Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Communicatiewetenschap
Vergelijk

Studieprogramma

In de bachelor Communicatiewetenschap bestudeer je media en de effecten van mediagebruik op mens en samenleving door middel van verschillende onderzoeksmethoden en theorieën. Dit doe je vanuit verschillende invalshoeken, zoals de politiek, het bedrijfsleven, entertainment, marketing, en gezondheidscommunicatie. Het eerste anderhalf jaar staat vast qua planning en daarna heb je meer mogelijkheden om het programma zelf in te delen. Bekijk hieronder de vakken die je tijdens de bachelor zult volgen.

Opbouw van de studiejaren
 • Jaar 1

  In het eerste studiejaar maak je kennis met de belangrijkste theorieën binnen de Communicatiewetenschap. Door middel van o.a. het lezen en bespreken van literatuur en het doen van individuele -en groepsopdrachten, leer je deze theorieën te begrijpen en toe te passen op de actualiteit. Daarnaast krijg je les in statistiek en onderzoeksvaardigheden en maak je kennis met een aantal inhoudelijke vakken, waaronder de domeinvakken Corporate Communicatie en Entertainment Communicatie. 

 • Jaar 2

  In het tweede studiejaar breid je je kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan verder uit. Ook verdiep je je verder in de statistiek, bijvoorbeeld statische modellen, en werk je aan je onderzoekvaardigheden, bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek, die je zult toepassen in verscheidene (groeps-)projecten. Je volgt dit jaar de domeinvakken Persuasieve Communicatie en Politieke Communicatie en Journalistiek. In het tweede semester van dit jaar zal je de vrijheid krijgen om je blik te verruimen door middel van de keuzeruimte. 

 • Jaar 3

  In het derde studiejaar zal je je verworven kennis in de praktijk toepassen tijdens een stage. Dit kan bij een bedrijf zijn in Nederland, maar je kunt er ook voor kiezen om je stage in het buitenland te doen. In het tweede semester zal je je focussen op het uitvoeren van het afstudeerproject. Dit is het moment waarop je alle kennis die je afgelopen jaren hebt opgedaan samenbrengt in een eigen onderzoek. Naast de stage en het afstudeerproject volg je ook nog een aantal andere vakken, waaronder twee topics naar keuze. 

   

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding Communicatiewetenschap
  Blok 1
  Blok 2
  12

  Je leert de basis van communicatiewetenschap en hoe media mensen beïnvloeden en andersom. Je ontwikkelt wetenschappelijke vaardigheden om met theorieën en onderzoek te werken, inclusief analyseren, onderbouwen en rapporteren. Ook leer je over de context waarin communicatie plaatsvindt, zoals massamedia, propaganda en empirisch onderzoek.

 • Methoden van Communicatieonderzoek en Statistiek
  Blok 1
  Blok 2
  12

  In dit vak leer je over belangrijke onderzoeksmethoden en statistische analyses. Je maakt kennis met verschillende onderzoeksontwerpen, dataverzameling en data-analyse. Je volgt naast hoorcolleges ook werkgroepen waarin je gaat oefenen met het statistische softwarepakket SPSS.

 • Onderzoekspracticum I: Survey
  Blok 3
  6

  In dit vak leer je hoe je een onderzoeksmethode kiest en een onderzoeksplan maakt. Je voert samen met je groepje een enquêteonderzoek uit: je stelt vragen, verzamelt antwoorden, analyseert de gegevens en schrijft een rapport. Je gaat ook naar hoorcolleges waar je theoretische kennis opdoet die je direct kunt gebruiken in je onderzoek en die wordt getoetst in een tentamen.

 • Corporate Communicatie
  Blok 4
  6

  In dit vak leer je hoe organisaties communiceren met mensen binnen en buiten de organisatie. Je kijkt naar strategische communicatie over belangrijke zaken en hoe er wordt gecommuniceerd over veranderingen en kennis. Je ontdekt de rol van communicatie in organisaties en relaties met anderen door praktijkvoorbeelden en theorieën.

 • Medialandschap
  Blok 4
  6

  In dit vak ontdek je de media-industrie. Je krijgt inzicht in grote spelers, economische markten en technologische veranderingen die de media beïnvloeden. Ook leer je hoe mediabedrijven strategisch reageren en wat de effecten zijn op de samenleving.

