Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor Onderwijswetenschappen

Onderwijswetenschappen

In onze kennissamenleving is onderwijs van essentieel belang. Iedereen van jong tot oud heeft onderwijs nodig om zich te ontwikkelen. Onderwijswetenschappen is een brede interdisciplinaire opleiding waarbij vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken hoe mensen leren en hoe leren bevorderd kan worden. Met de opleiding Onderwijswetenschappen kun je veel verschillende kanten uit. Onderwijswetenschappers werken op allerlei plekken in de samenleving. Je kunt onder meer aan het werk als onderwijsadviseur, onderwijsontwikkelaar of beleidsmedewerker, bij onderwijsinstellingen, in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Kom naar de UvA Bachelordag op 12 oktober

Houd me op de hoogte

Is Onderwijswetenschappen iets voor jou?

Ben jij geïnteresseerd in het leren van mensen binnen allerlei verschillende contexten? Vind je het leuk om onderwijs te ontwikkelen of na te denken over hoe onderwijs het beste vorm gegeven kan worden? Ben je nieuwsgierig, kritisch en heb je een onderzoekende houding? Dan is Onderwijswetenschappen misschien wel iets voor jou. Je leert onder andere hoe leerprocessen plaatsvinden op school en binnen organisaties en hoe onderwijs verbeterd kan worden. Je kijkt daarbij ook naar de invloed van de organisatie en het onderwijsbeleid.

Veel mensen denken dat je bij onderwijswetenschappen wordt opgeleid tot leraar, maar dat is niet zo. Als student Onderwijswetenschappen leer je om op verschillende manieren bij te dragen aan het leren van mensen in allerlei situaties; van primair onderwijs tot hoger onderwijs, maar ook binnen het bedrijfsleven en bij de overheid. Onderwijswetenschappers werken in uiteenlopende functies, van ontwikkelaar of adviseur tot stafmedewerker of leidinggevende.

Waarom Onderwijswetenschappen aan de UvA?

Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is uniek omdat het onderwijs en leren wordt bestudeerd vanuit een breed perspectief. Met deze opleiding word jij deskundige op het hele terrein van onderwijs. Er is aandacht voor de leerprocessen die plaatvinden in de klas of tijdens het leren op de werkplek. Je leert (digitaal) onderwijs te ontwikkelen en te evalueren. Daarnaast wordt er ingegaan op de invloed van de organisatie van scholen of bedrijven en leer je hoe je kunt adviseren bij verschillende leersituaties. Ook  kijken we naar de rol van onderwijs en leren in de samenleving en de invloed van onderwijsbeleid. Allerlei maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen komen in de vakken van Onderwijswetenschappen aan de orde, zoals passend onderwijs, (on)gelijke kansen binnen het onderwijs, de rol van technologie in het onderwijs en een leven lang leren. Je leert hoe onderwijs in elkaar zit in Nederland en daarbuiten en welke bijdrage het kan leveren aan de samenleving.

De bachelor Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is een kleinschalige opleiding met een informele sfeer, goede begeleiding en de uitdaging om actief en betrokken te zijn en een kritische blik te ontwikkelen.

Wat is het verschil tussen Onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen en de Universitaire Pabo?

  • Onderwijswetenschappers houden zich bezig met het leren en de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen binnen onderwijs en opleiding.
  • Bij Pedagogische wetenschappen bestudeer je de ontwikkeling en opvoeding van kinderen binnen gezinnen en andere opvoedingssituaties.
  • Voor de Universitaire Pabo kies je, als je naast het leren over opvoeding, ontwikkeling en onderwijs ook wilt leren lesgeven. 

Social media

Volg de Facebook-pagina voor Pedagogische en Onderwijswetenschappen UvA en blijf op de hoogte van al het nieuws in het vakgebied. 

Facebook
Facebook-logo, bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerngegevens

Onderwijswetenschappen
Diploma BSc Onderwijskunde
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 50003