Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Politicologie
Vergelijk

Studieprogramma

De bachelor Politicologie is een programma van 180 studiepunten en duurt drie jaar. Het programma wordt volledig in het Engels aangeboden, maar kan ook in combinatie met vakken, werkgroepen en geschreven werk in het Nederlands gevolgd worden. Je krijgt een brede oriëntatie in Internationale betrekkingen, Politieke economie, Bestuur en beleid, Vergelijkende politicologie en Politieke theorie.

 • Jaar 1

  Het eerste jaar biedt je een overzicht van het onderzoeksgebied van de Politicologie. Sleutelbegrippen zoals conflict, samenwerking, belangen en macht passeren de revue, evenals de grote vragen die politicologen stellen over actuele maatschappelijke trends en over politieke systemen wereldwijd. Naast vakken over openbaar bestuur en beleid, politiek denken, internationaal recht en moderne geschiedenis, maak je kennis met onderzoek doen in de politieke wetenschappen. In kleine werkgroepen leer je analytische vaardigheden, en bekwaam je jezelf in kritisch denken, academisch schrijven, debatteren en presenteren.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar gaan de vakken over de grote vraagstukken in de hedendaagse politiek: van sociale ongelijkheid en rechtvaardigheid tot politieke economie, zowel in democratische als in autoritaire politieke stelsels.
  Je kiest voor een kernmodule in één van de specialisaties:

  • Internationale Betrekkingen (International Relations)
  • Vergelijkende Politicologie (Comparative Politics)
  • Bestuur en Beleid (Public Policy and Governance) of
  • Politieke Theorie (Political Theory)

  In een onderzoeksproject, samen met je medestudenten, rond een thema dat je zelf hebt gekozen, leer je om de academische, methodologische en praktische vaardigheden die je in de eerste vier semesters hebt verworven toe te passen. In het derde jaar wordt je carrièreoriëntatie voortgezet.

 • Jaar 3

  Het laatste jaar biedt nog meer ruimte voor verdere specialisatie. Je kunt kiezen uit een breed scala aan onderwerpen en regio’s. Ook is het mogelijk om de keuzeruimte in te vullen met een stage, studie in het buitenland, het leren van een extra taal of het volgen van een volledige minor. De opleiding wordt afgerond met een onderzoek en het schrijven van een scriptie onder begeleiding van ervaren senior docenten binnen kleinschalige, thematische werkgroepen.

Studieschema

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Geschiedenis van de moderne wereld sinds 1750
  Blok 1
  6

  Ontdek de oorsprong van moderne staten, democratie, industriële kapitalisme en hun mondiale impact. Dit vak biedt een historisch overzicht van de moderne wereld sinds 1750, relevant voor studenten Politicologie. Behandel de opkomst van totalitarisme, Wereldoorlogen, de Koude Oorlog, en de belangrijke veranderingen in het tijdperk na de Koude Oorlog.

 • Academische Vaardigheden voor Politicologen I
  Blok 1
  Blok 2
  6

  Verbeter jouw academische vaardigheden. Lees academische teksten, verdiep je in de standpunten van auteurs en draag bij aan discussies aan de hand van casestudies. Ontwikkel effectieve communicatievaardigheden met schriftelijke opdrachten, presentaties en groepsdiscussies.

 • Inleiding Politicologie
  Blok 1
  Blok 2
  6

  Wordt geïntroduceerd aan de wereld van politiek en politieke wetenschappen. Leer over belangrijke concepten zoals 'politiek,' 'macht,' 'conflict' en 'samenwerking.' Onderzoek wie politieke macht bezit, hoe journalisten en politieke wetenschappers het anders bekijken, en hoe factoren zoals ras, gender en klasse invloed hebben op politiek.

 • Public Policy and Governance
  Blok 2
  6

  Leer kritisch te beoordelen en solide argumenten te vormen. Ga dieper in op het gebruik van theorieën in academische papers en verken verschillende perspectieven en hypotheses. Verwerf aan de hand van oefeningen, lezingen, discussies en geschreven essays praktische vaardigheden om argumenten te analyseren en theorieën toe te passen op jouw analyses.

 • Onderzoeksproject I
  Blok 3
  6

  Leer hoe onderzoek ideeën genereert, complexe vragen beantwoordt, en data verzamelt voor een eigen onderzoeksproject. Werk samen in groepen, ontwikkel academische en sociale vaardigheden, en ervaar hands-on onderzoek binnen ons Bachelor programma.

 • History of political thought
  Blok 4
  6

  Ontdek kernideeën van klassieke denkers uit China, India, Griekenland en meer. Analyseer aanhoudende politieke uitdagingen en gebruik historische teksten om op lopende debatten te reflecteren. Gebruik leerboeken en primaire bronnen om onafhankelijke leesvaardigheden op te bouwen.

 • Academische Vaardigheden voor Politicologen II
  Blok 4
  Blok 5
  3

  Leer over argumentatie, kritisch denken en theoretische perspectieven. Oefen met analyseren, schrijven en discussiëren om deel te nemen aan academische debatten en artikelen te beoordelen. Bouw voort op Academic Skills I en krijg inzicht in argumentatiestructuren en theoretische keuzes.

 • Introduction to political science research
  Blok 4
  Blok 5
  9
 • International relations
  Blok 5
  6

  Verken theoretische perspectieven, analyseer wereldwijde ontwikkelingen en duik in belangrijke kwesties zoals conflict, veiligheid, ontwikkeling en ethiek van globalisering. Krijg inzicht in politicologie en de specialisatie binnen ons programma.

 • Law and politics
  Blok 6
  6

  Ervaar in dit vak hoe recht en politiek samenkomen. Geef juridisch advies en begrijp de interactie tussen beide vakgebieden. Oefen met het vergelijken van rechtsstelsels en begrijp recht als product, instrument en politieke beperking.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Academische Vaardigheden voor Politicologen III
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  9

  Verbeter in dit vak je academische vaardigheden. Schrijf je eerste volledige academische paper, ontwikkel onafhankelijk literatuuronderzoek, en leer helder en beknopt schrijven. Dit vak bereidt je voor op geavanceerde studies en omvat peer-reviews en presentaties.

 • Political economy
  Blok 1
  6

  Bestudeer de relatie tussen politiek en economische macht. Onderzoek historische en hedendaagse verbindingen, zoals hoe economische belangen klimaatverandering en politieke beslissingen beïnvloeden. Onderzoek de geschiedenis van het kapitalisme, politiek-economische ideeën en actuele gebeurtenissen en neem deel aan praktische discussies om jouw perspectieven op politiek-economische debatten te ontwikkelen.

 • Research methods
  Blok 1
  Blok 2
  9

  Dit vak richt zich op empirisch onderzoeksmethoden. Het omvat zowel kwantitatieve als kwalitatieve benaderingen, leert inferentiële statistieken en hun toepassing in politieke contexten. Wekelijkse werkgroepen bieden praktische, real-world voorbeelden om onderzoekskennis toe te passen.

 • Democracies, autocracies and transitions
  Blok 2
  6

  Dit vak behandelt democratische regimes, hun opkomst, stabiliteit, en prestaties, evenals semi-democratische en autocratische systemen. Het onderzoekt mondiale trends, inclusief democratische uitdagingen en autoritaire krachten, en analyseert factoren zoals economie, cultuur, en internationale invloeden die deze vormen van regering beïnvloeden. Democratie, autoritarisme en overgangsprocessen staan centraal in deze cursus.

 • The Politics of Difference
  Blok 4
  6

  Ontdek in dit vak de politiek van verschil en leer hoe macht en instituties mensen categoriseren en ongelijkheid creëren. Verkrijg tools om hedendaagse bewegingen zoals Blacklivesmatter en Metoo te begrijpen en kritisch te analyseren. Verbind normatieve rechtvaardigheidsperspectieven, sociaalwetenschappelijke concepten en politieke wetenschapsperspectieven om verschillende verschijningsvormen van verschil en hun onderlinge verbanden te verkennen.

 • Research project II: Practicing research skills
  Blok 3
  Blok 6
  6

  Dit vak biedt praktische ervaring in onderzoek, met nadruk op het formuleren van onderzoeksvragen, theoretische contexten en onderzoeksmethoden. Studenten werken in groepen om kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens te verzamelen en te analyseren, rapporteren hun bevindingen en reflecteren op het onderzoeksproces. Het benadrukt kritisch denken over methodologische tools en verbetert samenwerkingsvaardigheden.

 • Gebonden keuze: Kernmodules
  Blok 4
  Blok 5
  12

  Voor dit vak heb je de mogelijkheid om te kiezen uit een van de kernmodules in: 'Comparative politics', 'International relations', 'Political theory', en 'Public policy and governance'.

 • Gebonden keuze: Keuzeruimte jaar 2
  Blok 5
  6

  Voor dit vak heb je de mogelijkheid om te kiezen uit een van de keuzevakken in: 'Sustainability politics. Paradigms and debates' en 'Violence & security. Paradigms and debates'.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vrije keuze: Vrije keuzeruimte
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30

  De keuzeruimte staat open voor jouw keuze, zowel binnen als buiten het Bachelor-programma Politicologie. Buiten het programma zijn er opties zoals een semester in het buitenland, een minor binnen of buiten de universiteit, of een combinatie van keuzevakken.

 • Gebonden keuze: Bachelor scriptieproject
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 5
  Blok 6
  12
 • Gebonden keuze vakken: Bachelor seminar 6 EC
  Blok 1
  Blok 4
  6
 • Gebonden keuze vakken: Bachelor seminar 12EC
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids (alleen in Engels).

