Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Wetenschappers en studenten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica verschijnen regelmatig op radio, tv of internet om met hun expertise het nieuws van de dag te duiden. In deze rubriek vind je een overzicht van mediaoptredens en artikelen in kranten, tijdschriften en andere (online) publicaties.

Innovation Origins over UvA-oproep m.b.t. VN verdrag over plasticvervuiling

De Verenigde Naties komt volgende week bijeen in Uruguay om een verdrag op te stellen om plasticvervuiling te voorkomen. Wetenschappers van onder meer de UvA maken zich echter zorgen dat de diversiteit en complexiteit van chemicaliën in plastics hierbij over het hoofd wordt gezien. Vakmedium Innovation Origins heeft aandacht voor het persbericht dat hierover is rondgestuurd.

Theo Gevers in KIJK over behulpzame deepfakes

Er is laatste jaren veel te doen over de negatieve kanten van deepfake video’s, maar de techniek kan ook voor nuttige toepassingen worden ingezet. Zoals rouw- en traumaverwerking. Theo Gevers (UvA-IvI) vertelt hierover in maandblad KIJK.

Jean-Michel Désert in De Volkskrant over het in kaart brengen van de atmosfeer van een exoplaneet

Sterrenkundigen zijn er met behulp van ruimtetelescoop James Webb in geslaagd om in ongekend detail de atmosfeer in kaart te brengen van een verre planeet die draait om een andere ster dan de zon. Jean-Michel Désert (UvA-API) is een van de betrokken onderzoekers en vertelt in De Volkskrant over deze bijzondere prestatie. Hetzelfde artikel is ook verschenen in het Nederlands Dagblad.

Zeno Geradts bij RTL Nieuws en enkele vakmedia over nieuwe technieken voor het herkennen van deepfake

De UvA werkt samen met het Nederlands Forensisch Instituut aan nieuwe technieken om deepfake video’s te herkennen. RTL Nieuws heeft een artikel over de meest recente vorderingen, waarvoor zij spreken met Zeno Geradts (UvA-IvI & NFI). Ook enkele gespecialiseerde vakbladen hadden aandacht voor een persbericht over de nieuwste onderzoeksuitkomsten.

Henkjan Honing bij KIJK over ratten met ritmegevoel

Volgens een recente Japanse studie zijn ratten in staat om het ritme van muziek te herkennen. Maandblad KIJK sprak met muziekcognitie-expert Henkjan Honing (UvA-ILLC) over de studie; hij heeft kritische kanttekeningen bij de opzet ervan.

Internationale aandacht voor onderzoek aan synthetische zwarte gaten van Lotte Mertens

Diverse internationale (vak)media hebben aandacht voor het onderzoek van Lotte Mertens (UvA-IoP) en haar collega’s aan synthetische zwarte gaten. Zij hebben laten zien dat het mogelijk is om een model te maken waarmee het fenomeen Hawking radiation bestudeerd kan worden, een vorm van straling die ontsnapt aan zwarte gaten maar die niet direct gemeten kan worden. Een bloemlezing.

Rob van Nieuwpoort bij OneWorld over de klimaatimpact van AI

AI toepassingen zijn tegenwoordig alom aanwezig. Maar wat betekent het het gebruik hiervan voor het klimaat? De grote supercomputers en datacenters die de toepassingen mogelijk maken staan bekend als grote stroomgebruikers. Online medium OneWorld heeft een achtergrondartikel over de klimaatimpact van AI; een van de experts die hierin aan het woord komt is bijzonder hoogleraar Rob van Nieuwpoort (UvA-IvI).

Theo Gevers in Trouw en regionale kranten over therapeutische mogelijkheden van deepfakes

Er is laatste jaren veel bericht over de negatieve kanten van zogenaamde deepfake videobeelden, maar Theo Gevers (UvA-IvI) ziet zeker ook positieve kanten. Hij doet nu onderzoek naar inzet van deepfakes bij therapie, zoals traumaverwerking of verzachten van het leed wanneer een dierbare is overleden. Hij gaf hier deze week interviews over aan diverse kranten, waaronder Trouw en de verzamelde regionale bladen (oa Leidsch dagblad en Noordhollands dagblad).

Sera Markoff in Knowable Magazine en op ArsTechnica over de eerste afbeelding van het zwarte gat in het centrum van onze Melkweg

Dit voorjaar werd door een internationaal team van sterrenkundigen de eerste afbeelding van het zwarte gat in het centrum va onze eigen Melkweg gepresenteerd. Het populair-wetenschappelijke blad Knowable Magazine blikt terug en spreekt met Sera Markoff (UvA-API), lid van het team achter de afbeelding, over de betekenis ervan. Hetzelfde stuk is ook overgenomen door het populaire online medium ArsTechnica.

Annemarie van Wezel in diverse media over lozing van vervuild restwater door FrieslandCampina

Journalisten van het programma Pointer hebben diverse misstanden geconstateerd rondom de lozing van te sterk vervuild restwater door de fabrieken van FrieslandCampina. Het bedrijf is onder meer de grootste lozer van fosfaten in het Nederlandse riool en oppervlaktewateren. Toch ontvangt het bedrijf ook tonnen subsidie voor de (gebrekkige) eigen zuivering van het restwater. Annemarie van Wezel (UvA-IBED) is een van de experts die zowel bij Pointer op Radio 1 als in een artikel dat in diverse regionale kranten verscheen commentaar geeft op deze misstanden.

Ryan van Mastrigt in internationale vakmedia over eigenschappen van metamaterialen voorspellen met AI

Een persbericht over gezamenlijk onderzoek van UvA-IoP en AMOLF over het gebruik van AI om de eigenschappen van metamaterialen te voorspellen heeft diverse internationale vakmedia gehaald. Promovendus Ryan van Mastrigt (UvA-IoP) komt in de artikelen aan het woord.

Onderzoek van Antoine Deblais, Daniel Bonn en Daniel Jordan haalt de website PhysicsWorld

Vakmedium PhysicsWorld heeft aandacht voor een nieuwe studie van Antoine Deblais, Daniel Bonn en Daniel Jordan (allen UvA-IoP) samen met Neil Ribe (University of Paris-Saclay). De wetenschappers beschrijven in hun publicatie de natuurkunde achter het fenomeen dat de waterstraal die bijvoorbeeld ontstaat als je water uit een fles schenkt, de vorm van een soort ketting aanneemt.  Zij beslechten hiermee een al lang lopende discussie onder natuurkundigen over dit fenomeen.

Maarten Blom in NRC over de interpretatie van DNA-bewijs in misdaadzaken

DNA-profielen spelen regelmatig een doorslaggevende rol in rechtszaken. Mar hoe betrouwbaar is zulk-DNA bewijs? Naar aanleiding van een recente moordzaak, waarbij in een kofferbak gevonden DNA leidde tot een veroordeling, werpt dagblad NRC deze vraag op. Zij spreken onder meer met forensisch expert Maarten Blom (UvA-FNWI & NFI).