Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Pedagogische wetenschappen
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

De bachelor Pedagogische wetenschappen duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Opbouw studie

Jaar 1

In het eerste jaar volg je deels samen met studenten Onderwijswetenschappen de basisvakken in Pedagogiek en onderwijskunde en volg je colleges over Psychologie, Beleid, Ethiek, Kinderrechten en Methodenleer en statistiek, gericht op opvoeding en onderwijs. In een kleine werkgroep van ongeveer 16 studenten leer je gespreksvaardigheden en verschillende academische vaardigheden. Vanaf het eerste jaar ga je je ook oriënteren op de praktijk en het werk wat je kunt gaan doen.

Na het eerste semester van jaar 1 kiezen voor Pedagogische wetenschappen en/of Onderwijswetenschappen.
Doordat je uitgebreid kennismaakt met de vakgebieden van Pedagogische en Onderwijswetenschappen, kun je na het eerste semester van het eerste jaar nog overstappen naar de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen of eventueel besluiten beide studies te volgen.

Het tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar verdiep je je in opvoedings, ontwikkelings- en gedragsproblemen en onderwijsleerproblemen. Je breidt je academische en onderzoeksvaardigheden verder uit en je maakt kennis met de praktijk via je bachelorstage en opdrachten in het kader van je loopbaanorientatie. Daarnaast bouw je je klinische vaardigheden uit o.a. via de vakken Diagnostiek en Professionele vaardigheden III.
Een deel van de opleiding vul je zelf in met keuzevakken. Je kunt kiezen voor vakken die aansluiten bij je interesse, met de keuze om je te verdiepen met een gespecialiseerde minor binnen Pedagogische wetenschappen of juist te verbreden via interdisciplinaire minoren (waarin verschillende vakgebieden samenkomen).

Je sluit je bachelor af met een onderzoek en een scriptie. Na een succesvolle afronding ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Science (BSc).

Ben je nieuwsgierig naar een college of werkgroep? Loop dan een keer mee met één van onze studenten. Dan kun je echt ervaren hoe het is om Pedagogische wetenschappen te studeren. Als je eerst meer informatie over de studie wilt, kijk dan ook eens in de studiegids.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Onderzoeksmethodologie
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Inleiding onderwijswetenschappen
  1—2
  6
 • Inleiding pedagogische wetenschappen
  1—2
  6
 • Beschrijvende statistiek
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Professionele Vaardigheden 1
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Testen en Meten
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Familie en Gezin
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Ontwikkelingspsychologie
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Beleid en organisatie van onderwijs en hulpverlening
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Educational Ideals, Rights and Ethics
  5—6
  9
 • Persoonlijkheidsleer
  ???studyprogramme .period??? 6
  3
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Leren op school
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Professionele opvoeders
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Bachelorstage Pedagogische wetenschappen
  1—6
  6
 • Hersenen en gedrag
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Psychopathologie
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Kwalitatief onderzoek
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Professionele Vaardigheden 2
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Vrienden en vrije tijd
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Wetenschapsfilosofie
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Toetsende Statistiek
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Onderzoekspraktijk
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Diagnostiek
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Empirische Bachelorscriptie Pedagogische Wetenschappen
  4—6
  15
 • Professionele Vaardigheden 3
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Psychotherapeutische Stromingen
  ???studyprogramme .period??? 6
  3
 • Vrije keuze: Keuzevakken / Minor Ba PW (zie UvA studiegids voor de opties)
  1—6
  30
Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.

Onderwijsvormen

Bij hoorcolleges is de docent voornamelijk aan het woord; hij licht het studiemateriaal toe dat je van tevoren hebt bestudeerd.

In werkgroepen discussieer je over de leerstof in groepen van ongeveer 16 studenten. Je maakt opdrachten, schrijft werkstukken en adviezen en houdt presentaties of je leert pedagogische (klinische) beroepsvaardigheden.

De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen, bijvoorbeeld een of twee schriftelijke (deel)tentamens en een werkstuk of een presentatie.

Studiebegeleiding

Om de overstap naar de universiteit te vergemakkelijken, neem je tijdens je eerste jaar deel aan een werkgroep met zo'n zestien eerstejaarsstudenten en een vaste docent. Zo leer je je studiegenoten snel kennen en krijg je inzicht in allerlei nuttige studentenzaken. Je werkgroepdocent is ook je mentor.

je kunt terecht bij de studieadviseurs met vragen over toelatingseisen, studieplanning, vrijstellingen, universitaire regelgeving, voorzieningen bij een functiebeperking, studieoriëntatie wanneer je twijfelt over je studiekeuze en studieproblemen. Daarnaast kun je ook bij hen terecht wanneer je juist behoefte hebt aan meer uitdaging en verdieping.

Bindend studieadvies (BSA)

Alle eerstejaarsstudenten krijgen een Bindend studieadvies (BSA). Met dit advies stelt de opleiding vast in hoeverre een student aan het einde van het eerste studiejaar daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt. Het aantal punten dat een student moet halen om een positief studieadvies te krijgen ligt op 42 EC.

 • Gedurende het eerste jaar krijgen alle studenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
 • Studenten die aan het einde van het eerste studiejaar het aantal benodigde studiepunten (of meer) hebben behaald om een positief studieadvies te krijgen, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
 • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in de drie daaropvolgende studiejaren niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. 
Jongeren. Maak er je studie van.

Extra mogelijkheden

Minor en keuzevakken

In het derde jaar is in het hele eerste semester ruimte voor het volgen van keuzeonderwijs. We bieden enkele minors aan zoals de minor Kinderrechten en forensische jeugdzorg. Andere voorbeelden van zijn keuzemodules over mindfulness en over mensen met een verstandelijke beperking. Om je interesses te verbreden kun je ook vakken kiezen die buiten het vakgebied van de Pedagogische wetenschappen liggen. 

Ook kun je kiezen om de keuzevakken te combineren in een minor: een samenhangend onderwijsprogramma van 30 studiepunten. Op die manier kun je je specialiseren in een richting die precies aansluit bij je persoonlijke interesse en talenten zoals een minor Kinderrechten en jeugdzorg, Ontwikkelingspsychologie of Gender en seksualiteit.

Stagemogelijkheden

Je loopt een korte stage in het tweede jaar en je kunt eventueel een extra (buitenlandse) stage lopen in het derde jaar. Je kunt dan denken aan een klinische stage in de jeugdhulpverlening of een stage waarbij je onderzoek doet.

Internationaal studeren

De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. Docenten en hoogleraren van de opleiding hebben veel contacten met buitenlandse collega’s. Je kunt bij hen informeren naar de mogelijkheden of bij het Coördinatiepunt internationalisering POW.

Je kunt, als je na de bachelor doorgaat met een master, ook kiezen voor een Engelstalig masterprogramma waar je samen met buitenlandse studenten studeert.

Meer informatie vind je op de UvA-website Studeren in het buitenland.

Studiebelasting

Je hebt een beperkt aantal uren hoorcollege. De nadruk ligt sterk op zelfstudie en het samen met medestudenten werken aan opdrachten. 
 In het eerste jaar ziet dit er zo uit:

Hoorcollege: 8 uur per week
Werkgroepen: 8 uur per week
Zelfstudie: 24 uur per week

 

Jongeren. Maak er je studie van.