Extra mogelijkheden
 • Uitwisseling

  Met het Erasmus-uitwisselingsprogramma kun je in het derde jaar een semester onderwijs volgen aan een universiteit in de EU, maar ook in landen daarbuiten (bijvoorbeeld Turkije of Canada).

 • Keuzeruimte en minor

  In de keuzeruimte kun jezelf verbreden door keuzevakken te volgen binnen Politicologie of bij een andere opleiding, zoals Sociologie, Communicatiewetenschap of Economie. Je kunt de keuzeruimte gebruiken om je voor te bereiden op een master in een andere richting dan Sociologie.

  Je kunt ook een minor volgen bij een andere opleiding of één van de interdisciplinaire minoren. Een minor is een samenhangend vakkenpakket van meestal 30 studiepunten, waarmee je kennis kunt maken met een ander vakgebied. Door de keuze van een minor kun je je persoonlijke interesses in een studiepad combineren. Vaak is een minor ook een verplichte voorbereiding op een master bij een andere opleiding.

 • Stage

  Je kunt de vrije keuzeruimte invullen met een stage. Een stage kan je intellectuele houding, kennis en vaardigheden, die in eerdere studiejaren zijn opgedaan, aanscherpen. Bovendien kan de (onderzoeks) stage een zinnige voorbereiding bieden op het schrijven van de bachelorscriptie. Ook blijkt een stage voor veel studenten een opstap naar de beroepspraktijk.

  Je kunt stage lopen bij een scala aan werkgevers, variërend van de VN en de EU, buitenlandse ambassades, ministeries en gemeenten, denktanks, banken, politieke partijen, organisaties als Greenpeace, Amnesty International, het Rode Kruis en organisatieadviesbureaus tot kranten, tijdschriften en omroepen. Ook zijn er binnen de opleiding mogelijkheden om als junior-assistent mee te lopen met het onderzoek van docentonderzoekers en promotiestudenten.

  Je kunt zelf op zoek naar een stageplek maar je kunt ook de stage-coordinator benaderen.

 • Honoursprogramma

  Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie, dan is het honoursprogramma geknipt voor jou. Je maakt op originele wijze kennis met wetenschappelijk onderzoek door een uitdagend pakket van verdiepende of verbredende vakken. Je richt je programma grotendeels zelf in en je werkt op hoog niveau samen in kleine groepen.

  Het honoursprogramma bestaat uit 30 EC die je bovenop het reguliere studieprogramma van de bachelor kunt volgen. 

Tijdsverdeling en begeleiding
 • Tijdsverdeling - uren in college vs. practica

  De studielast is 40 uur per week:

  • Hoorcolleges en werkgroepen: 12 uur per week (Projecten en practica zijn in het eerste en tweede jaar fulltime. Later in de opleiding wordt het aantal contacturen minder.)
  • Zelfstudie: 28 uur per week
 • Lesvormen bij Politicologie
  • Hoorcolleges: tijdens hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Werkcolleges: tijdens werkcolleges oefen je met de stof, in kleinere groepen, onder begeleiding van een docent.
  • Practica / workshops: tijdens de practica leer je praktische vaardigheden en voer je proeven uit.
Veelgestelde vragen
 • Kan ik deze bachelor ook in het Engels studeren?

  De bachelor Politicologie wordt ook aangeboden in het Engels. Het programma van beide bachelors is hetzelfde, maar bij de Engelstalige bachelor studeer je samen met studenten van over de hele wereld. Interesse? Kijk dan vooral verder!

  Ja! Ik ben benieuwd naar de Engelstalige bachelor

 • Wat is het verschil tussen de Engelse en de Tweetalige track?

  Je hebt de mogelijkheid om de bachelor Politicologie volledig in het Engels te volgen, of in een combinatie van Engels en Nederlands (tweetalige track). In het eerste geval is het onderwijs en de toetsing volledig in het Engels. Kies je voor de tweetalige variant, dan start je met Nederlandstalige hoorcolleges, werkgroepen en toetsing. De literatuur is wel voornamelijk Engelstalig. In de loop van het eerste jaar krijg je ook Engelstalige hoorcolleges, en gedurende het tweede jaar zullen sommige werkgroepen in het Engels gegeven worden. In het derde jaar is het onderwijs overwegend Engelstalig.

 • Hoeveel studenten behalen een positief bindend studieadvies (BSA)?

  Voor alle bacheloropleidingen aan de UvA geldt een bindend studieadvies (BSA). Een BSA houdt in dat je in het eerste inschrijfjaar van de bacheloropleiding een bepaald minimum aantal studiepunten moet behalen aan eerstejaarsvakken. Bij de bachelor Politicologie moet je in het eerste jaar van je inschrijving minimaal 42 van de 60 studiepunten behalen om een positief BSA te ontvangen. Jaarlijks ontvangt ongeveer 85% van de studenten een positief BSA.

 • Wat is de verhouding tussen internationale en Nederlandse studenten?

  De verhouding tussen internationale en Nederlandse studenten bij deze opleiding is ongeveer 60-40.