Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Onderwijswetenschappen
Vergelijk

De inhoud van het Colloquium doctum is per opleiding en instelling verschillend. Wanneer u het examen met goed gevolg hebt afgelegd, hebt u dan ook uitsluitend toelating tot de aangevraagde opleiding aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor het studiejaar dat erop volgt.

Het volledige Colloquium doctum (toelatingsexamen) voor Pedagogische wetenschappen (inclusief Universitaire Pabo van Amsterdam) en Onderwijswetenschappen bestaat uit een motivatiegesprek en het behalen van de vakken Wiskunde, Engels en Nederlands op VWO-niveau. 
Het staatsexamen VWO Wiskunde, Nederlands en/of Engels verleent vrijstelling voor de desbetreffende onderdelen, mits het behaalde cijfer 5.5 of hoger is. In geval van een VWO-certificaat dient naast het centrale examen tevens het eindcijfer van het betreffende vak een voldoende te zijn.

Let op!: aanmelden voor de staatsexamens moet vóór 1 januari gebeuren.

Heb je na het lezen van onderstaande bijlage nog vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsbalie