Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

L.M. (Laurien) Nijenhuis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publicaties

  2022

  • Nijenhuis, L. M. (2022). AB 2022/350: De Staat heeft strijdig met artikel 8 EVRM onrechtmatig gehandeld door eisers niet voldoende bescherming te bieden tegen stankoverlast. . AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Nijenhuis, L. M. (2022). AB 2023/58: De inbreuk op het eigendomsrecht is niet onrechtmatig. Het verbod op kolen bij elektriciteitsproductie is proportioneel. . AB Rechtspraak Bestuursrecht.

  2021

  2022

  2021

  • Nijenhuis, L. M. (2021). AB 2021/146: De Franse Staat is aansprakelijk voor het niet-nakomen van de eigen afspraken over de uitstoot van broeikasgassen. Specifiek te nemen maatregelen worden niet opgelegd omdat nader onderzoek vereist is. . AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Nijenhuis, L. M. (2021). AB 2021/242: De Belgische overheid heeft haar zorgplicht geschonden door niet alle nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Er volgt geen bevel vanwege de scheiding der machten. AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Nijenhuis, L. M. (2021). AB 2021/328: De Franse Staat moet een schade van 15 Mt CO2-eq compenseren, die is veroorzaakt door het overschrijden van het eerste CO2-budget dat zij zichzelf heeft gesteld (2015-2018). . AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Nijenhuis, L. M., & Habicht, Y. (2021). 2022/159: Toepassing van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO leidt in het onderhavige geval niet tot dermate onevenredig nadelige gevolgen voor eiser dat de regeling buiten toepassing moet worden gelaten. . AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  • Nijenhuis, L. M., & Habicht, Y. (2021). AB 2022/158: De tegemoetkomingen van eiser(s) op grond van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zijn niet vastgesteld op basis van de feitelijke situatie, omdat verweerder op de peildatum niet over de juiste gegevens beschikte. . AB Rechtspraak Bestuursrecht.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden