Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Dompel je onder in dit boeiende driejarige programma. De kern is Engelstalig, maar je hebt de vrijheid om je studie uit te breiden met Nederlandstalige keuzevakken en interactieve werkgroepen. In het eerste anderhalf jaar verken je verschillende takken van politicologie. We behandelen verschillende politieke systemen, internationale politieke verhoudingen, beleidsvraagstukken, filosofie en politieke economie. In de tweede helft van het programma verschuift de focus en pas je je pad zelf aan door je te specialiseren in jouw interessegebied.
 • Jaar 1

  In het eerste jaar krijg je een introductie in de wereld van Politicologie. Je leert belangrijke termen zoals conflict, samenwerking, belangen en macht kennen. Ook ontdek je welke grote vragen politicologen zich stellen over wereldwijde maatschappelijke gebeurtenissen en politieke systemen. Je volgt vakken over onderwerpen zoals openbaar bestuur en beleid, politiek denken, internationaal recht en moderne geschiedenis.  

  Daarnaast maak je kennis met onderzoek in de politieke wetenschappen. In kleine groepen leer je analytische vaardigheden en ontwikkel je jezelf in kritisch denken, academisch schrijven, debatteren en presenteren. 

 • Jaar 2

  In het tweede jaar gaan de vakken over grote vraagstukken in de hedendaagse politiek: van sociale ongelijkheid en identiteit tot politieke economie, zowel in democratische als in autoritaire politieke stelsels. 
  Je kiest voor een kernmodule in één van de specialisaties: 

  • Internationale Betrekkingen (International Relations)
  • Vergelijkende Politicologie (Comparative Politics) 
  • Bestuur en Beleid (Public Policy and Governance) 
  • Politieke Theorie (Political Theory) 

  Samen met je medestudenten werk je aan een onderzoeksproject over een onderwerp naar keuze. Hier gebruik je de academische, methodologische en praktische vaardigheden die je in de eerste vier semesters hebt opgedaan.  

 • Jaar 3

  In het laatste jaar specialiseer je je nog meer, met keuze uit een breed scala aan onderwerpen en regio's. Je hebt ook de optie om een stage te doen, in het buitenland te studeren, een extra taal te leren of een volledige minor te volgen. Je rondt de opleiding af met een onderzoek en een scriptie, begeleid door ervaren docenten binnen kleinschalige, thematische werkgroepen. 

Studieschema

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Geschiedenis van de moderne wereld sinds 1750
  Blok 1
  6

  Ontdek de oorsprong van moderne staten, democratie, industriële kapitalisme en hun mondiale impact. Dit vak biedt een historisch overzicht van de moderne wereld sinds 1750, relevant voor studenten Politicologie. Behandel de opkomst van totalitarisme, Wereldoorlogen, de Koude Oorlog, en de belangrijke veranderingen in het tijdperk na de Koude Oorlog.

 • Academische Vaardigheden voor Politicologen I
  Blok 1
  Blok 2
  6

  Verbeter jouw academische vaardigheden. Lees academische teksten, verdiep je in de standpunten van auteurs en draag bij aan discussies aan de hand van casestudies. Ontwikkel effectieve communicatievaardigheden met schriftelijke opdrachten, presentaties en groepsdiscussies.

 • Inleiding Politicologie
  Blok 1
  Blok 2
  6

  Wordt geïntroduceerd aan de wereld van politiek en politieke wetenschappen. Leer over belangrijke concepten zoals 'politiek,' 'macht,' 'conflict' en 'samenwerking.' Onderzoek wie politieke macht bezit, hoe journalisten en politieke wetenschappers het anders bekijken, en hoe factoren zoals ras, gender en klasse invloed hebben op politiek.

 • Public Policy and Governance
  Blok 2
  6

  Leer kritisch te beoordelen en solide argumenten te vormen. Ga dieper in op het gebruik van theorieën in academische papers en verken verschillende perspectieven en hypotheses. Verwerf aan de hand van oefeningen, lezingen, discussies en geschreven essays praktische vaardigheden om argumenten te analyseren en theorieën toe te passen op jouw analyses.

 • Onderzoeksproject I
  Blok 3
  6

  Leer hoe onderzoek ideeën genereert, complexe vragen beantwoordt, en data verzamelt voor een eigen onderzoeksproject. Werk samen in groepen, ontwikkel academische en sociale vaardigheden, en ervaar hands-on onderzoek binnen ons Bachelor programma.

 • History of political thought
  Blok 4
  6

  Ontdek kernideeën van klassieke denkers uit China, India, Griekenland en meer. Analyseer aanhoudende politieke uitdagingen en gebruik historische teksten om op lopende debatten te reflecteren. Gebruik leerboeken en primaire bronnen om onafhankelijke leesvaardigheden op te bouwen.