 • Entertainment Communicatie
  Blok 5
  6

  Je leert over de kenmerken van populaire vormen van entertainment en hoe het verschillende gebruikers aantrekt. Ook gaan we in op hoe entertainment effectief wordt gebruikt om mensen te trainen, onderwijzen of beïnvloeden. In dit vak leer je hoe je antwoorden kunt vinden op vragen die opkomen bij het verkennen van entertainment.

 • Wetenschapsfilosofie en Methodologie
  Blok 5
  6

  Je leert hoe de wetenschap zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en welke ontdekkingen ons begrip van de wereld hebben veranderd. Je leert reflecteren op wetenschap, onderzoeksmethoden en filosofische ideeën, en maakt verbindingen met communicatiewetenschap en statistische kennis in werkgroepen.

 • Onderzoekspracticum II: Inhoudsanalyse
  Blok 6
  6

  Leer hoe je systematisch kunt onderzoeken wat er in mediaboodschappen wordt gecommuniceerd. We behandelen verschillende onderzoekstechnieken en je krijgt de kans om zelf inhoudsanalyses uit te voeren. Je werkt zowel individueel als in groepjes aan onderzoeksprojecten, waarbij je verzamelde gegevens gebruikt om wetenschappelijke verslagen te schrijven.

 • Tutoraat
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6

  Tutoraat is een programma dat je in het eerste en tweede jaar van Communicatiewetenschap volgt. In het eerste semester focus je op het verbeteren van je academische en praktische studievaardigheden. In het tweede semester richt je je op loopbaanoriëntatie en het ontdekken van carrièremogelijkheden. Je volgt werkgroepen, masterclasses en andere sessies om je vaardigheden en studieplanning te versterken.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Persuasieve Communicatie
  Blok 1
  6

  Leer je hoe je overtuigende boodschappen kunt maken en toepassen in reclame, gezondheids- en voorlichtingscontexten. Leer over theoretische modellen en praktische vaardigheden, zoals het schrijven van een literatuurreview en het toepassen van concepten op marketing- en gezondheidsvraagstukken. Je ontwikkelt de basisprincipes voor het creëren van effectieve boodschappen.

 • Statische Modellen van Communicatieonderzoek
  Blok 1
  6

  Verdiep je statistische vaardigheden en leer beter te begrijpen hoe je gegevens kan analyseren. Je ontdekt de principes van inferentiële statistiek en leert over steekproeven, het schatten van populatiekenmerken, het testen van nulhypothesen en de kracht van een test. Daarnaast leer je ook hoe je verschillende modellen kunt toepassen met SPSS.

 • Politieke Communicatie en Journalistiek
  Blok 2
  6

  Dit vak gaat over de rol van media in de politiek en de invloed op het publiek. Je leert over interacties tussen het publiek, de media en de politiek, en bespreekt vraagstukken over stemgedrag, nieuwsmedia en politieke campagnes. Dit vak combineert klassieke theorieën en recente literatuur om inzicht te krijgen in de informatiefunctie van media in onze democratie.

 • Kwalitatief Onderzoek
  Blok 2
  6

  In dit vak staan de basisprincipes van kwalitatief onderzoek in communicatiewetenschap centraal. Je leert over methoden zoals diepte-interviews en focusgroepen, en ontwikkelt vaardigheden voor dataverzameling en analyse. Je voert zelf stapsgewijs een kwalitatief onderzoek uit en leert om kritisch naar de betrouwbaarheid te kijken.

 • Onderzoekspracticum III: Experiment
  Blok 3
  6

  In dit vak leer je waarom en hoe je experimenten opzet. Je bouwt kennis en vaardigheden op voor het uitvoeren van dataverzameling en data-analyse in experimenten. Ook leer je de verschillende fasen en de empirische cyclus te begrijpen en voert zelf een experimenteel onderzoek uit.

 • Vrije keuze
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30

  De keuzeruimte is in te vullen naar wens; met keuzevakken, een minor of een uitwisseling in het buitenland.

