Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Wiskundekennis: een noodzaak

Bachelors Onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen en Universitaire Pabo van Amsterdam

Toelating en inschrijven

Het leren doen van wetenschappelijk onderzoek is een van de kernvaardigheden van een universitaire opleiding. Methodenleer en statistiek is dan ook een vak dat je in elk studiejaar tegenkomt.

Om deze, maar ook andere vakken goed te kunnen volgen en niet bij voorbaat een studievertraging op te lopen, moet je beschikken over voldoende wiskundekennis (op vwo 6-niveau of havo 5-niveau voor mensen die instromen met een hbo- (propedeuse) diploma) . In het onderwijsprogramma van Pedagogiek en Onderwijskunde wordt uitgegaan van de volgende kennis:

  • getallen (natuurlijke, gehele, rationale, reële) en variabelen;
  • eerste- en tweedegraads vergelijkingen, ongelijkheden en functies;
  • kansrekening;
  • het Som-teken.

Geen of geringe wiskundekennis

Als je niet over voldoende wiskundekennis beschikt, kun je ervoor kiezen een wiskundecertificaat te behalen voordat je met de opleiding start. Je kunt je op de toets voorbereiden met een wiskundecursus of door zelfstudie. Je kunt dit doen op verschillende manieren:

  • Wiskundecertificaat bij Boswell-Bèta in Utrecht. Kijk op www.boswell-beta.nl of bel met 030-2538 666.
  • Wiskunde cursus volgen, examentraining volgen bij Wismon in Amsterdam en Utrecht. Kijk op de website van  Wismon of bel met 030-7370348.
  • Een Staatsexamen wiskunde A of C via een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Volg een examentraining van het ROC of vraag na wat het examenmateriaal is.
  • Behaal het CCVX-examen Wiskunde A aan de  Open  Universiteit.
  • Voldoe je wel aan de wiskunde-eis, maar wil je je wiskundekennis ophalen? Dat kan middels zelfstudie met behulp van het boek  Wiswijs van Pach & Wisbrun, Noordhoff Uitgevers B.V., 3e druk, ISBN10: 900178853X / ISBN13: 9789001788537, € 59,95.