Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Onderwijs Privaatrecht

De afdeling Privaatrecht verzorgt de mastertracks Commerciële en Privaatrechtelijke rechtspraktijk en de master European Private Law. Daarnaast worden er privaatrechtelijke vakken gegeven binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid, de master Law & Finance, de mastertrack Arbeid en onderneming, de bachelor PPLE en het Amsterdam University College.

Bacheloronderwijs

De afdeling Privaatrecht is in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid verantwoordelijk voor een groot aantal vakken: Inleiding Privaatrecht, Personen- en Familierecht, Goederenrecht, Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk Procesrecht en Insolventierecht. Daarnaast is de afdeling betrokken bij het vak Moot Court. Ook verzorgt een aantal docenten van de afdeling onderwijs in de interdisciplinaire bacheloropleiding PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics), in de minor Law and Justice in the European Union en voor het Amsterdam University College.

Masteronderwijs

De afdeling verzorgt daarnaast onderwijs in de Nederlandstalige master Privaatrecht (tracks Privaatrechtelijke rechtspraktijk en Commerciële rechtspraktijk), in de master Arbeidsrecht (track Arbeid en onderneming) en bij de Engelstalige masters Law & Finance en European Private Law.

Master Privaatrecht: track Privaatrechtelijke rechtspraktijk

De mastertrack Privaatrechtelijke rechtspraktijk leidt studenten op tot juristen die over gedegen kennis in de volle breedte van het privaatrecht beschikken en snel kunnen schakelen, ook in een internationale context. De opleiding biedt hiertoe een grondige verdieping in de privaatrechtelijke kernvakken en de mogelijkheid een eigen vakkenpakket samen te stellen binnen een op een specifieke praktijk gericht profiel:

 • Algemeen verdiepend privaatrecht of
 • Sociaal verdiepend privaatrecht

Het curriculum van Privaatrechtelijke rechtspraktijk bestaat uit een combinatie van:

verplichte vakken

 • Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en wanprestatie
 • Bijzondere overeenkomsten en Internationaal privaatrecht

en een profielvak

 • Financiering en zekerheid bij het profiel Algemeen verdiepend privaatrecht of
 • Relatievermogensrecht bij het profiel Sociaal verdiepend privaatrecht

Per profiel kun je kiezen uit een aantal bijbehorende keuzevakken.

Master Privaatrecht: track Commerciële rechtspraktijk

De mastertrack Commerciële rechtspraktijk verbreedt en verdiept de kennis van het ondernemingsrecht en nauw verwante vakgebieden zoals het insolventierecht, financieel recht en contractenrecht. Kenmerkend voor de opleiding is de aandacht voor de manier waarop bedrijven en activiteiten worden gefinancierd.

5 verplichte vakken vormen de kern van het masterprogramma:

 • Bijzondere overeenkomsten
 • Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
 • Internationaal privaatrecht
 • Financieel recht
 • Insolventierecht en corporate finance

Daarnaast biedt het programma keuzevakken op het gebied van bijvoorbeeld:

 • Fusies en overnames
 • Europees vennootschapsrecht of
 • Internationale arbitrage

Ervaringsonderwijs: leren door te doen

Beide mastertracks, Privaatrechtelijke rechtspraktijk en Commerciële rechtspraktijk, bieden ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law Practice (ALP). In het vak Insolventierecht en corporate finance (track Commerciële rechtspraktijk) richt de student binnen het team een bedrijf op dat vervolgens wegens omstandigheden failliet gaat. De student lost alle juridische problemen op die de casus opwerpt vanuit zijn rol als jurist.

Het Practicum Privaatrechtelijke rechtspraktijk (Privaatrechtelijke rechtspraktijk) biedt de student de kans om zijn professionele identiteit als (academisch geschoold) jurist te ontwikkelen. De nadruk ligt hierin op activerend leren aan de hand van een op de praktijk gebaseerde casus.

Internationaal perspectief

Omdat de Nederlandse rechtspraktijk steeds internationaler is, besteedt het programma uitgebreid aandacht aan de internationale en Europese context van het privaatrecht, ook in een aantal Engelstalige keuzevakken.

Studieverenigingen Bona Fide en OVAS

Op het terrein van het privaatrecht zijn 2 studieverenigingen: Bona Fide en OVAS. Bona Fide organiseert naast sociale activiteiten ook kantoorbezoeken en symposia voor studenten. Ondernemingsrecht Vereniging Amsterdamse Studenten (OVAS) brengt studenten met interesse in het ondernemingsrecht in contact met de juridische praktijk.

Master Arbeidsrecht: track Arbeid en onderneming

De UvA is de enige universiteit die een brede, geïntegreerde master aanbiedt op het snijvlak van ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Deze mastertrack, die tezamen met de afdeling Arbeidsrecht en Informatierecht wordt verzorgd, biedt studenten een uniek programma voor ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law Practice. Zij werken samen met medestudenten en advocaten aan echte casussen. De docenten zijn topspecialisten, van wie velen uit de praktijk afkomstig zijn.

In de mastertrack Arbeid en onderneming staan herstructureringen centraal. Fusies, overnames en reorganisaties zijn in de praktijk aan de orde van de dag. In de track worden complexe zaken vanuit verschillende perspectieven bekeken en wordt gezocht naar oplossingen. Er komen vragen aan de orde als:

 • Kan een ondernemingsraad een fusie tegenhouden als er niet om advies is gevraagd?
 • Mag een overnemende partij na een overname het personeel ontslaan?
 • Welke bescherming genieten werknemers als een onderneming failliet gaat?

Master European Private Law

De Engelstalige master European Private Law stoomt de student klaar voor een carrière in een steeds veranderende, steeds internationalere juridische (academische) omgeving. Docenten zijn internationaal bekende deskundigen die innovatief onderzoek doen op alle gebieden van privaatrecht, en veelal verbonden zijn aan het Amsterdam Centre for Transformative Private Law (ACT). De kleinschalige international classroom, interactieve leervormen en een kritische/theoretische benadering van het geldende recht maakt deze master uniek in zijn soort.

Master Law & Finance

De afdeling Privaatrecht biedt samen met de Faculteit voor Economie en Bedrijfskunde de Engelstalige master Law & Finance aan. Deze master combineert de kwantitatieve aspecten van finance, met verdieping in het financieel- en vennootschapsrecht en zijn economische implicaties. De docenten, toponderzoekers op dit gebied, zijn verbonden aan het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE).