Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA biedt studenten en medewerkers de gelegenheid om met betrekking tot besluiten die hen betreffen bezwaren in te dienen dan wel geschillen aanhangig te maken.

Studenten

Studenten kunnen bezwaar aantekenen tegen besluiten van het College van Bestuur (CvB). Bijvoorbeeld over hun inschrijving als student of over het betalen van collegegeld. Het CvB legt de bezwaren ter advisering voor aan een onafhankelijke commissie, de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren.

Beroepschriften van studenten ten aanzien van besluiten van examencommissies, examinatoren, BSA-commissies en toelatingscommissies, worden behandeld door het College van Beroep voor de Examens.

Klachten met betrekking tot ongewenst gedrag worden behandeld door de Klachtencommissie.

Medewerkers

Medewerkers kunnen een geschil met de werkgever aanhangig maken bij de Geschillencommissie personeel. Het moet daarbij gaan om een van de in de geschillenregeling genoemde onderwerpen. De geschillencommissie brengt over het geschil advies uit aan het College van Bestuur.

Klachten met betrekking tot ongewenst gedrag worden behandeld door de Klachtencommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze en andere juridische zaken kun je mailen naar het Secretariaat van de afdeling Juridische Zaken: jz-secretariaat-bestuursstaf@uva.nl. Zie ook meer informatie over de Wet open overheid en Woo-verzoeken.