 • Tutoraat
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  2

  Tutoraat is een programma dat je in het eerste en tweede jaar van Communicatiewetenschap volgt. In het eerste semester focus je op het verbeteren van je academische en praktische studievaardigheden. In het tweede semester richt je je op loopbaanoriëntatie en het ontdekken van carrièremogelijkheden. Je volgt werkgroepen, masterclasses en andere sessies om je vaardigheden en studieplanning te versterken.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Effectief en Ethisch Communicatieadvies
  Blok 1
  Blok 2
  12

  In dit vak leer je verschillende vormen van communicatieadvies onderbouwen met behulp van theorieën. Je leert hoe je reflecteert op ethische overwegingen en hoe je advies daarop afstemt. Ook leer je over de relatie tussen onderzoek en praktijk en hoe dit terugkomt in een onderbouwd advies. In groepsverband ga je aan de slag met praktijksituaties uit verschillende communicatiedomeinen zoals marketing, PR, interne communicatie en politieke lobby.

 • Stage Communicatiewetenschap
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  16

  Tijdens de stage pas je de kennis en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan in de praktijk toe. Ook zul je nieuwe ervaringen opdoen die relevant zijn voor je studie. Daarnaast voor je een onderzoek uit tijdens je stage en schrijf je hier een verslag over.

 • Gebonden keuze: Topics
  Blok 4
  Blok 5
  12

  Topics zijn keuzevakken gerelateerd aan communicatiewetenschap. Je kiest twee topics. Bijvoorbeeld Content Marketing, waarin je leert hoe bedrijven hun eigen content ontwikkelen om zo een bepaalde doelgroep aan te trekken. Of The Crisis of Trust waarin je leert over de invloed van organisaties, media en het publiek op het vertrouwen in onze samenleving. Een ander voorbeeld is Health Communication waarin je leert over de kracht van media in het overbrengen van gezondheidsinformatie en gedragsverandering.

 • Gebonden keuze: Afstudeerproject
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18

  Je brengt alle kennis die je de afgelopen jaren hebt opgedaan samen in een eigen onderzoek. Je laat zien dat je zelfstandig en systematisch een onderzoek kan uitvoeren. Je kan kiezen uit de verschillende richtingen: Corporate Communicatie, Entertainment Communicatie, Persuasieve Communicatie of Politieke Communicatie en Journalistiek.

Verplicht vak
Keuzevak
Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.
Extra mogelijkheden
 • Honoursprogramma 

  Wil je meer uitdaging tijdens je studie? In het honoursprogramma, dat in jaar 2 van start gaat, volg je extra vakken, zowel binnen als buiten je eigen bacheloropleiding. Je verdiept én verbreedt je leerstof. Het programma bestaat uit 30 studiepunten en volg je bovenop je gewone onderwijs. Na afronding van het programma ontvang je een Honours certificaat. 

 • Uitwisseling 

  De UvA heeft met meer dan 100 universiteiten uitwisselings- en samenwerkingsprogramma’s. Een buitenlandervaring brengt je veel kennis van een andere taal, cultuur en land. Een onmisbare ervaring die we zeker aanraden. 

  Je kunt pas deelnemen aan een uitwisseling in je derde studiejaar. Dat betekent dat je jouw modules moet omwisselen en je stage of afstudeerproject in het tweede studiejaar moet volgen. 

 • Keuzeruimte en minor 

  Je kunt een aantal vakken zelf kiezen en/of een minor doen. Een minor is een samenhangend programma van een half jaar (30 studiepunten) buiten je eigen opleiding. Zo verdiep je je verder in een onderwerp of verbreed je je kennis juist. Studenten Communicatiewetenschap worden vooral aangemoedigd de minor Communication in the Digital Society te volgen, waarin je je kan verdiepen in hoe digitale technologieën onze manier van leren, werken, vermaak, en sociale connectie beïnvloeden. Ook hou je je in deze minor bezig met theorieën en ethische vraagstukken die relevant zijn voor hoe we onze digitale samenleving inrichten. Verder leer je de basisprincipes van de programmeertaal Python voor data-analyse, een vaardigheid die zowel in het bedrijfsleven als in de academische wereld steeds belangrijker wordt. 

 • Stage

  Communicatiewetenschap is een van de weinige universitaire studies die een stage aanbiedt als vast onderdeel van het studieprogramma. Tijdens deze periode zal je als stagiair aan de slag gaan bij een bedrijf naar keuze binnen de communicatiebranche. Een stage is de uitgelezen mogelijkheid om je verworven kennis in de praktijk toe te passen, maar ook om kennis uit de praktijk te halen. Hiermee is de stage een waardevolle manier om jezelf klaar te stomen voor het begin van je carrière. 

