Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor
Fiscaal recht

Studieprogramma

In je eerste studiejaar Fiscaal recht volg je uiteenlopende vakken. Zo maak je kennis met het recht, en krijg je een beeld van de belangrijkste rechtsgebieden die je tijdens je opleiding bestudeert.

Curriculum

 • Jaar 1: inleiding in de rechtsgebieden

  In je eerste studiejaar maak je kennis met het recht en zijn achtergronden. Je krijgt de volgende vakken:

  • Inleiding tot het recht
  • Inleiding fiscaal recht
  • Inleiding strafrecht
  • Inleiding constitutioneel recht 
  • Inleiding privaatrecht
  • Inleiding bestuursrecht
  • Europees recht
  • Fundamentele rechten
  • Personen- en familierecht

  Er is veel aandacht voor schrijfvaardigheid, want een jurist moet zich schriftelijk goed kunnen uitdrukken.

 • Jaar 2: verdieping

  Ook in het tweede jaar krijg je veel dezelfde vakken als in de bachelor Rechtsgeleerdheid, maar het aandeel fiscaal recht is nu al groter.

  Algemene vakken:

  • Bestuurs(proces)recht
  • Formeel strafrecht
  • Materieel strafrecht
  • Internationaal publiekrecht
  • Europese Rechtsgeschiedenis

  Fiscale vakken:

  • Inleiding Belastingrecht Particulieren 
  • Inleiding Directeur Groot Aandeelhouder 
  • Inleiding Europees Belastingrecht
  • Fiscaal Bestuursrechtelijk onderzoek
 • Jaar 3: verdieping en scriptie

  In het derde jaar krijg je naast de Rechtsgeleerdheid-vakken twee Fiscale vakken.

  Algemene vakken:

  • Goederenrecht
  • Contractenrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Rechtsfilosofie
  • Insolventierecht en zekerheid
  • Burgerlijk procesrecht

  Fiscale vakken:

  • Inleiding Belastingrecht Ondernemers
  • Inleiding Belastingrecht Rechtspersonen

  Ook je scriptie schrijf je over een fiscaal onderwerp.

 • Het Honours College: meer academische verdieping

  Wil je meer uitdaging en vind je het interessant om meer interdisciplinaire vakken te volgen? Vanaf de eerste helft van het eerste jaar kun je meedoen aan het honoursprogramma voor extra ambitieuze studenten.

  Het Honours College zorgt voor academische verdieping. In een kleinschalige, hechte werkgroep neem je deel aan extra activiteiten.

De informatie op deze website geldt voor het huidige studiejaar en kan voor volgend jaar wijzigen. Vanaf mei is de informatie voor volgend studiejaar hier te vinden.

Onderwijs en zelfstudie

De bachelor Fiscaal recht is zo ingericht dat je circa 40 uur per week met je studie bezig bent. Je hebt daarvan gemiddeld 12 tot 15 uur onderwijs per week. De andere uren besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert materiaal in de bibliotheek, je bereidt je voor op colleges, je schrijft een werkstuk of een referaat. Elk studiejaar is opgebouwd uit 2 semesters van elk ongeveer 20 weken.

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges geven je een algemeen, inleidend overzicht van een vak. Je maakt aantekeningen van het betoog van de docent en gebruikt die bij je voorbereiding op het tentamen.
 • In de werkgroepen volg je daarnaast intensief onderwijs in kleine groepen en wordt een actieve deelname van je verwacht.

De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een voordracht.