 • Academische Vaardigheden voor Politicologen II
  Blok 4
  Blok 5
  3

  Leer over argumentatie, kritisch denken en theoretische perspectieven. Oefen met analyseren, schrijven en discussiëren om deel te nemen aan academische debatten en artikelen te beoordelen. Bouw voort op Academic Skills I en krijg inzicht in argumentatiestructuren en theoretische keuzes.

 • Introduction to political science research
  Blok 4
  Blok 5
  9
 • International relations
  Blok 5
  6

  Verken theoretische perspectieven, analyseer wereldwijde ontwikkelingen en duik in belangrijke kwesties zoals conflict, veiligheid, ontwikkeling en ethiek van globalisering. Krijg inzicht in politicologie en de specialisatie binnen ons programma.

 • Law and politics
  Blok 6
  6

  Ervaar in dit vak hoe recht en politiek samenkomen. Geef juridisch advies en begrijp de interactie tussen beide vakgebieden. Oefen met het vergelijken van rechtsstelsels en begrijp recht als product, instrument en politieke beperking.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Academische Vaardigheden voor Politicologen III
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  9

  Verbeter in dit vak je academische vaardigheden. Schrijf je eerste volledige academische paper, ontwikkel onafhankelijk literatuuronderzoek, en leer helder en beknopt schrijven. Dit vak bereidt je voor op geavanceerde studies en omvat peer-reviews en presentaties.

 • Political economy
  Blok 1
  6

  Bestudeer de relatie tussen politiek en economische macht. Onderzoek historische en hedendaagse verbindingen, zoals hoe economische belangen klimaatverandering en politieke beslissingen beïnvloeden. Onderzoek de geschiedenis van het kapitalisme, politiek-economische ideeën en actuele gebeurtenissen en neem deel aan praktische discussies om jouw perspectieven op politiek-economische debatten te ontwikkelen.

 • Research methods
  Blok 1
  Blok 2
  9

  Dit vak richt zich op empirisch onderzoeksmethoden. Het omvat zowel kwantitatieve als kwalitatieve benaderingen, leert inferentiële statistieken en hun toepassing in politieke contexten. Wekelijkse werkgroepen bieden praktische, real-world voorbeelden om onderzoekskennis toe te passen.

 • Democracies, autocracies and transitions
  Blok 2
  6

  Dit vak behandelt democratische regimes, hun opkomst, stabiliteit, en prestaties, evenals semi-democratische en autocratische systemen. Het onderzoekt mondiale trends, inclusief democratische uitdagingen en autoritaire krachten, en analyseert factoren zoals economie, cultuur, en internationale invloeden die deze vormen van regering beïnvloeden. Democratie, autoritarisme en overgangsprocessen staan centraal in deze cursus.

 • The Politics of Difference
  Blok 4
  6

  Ontdek in dit vak de politiek van verschil en leer hoe macht en instituties mensen categoriseren en ongelijkheid creëren. Verkrijg tools om hedendaagse bewegingen zoals Blacklivesmatter en Metoo te begrijpen en kritisch te analyseren. Verbind normatieve rechtvaardigheidsperspectieven, sociaalwetenschappelijke concepten en politieke wetenschapsperspectieven om verschillende verschijningsvormen van verschil en hun onderlinge verbanden te verkennen.

 • Research project II: Practicing research skills
  Blok 3
  Blok 6
  6

  Dit vak biedt praktische ervaring in onderzoek, met nadruk op het formuleren van onderzoeksvragen, theoretische contexten en onderzoeksmethoden. Studenten werken in groepen om kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens te verzamelen en te analyseren, rapporteren hun bevindingen en reflecteren op het onderzoeksproces. Het benadrukt kritisch denken over methodologische tools en verbetert samenwerkingsvaardigheden.

 • Gebonden keuze: Kernmodules
  Blok 4
  Blok 5
  12

  Voor dit vak heb je de mogelijkheid om te kiezen uit een van de kernmodules in: 'Comparative politics', 'International relations', 'Political theory', en 'Public policy and governance'.

 • Gebonden keuze: Keuzeruimte jaar 2
  Blok 5
  6

  Voor dit vak heb je de mogelijkheid om te kiezen uit een van de keuzevakken in: 'Sustainability politics. Paradigms and debates' en 'Violence & security. Paradigms and debates'.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vrije keuze: Vrije keuzeruimte
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30

  De keuzeruimte staat open voor jouw keuze, zowel binnen als buiten het Bachelor-programma Politicologie. Buiten het programma zijn er opties zoals een semester in het buitenland, een minor binnen of buiten de universiteit, of een combinatie van keuzevakken.

 • Gebonden keuze: Bachelor scriptieproject
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 5
  Blok 6
  12
 • Gebonden keuze vakken: Bachelor seminar 6 EC
  Blok 1
  Blok 4
  6
 • Gebonden keuze vakken: Bachelor seminar 12EC
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids (alleen in Engels).