Tijdsverdeling en begeleiding
 • Tijdsverdeling - uren in college vs. practica

  Je hebt een beperkt aantal uren hoorcolleges, de nadruk ligt vanaf het eerste jaar al sterk op samen met medestudenten in werkgroepen aan uitdagende opdrachten werken. Je hebt gemiddeld per week 4 uur hoorcollege, 12-14 uur werkgroepen en 25-30 uur zelfstudie.

 • Lesvormen bij Communicatiewetenschap
  • Hoorcolleges: tijdens hoorcolleges zit je in een grote zaal en licht een docent de stof toe. 
  • Werkgroepen: tijdens werkgroepen oefen je met de stof, interactief en in kleinere groepen, onder begeleiding van een docent
 • Studiebegeleiding tijdens je studie

  Tijdens je studie sta je er niet alleen voor. Er staat altijd een team van studieadviseurs voor je klaar als je vragen hebt over je studieplanning of als er persoonlijke omstandigheden spelen. Daarnaast volg je tijdens de eerste twee jaar van Communicatiewetenschap het vak Tutoraat. Tijdens dit vak focus je op het verbeteren van je academische en praktische studievaardigheden. Ook besteed je aandacht aan loopbaanoriëntatie en het ontdekken van carrièremogelijkheden. 

Veelgestelde vragen over je studieprogramma
 • Welke rol heeft statistiek in de opleiding en kan ik me hierop voorbereiden?

  Statistiek en onderzoeksmethoden spelen bij de opleiding Communicatiewetenschap een grote rol. In jaar 1 en 2 volg je meerdere statistiek en methoden vakken en in jaar 3 pas je de geleerde vaardigheden toe in je afstudeerproject en stage. Dit vinden wij belangrijk: studenten worden bij ons opgeleid om bestaand onderzoek op waarde te kunnen schatten en zelf nieuwe bevindingen te kunnen doen binnen het domein Communicatiewetenschap. In principe ben je met een vwo-diploma goed voorbereid op het volgen van het eerste vak in methoden en statistiek. Verder geeft een actieve deelname aan UvA Matching een goed beeld van wat je kan verwachten van de opleiding en de rol van statistiek in de opleiding. 

 • Kan ik deze bachelor ook in het Engels volgen?

  Ja, de bachelor Communicatiewetenschap wordt ook aangeboden in het Engels. Het programma van beide bachelors is hetzelfde, maar bij de Engelstalige bachelor studeer je samen met studenten van over de hele wereld. Lees hier meer over de Engelse track Communication Science en kijk ook eens bij de veel gestelde vragen over het verschil tussen beiden tracks.

 • Wat is het verschil tussen Communicatiewetenschap en andere soortgelijke opleidingen?

  Er zijn veel opleidingen in Nederland, en ook aan de UvA, die in de naam lijken op de opleiding Communicatiewetenschap. Onze tip is om zelf de vergelijking te maken: verzamel informatie over meerdere opleidingen, kijk naar het programma, de vakken, de keuzemogelijkheden en de focuspunten. Communicatiewetenschap aan de UvA focust zich op de volgende vier domeinen: Entertainment Communicatie, Corporate Communicatie, Persuasieve Communicatie en Politieke Communicatie & Journalistiek. Daarnaast ligt er een sterke focus op statistiek en onderzoeksmethoden. Onze docenten zijn gelieerd aan het ASCoR, het onderzoeksinstituut voor Communication Science. Verder moet je vanuit Communicatiewetenschap een stage lopen, wat lang niet altijd standaard onderdeel is van andere (vergelijkbare) opleidingen. Zo kan je in de praktijk uitvoeren wat je binnen de bachelor geleerd hebt. 

 • Kan ik ook op uitwisseling en/of stage lopen in het buitenland?

  Bij de opleiding Communicatiewetenschap heb je in jaar 2 en 3 (afhankelijk van hoe jij het plant) de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland. Je gaat dan zelf op zoek naar een stage en krijgt vanuit de opleiding een stagebegeleider toegewezen. Daarnaast kan je vanaf het derde jaar op uitwisseling binnen en buiten Europa om keuzevakken te volgen aan een buitenlands partneruniversiteit. Tijdens het eerste jaar van de opleiding krijg je meer informatie over de mogelijkheden. 

