Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het privaatrecht betreft het deel van het recht dat de relaties tussen burgers en ondernemingen reguleert. Het betreft onder meer het aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, goederenrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, insolventierecht en burgerlijk procesrecht.

De afdeling Privaatrecht aan de UvA verzorgt bachelor-, master- en post-academisch onderwijs en verricht internationaal en nationaal onderzoek op het terrein van het privaatrecht. De afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de master Privaatrecht – met daarbinnen de tracks Commerciële rechtspraktijk en Privaatrechtelijke rechtspraktijk – Law & Finance en European Private Law. Daarnaast verzorgt de afdeling ongeveer de helft van de vakken van de bachelor Rechtsgeleerdheid en enkele vakken in de interdisciplinaire Engelstalige bachelor Politics, Psychology, Law & Economics (PPLE).

Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen staan centraal

In het onderzoek en het onderwijs van de afdeling Privaatrecht staan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen centraal. Denk daarbij aan vragen over:

  • wat is de rol van het privaatrecht bij de sociaal-ecologische veranderingen in de maatschappij en, in het bijzonder, in de Europese ‘Green New Deal’?
  • hoe verhoudt het privaatrecht zich tot processen van globalisering?
  • belangenconflicten in de beursvennootschap en de governance van non-profitorganisaties
  • de wijze waarop publiekrechtelijke regels doorwerken in het privaatrecht. Bijvoorbeeld bij de levering en het netbeheer van energie en water en bij de toepassing van financiële wet- en regelgeving.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan concrete maatschappelijke vraagstukken als:

  • hoe moet de aansprakelijkheid voor ‘zelfdenkende’ robots worden geregeld?
  • is een producent van mobiele telefoons verplicht om updates van de software te leveren?
  • is een onderneming aansprakelijk voor mensenrechtenschendingen bij leveranciers in het buitenland?
  • kunnen er geldige contracten worden gesloten over eiceldonatie?
  • moet de ontwikkeling van buitengerechtelijke geschilbeslechting worden gestimuleerd of afgeremd? 

Europese en Nederlandse privaatrecht

Het onderzoek van de medewerkers van de afdeling Privaatrecht richt zich zowel op het Europese als het Nederlandse privaatrecht. Veel medewerkers nemen nadrukkelijk deel aan het Europese debat, onder meer op het gebied van het contractenrecht, goederenrecht, internationaal privaatrecht en consumentenrecht. Andere medewerkers richten hun onderzoek meer op het nationale debat. Bijvoorbeeld op het terrein van het burgerlijk procesrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht en personen- en familierecht.  Sommige medewerkers doen beide.

In het onderwijs is daarnaast aandacht voor experiential learning (ervaringsonderwijs), onder meer in de vakken die behoren tot de Amsterdam Law Practice. Uiteraard wordt in het onderwijs ook aandacht besteed aan de relatie met andere vakgebieden. Daarbij ligt de nadruk op de invloed die Europese richtlijnen en verordeningen hebben op het terrein van het Nederlandse privaatrecht.