Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor
Onderwijswetenschappen

Studieprogramma

Je bestudeert hoe leren en leerprocessen plaatsvinden en hoe ze gestimuleerd en verbeterd kunnen worden. Dit doe je op het niveau van het individu (leerling of werknemer), de organisatie (bedrijfsleven of onderwijsorganisatie) en het beleid (overheid). Hierbij wordt steeds een koppeling gemaakt met relevante en actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld levenlang leren, onderwijsgelijkheid en diversiteit, motivatie en de invloed van technologie op leren.

Opbouw studie

De bachelor Onderwijswetenschappen duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

 • Jaar 1

  Het eerste jaar is een basisjaar waarin je kennis maakt met het brede vakgebied van de Onderwijswetenschappen. Je volgt inleidende vakken op het gebied van onderwijs en opvoeding, maar ook vakken gericht op Methodenleer en statistiek. Een deel van de vakken volg je samen met studenten Pedagogische wetenschappen. In een kleine werkgroep van ongeveer 16 studenten ga je dieper op de stof in en leer je allerlei academische vaardigheden. Vanaf het eerste jaar ga je je ook oriënteren op de praktijk en het werk dat je kunt gaan doen.

  • Onderzoeksmethodologie (6 EC)
  • Inleiding onderwijswetenschappen (6 EC)
  • Inleiding pedagogische wetenschappen (6 EC)
  • Beschrijvende statistiek (6 EC)
  • Professionele Vaardigheden 1 (3 EC)
  • Testen en Meten (3 EC)
  • Curriculumstudies (6 EC)
  • Instructie en leren (6 EC)
  • Onderwijsbeleid: structuren en processen (6 EC)
  • Educational Ideals, Rights and Ethics (9 EC)
  • Kwalitatief onderzoek (3 EC)

  Na het eerste semester kiezen voor Pedagogische wetenschappen en/of Onderwijswetenschappen

  Doordat je uitgebreid kennismaakt met de vakgebieden van zowel Onderwijswetenschappen als Pedagogische wetenschappen, kun je na het eerste semester van het eerste jaar nog overstappen naar Pedagogische wetenschappen of besluiten beide studies te volgen.

 • Jaar 2

  In het tweede studiejaar ga je je verder verdiepen in het leren van mensen en hoe dit bevorderd kan worden. Er wordt aandacht besteed aan een leven lang leren en het leren binnen organisaties. 

  Aan het einde van jaar 2 ga je met het vak Beroeps- en veldoriëntatie kijken waar je als onderwijswetenschapper kunt gaan werken.

  • Lifelong learning: personal, organizational and societal perspectives (6 EC)
  • Visies op onderwijs en leren (6 EC)
  • Onderwijssociologie (6 EC)
  • The future of learning and technology (6 EC)
  • A Professional Perspective on Lifelong Learning (6 EC)
  • Globalisation, education policy and change (6 EC)
  • Philosophy of educational research (6 EC)
  • Organisatie van leren en onderwijs (6 EC)
  • Toetsende Statistiek (6 EC)
  • Beroeps-/veldoriëntatie (3 EC)
  • Onderzoekspraktijk (3 EC)
 • Jaar 3

  Het derde jaar is een specialisatiejaar. Je werkt aan adviesvaardigheden aan de hand van een concrete vraag van een organisatie en schrijft daarnaast een bachelorscriptie.

  Een deel van de opleiding bestaat uit keuzeruimte (30 EC). Je kunt kiezen voor keuzevakken of een minor die aansluiten bij je interesse en hiermee je programma verdiepen of verbreden. Of je doet een bachelorstage, waarmee je theorie en praktijk met elkaar verbindt. Maar je kunt er ook voor kiezen om een semester in het buitenland te studeren. 

  • The economics of life long learning (3 EC)
  • Learning and innovating in organizations (9 EC)
  • Empirische bachelorscriptie Onderwijswetenschappen (18 EC)
  • Vrije keuze: keuzevakken bachelor Onderwijswetenschappen/ minor/ stage/ buitenland (30 EC)

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids.

'Leren vindt overal plaats. Niet alleen in scholen, maar ook binnen organisaties en ook daar ben je als onderwijswetenschapper belangrijk.'
Bas de Jong, oud-student Onderwijswetenschappen

Extra mogelijkheden

Je hebt de mogelijkheid om je studie deels naar eigen inzicht in te vullen met keuzevakken of een minor. Wil je meer uit je studie halen, dan kun je bijvoorbeeld ook een periode naar het buitenland of deelnemen aan het Honourstraject.

Keuzevakken

In het derde jaar heb je keuzeruimte in je programma. Je kunt ervoor kiezen om je verder te verdiepen in het onderwijs door bijvoorbeeld keuzevakken te volgen als Onderwijs in ontwikkelingslanden of Onderwijsrecht. Om je interesses te verbreden kun je ook vakken kiezen buiten het vakgebied van de onderwijswetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan vakken als Arbeids- en organisatiepsychologie of Human Resources Management.

Minor

Je kunt de keuzevakken ook combineren in een minor: een samenhangend onderwijsprogramma van 30 studiepunten. Je volgt dan extra vakken. Op die manier kun je je specialiseren in een richting die precies aansluit bij je persoonlijke interesse en talenten zoals een minor Communicatiewetenschap, Ontwikkelingspsychologie of Bestuurskunde.

Bekijk het volledige minoraanbod binnen de UvA.

Stage

Als je meer praktische ervaring wilt opdoen, kies je voor een bachelorstage.

Internationaal studeren

De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. Zo kun je in Londen, Stockholm of Berlijn gaan studeren om je keuzevakken te behalen. Ook zijn studenten Onderwijswetenschappen in Tanzania geweest om daar het aidsvoorlichtingprogramma in educatief materiaal om te zetten. 

Honourstraject

Het Honourstraject bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten) die je tijdens je bachelor volgt. Het accent ligt op verdieping van je eigen vakgebied en op verbreding daarvan, door interdisciplinaire elementen in het programma. Bij succesvolle afronding wordt het honourstraject op het bachelordiploma vermeld.

Studielast

Je hebt onderwijs in verschillende onderwijsvormen.

 • (interactieve) hoorcolleges
 • werkgroepen (discussies, opdrachten, werkstukken, adviesvorming, presentaties)
 • individueel en in groepjes
 • zelfstudie
 • toetsing door tentamens, opdrachten of presentaties

Studiebelasting per week

 • Contacturen: 12 uur in het eerste jaar en 8-10 uur in het tweede en derde jaar 
 • Zelfstudie: 25-30 uur