Copyright: Toestemming voor gebruik op website
We krijgen les van gerenommeerde politicologen. Tijdens mijn studie ontmoette ik docenten wiens werk ik had gelezen, gehoord op podcasts of gezien op tv. Storm Brinkhuis
Extra mogelijkheden
 • Uitwisseling

  Met het Erasmus-uitwisselingsprogramma kun je in het derde jaar een semester onderwijs volgen aan een universiteit in de EU, maar ook in landen daarbuiten (bijvoorbeeld Turkije of Canada).

 • Keuzeruimte en minor

  Keuzevakken geven je de mogelijkheid om je studie aan te passen naar jouw voorkeuren. Je kunt ook een minor volgen bij een andere opleiding. Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma waarmee je kennis kunt maken met een ander vakgebied. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. 

 • Stage

  Je kunt de vrije keuzeruimte ook invullen met een stage. Dit is een geweldige kans om je denkwijze, kennis en vaardigheden te versterken die je in eerdere studiejaren hebt opgedaan. Het kan ook een goede voorbereiding zijn voor het schrijven van je scriptie. Veel studenten vinden de stage een belangrijke stap naar de praktijk. 

  Waar kun je stagelopen? Denk aan plaatsen zoals de VN, EU, buitenlandse ambassades, denktanks, banken, politieke partijen en organisaties zoals Greenpeace of het Rode Kruis.  

  Je kunt zelf op zoek naar een stageplek, of de stage-coördinator benaderen.  

 • Honoursprogramma

  Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie? Dan is het honoursprogramma geknipt voor jou. Je maakt op originele wijze kennis met wetenschappelijk onderzoek door een uitdagend pakket van verdiepende of verbredende vakken. Je richt je programma grotendeels zelf in en je werkt op hoog niveau samen in kleine groepen. 

Copyright: Toestemming voor gebruik op de website
De vrijheid en zelfstandigheid die de UvA aanmoedigt, zijn waardevolle vaardigheden geworden in mijn professionele en persoonlijke leven. Meghan Rider
Tijdsverdeling en begeleiding
 • Tijdsverdeling

  Je bent ongeveer 40 uur per week bezig met de studie.  

  • Hoorcolleges en werkgroepen: 12 uur per week (Projectperiodes in het eerste en tweede jaar zijn voltijds. Het aantal contacturen neemt later in het programma af)

  • Zelfstudie: ongeveer 28 uur per week 

 • Lesvormen
  • Hoorcolleges: een docent licht de stof toe en je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen
  • Werkcolleges: je oefent in kleinere groepen met de leerstof, onder begeleiding van een docent
  • Practica/workshops: je leert praktische vaardigheden door onderzoeken uit te voeren, al dan niet in opdracht van actoren uit het werkveld 
Veelgestelde vragen
 • Kan ik deze bachelor ook in het Engels studeren?

  De bachelor Politicologie wordt ook aangeboden in het Engels. Het programma van beide bachelors is hetzelfde, maar bij de Engelstalige bachelor studeer je samen met studenten van over de hele wereld. Interesse? Kijk dan vooral verder!

  Ja! Ik ben benieuwd naar de Engelstalige bachelor

 • Wat is het verschil tussen de Engelse en de Tweetalige track?

  Je hebt de mogelijkheid om de bachelor Politicologie volledig in het Engels te volgen, of in een combinatie van Engels en Nederlands (tweetalige track). In het eerste geval is het onderwijs en de toetsing volledig in het Engels. Kies je voor de tweetalige variant, dan start je met Nederlandstalige hoorcolleges, werkgroepen en toetsing. De literatuur is wel voornamelijk Engelstalig. In de loop van het eerste jaar krijg je ook Engelstalige hoorcolleges, en gedurende het tweede jaar zullen sommige werkgroepen in het Engels gegeven worden. In het derde jaar is het onderwijs overwegend Engelstalig, echter is er ook de mogeijkheid om keuzevakken te volgen die volledig in het Nederlands worden gegeven of waarbij je je opdrachten in het Nederlands kunt maken. Op deze manier kun je optimaal profiteren van de tweetalige opzet van ons programma.

 • Hoeveel studenten behalen een positief bindend studieadvies (BSA)?

  Voor alle bacheloropleidingen aan de UvA geldt een bindend studieadvies (BSA). Een BSA houdt in dat je in het eerste inschrijfjaar van de bacheloropleiding een bepaald minimum aantal studiepunten moet behalen aan eerstejaarsvakken. Bij de bachelor Politicologie moet je in het eerste jaar van je inschrijving minimaal 42 van de 60 studiepunten behalen om een positief BSA te ontvangen. Jaarlijks ontvangt ongeveer 85% van de studenten een positief BSA.

 • Wat is de verhouding tussen internationale en Nederlandse studenten?

  De verhouding tussen internationale en Nederlandse studenten bij deze opleiding is ongeveer 60-40.