met lagere rekenniveaus oververtegenwoordigd. Met effectgroottes van 0.3-0.6 kan deze oververtegenwoordiging in een schooljaar worden weggewerkt. Wel is hierbij als kanttekening te plaatsen dat we in het RCT onderzoek zien dat de opbrengsten na verloop van tijd deels wegzakken. Dit wijst erop dat de lange-termijn opbrengsten waarschijnlijk kleiner zijn dan de opbrengsten direct na afloop.

  De bevindingen zijn beschreven in het eindrapport Rekenen op Zuidoost.

  Meer informatie over dit onderzoek: Evaluatie loopjaar 2019-2020Powerpoint van de eerste resultaten (met toelichting), Evaluatie loopjaar 2020-2021 en presentatie van de resultaten 2020-2021

  Lees hier meer over het HDT-projeict in Amsterdam Zuidoost

 • RCT Amsterdam | Voortgezet Onderwijs | 2020-heden

  Mede door de eerdere, goede resultaten op het Mundus College, is The Bridge learning Interventions sinds februari 2020 gestart met een tweede project op het Mundus College. In totaal ontvangen ongeveer 60 leerlingen uit de eerste klas van het vmbo- en praktijkonderwijs Bridge HDT. De opzet is bij dit project anders dan in het eerste VO onderzoek: in plaats van vijf dagen HDT krijgen kinderen nu 2,5 dag HDT aangeboden.

  Op het Mundus College wordt onderzoek gedaan door middel van een RCT.

  Klik hier voor meer informatie over dit project in Amsterdam Nieuw-West

Samen naar een betere toekomst

SEPP streeft ernaar om wetenschap en praktijk te verenigen en duurzame, effectieve onderwijsinterventies te ontwikkelen die de kansenongelijkheid in het onderwijs verminderen. Door middel van een gemengde onderzoeksbenadering, waaronder Randomized Controlled Trials, wil SEPP de impact van deze interventies objectief beoordelen en onderwijsvernieuwing bevorderen.

Financiering
 • Voortgezet Onderwijs 1 Amsterdam

  Het eerste HDT-onderzoek in Amsterdam is mogelijk gemaakt door de financiële steun van IMC Charitable Foundation en het Amsterdams Universiteitsfonds.

 • Primair Onderwijs Haarlem

  In Haarlem wordt het project gefinancierd door de Gemeente Haarlem en de deelnemende schoolbesturen die allemaal vallen onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. Daarnaast zijn er bijdragen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (gerealiseerd mede dankzij stichting Salomo), Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en NordForsk.

 • Primair Onderwijs Amsterdam

  Het onderzoek naar de effecten– en de uitvoering van het HDT-project dat plaatsvindt op vijf Amsterdamse basisscholen  wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam.

 • Voortgezet Onderwijs 2 Amsterdam

  Het nieuwe HDT-project op het VO in Amsterdam kan plaatsvinden dankzij de steun van de Gemeente Amsterdam en de subsidie ‘Kansenaanpak VO’.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over het lopende onderzoek? Wilt u samenwerken met SEPP? Of heeft u een algemene vraag over SEPP? Stuur een mail naar dr. Jurgen Tijms.