  Voor meer informatie over uitwisseling, zie ook 'Studeren in het buitenland'. 

 • Kan ik mijn bijbaantje behouden en op welke dagen heb ik onderwijs? Hoe is de werkdruk in het eerste jaar?

  We begrijpen heel goed dat studenten naast hun studie moeten werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De studie kost gemiddeld 30 à 40 uur per week dus het is wel goed om daar rekening mee te houden in je planning. In de week voor de start van de studie is bekend op welke dagen je colleges en werkgroepen hebt. De werkdruk wordt door ieder individuele student anders ervaren. Maar over het algemeen geldt dat studenten in het eerste semester wat moeten wennen aan de universiteit, een andere manier van lesgeven en het tempo. Met de werkgroepen, de begeleiding die wij bieden en genoeg zelfstudie vanuit jezelf, lukt het merendeel het om hier een succes van te maken. Hierbij een voorbeeld van een week van een eerstejaars student:

 • Ik wil creativiteit en universiteit combineren. Krijg ik daar de kans voor bij Communicatiewetenschap?

  Met de bachelor Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam behaal je een Bachelor of Science. Het is dus een wetenschappelijke studie. Binnen Communicatiewetenschap krijg je een aantal creatieve opdrachten. Echter, er zijn geen specifieke lessen in creatieve vaardigheden binnen de studie Communicatiewetenschap. Je krijgt bijvoorbeeld geen opdrachten om websites te ontwerpen of grafische advertentiecampagnes op te zetten. Het komt erop neer dat je voornamelijk vakken krijgt over de theoretische aspecten van dit soort campagnes. Hoe maak je van een campagne, advertentie, interventie, entertainment product et cetera een succes? 

  Onderzoek en creativiteit

  In eerste instantie klinkt “onderzoek” als het meest theoretische onderdeel van de studie. Maar ook in onderzoek doen zit creativiteit. Elk onderzoek gaat namelijk over de praktijk. Als jij bijvoorbeeld interesse hebt in mode, kun je bij het vak Corporate Communicatie onderzoek doen naar verschillende aandeelhouders in het probleem van culturele toe-eigening in de high-end mode-industrie. Dit is een echt voorbeeld van een project dat is gedaan. Bij veel van dit soort onderzoeksprojecten ben je  tot op zekere hoogte vrij om zelf een onderwerp te kiezen. Zo kun je communicatieonderzoek laten aansluiten op je eigen maatschappelijke interesses. 

  Keuzeruimte en creativiteit

  In de tweede helft van de opleiding Communicatiewetenschap heb je de mogelijkheid om jouw programma te personaliseren. In deze periode volg je keuzevakken, loop je stage en schrijf je je afstudeerthesis. Hier is dus veel ruimte voor het integreren van creativiteit. Vooral bij het lopen van je stage krijg je de kans om praktische vaardigheden op te doen bij een bedrijf dat bij jouw interesses aansluit. 

  Creativiteit buiten de studie

  Een andere optie om creativiteit te combineren met een studie Communicatiewetenschap zijn extra curriculaire activiteiten. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht bij CREA, het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam. Elk semester hebben zij een breed aanbod van workshops en cursussen in muziek, dans, theater, beeldend, schrijven en nog veel meer. Ze bieden ook cursussen aan die aansluiten op Communicatiewetenschap, bijvoorbeeld videomontage met Final Cut Pro X of editen in Adobe Photoshop. Daarnaast biedt de opleiding Communicatiewetenschap zelf ook verschillende extracurriculaire workshops waarin dit soort creatieve vaardigheden aan bod komen, onder de vlag van Career Matters.

 • Wat is het verschil tussen de Nederlandse en de Engelse track?

  Je kan hier meer informatie over vinden op deze pagina

 • Kan ik als hbo'er direct een master Communicatiewetenschap starten of moet ik eerst de bachelor doen?

  Als je na je hbo-opleiding door wil met een master Communicatiewetenschap aan de UvA, dan volg je eerst een deel van ons bachelorprogramma. Hoe dit werkt, lees je op de pagina over de verkorte bachelor.