Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Psychologie

De bachelor is zo ingericht dat je in principe 40 uur per week met je studie bezig bent. In het eerste jaar heb je wekelijks ongeveer 12 uur onderwijs. De resterende tijd besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert bijvoorbeeld materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op tentamens en schrijft werkstukken.

Het eerste jaar: introductie

Het eerste studiejaar, de propedeuse, bestaat uit een inhoudelijk deel en een onderzoeksdeel.

 • In het inhoudelijke deel maak je kennis met het vakgebied psychologie en al haar deelgebieden: neuropsychologie, sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en cognitieve psychologie.
 • In het onderzoeksdeel train je je wetenschappelijke vaardigheden en schrijfvaardigheden tijdens onder andere de cursussen Onderzoeksmethoden en Statistiek en practicumgroepen Wetenschappelijk Denken. Ook schrijf je aan het eind van het jaar een propedeusethese.

Na afronding van alle onderdelen van de propedeuse ontvang je het propedeusediploma.

Het tweede jaar

In de eerste helft van je tweede studiejaar ligt het accent op het leren doen van onderzoek:

 • het vertalen van psychologische vragen in een onderzoeksopzet
 • het statistisch analyseren van onderzoeksgegevens
 • de uitwerking van een onderzoek
 • het schrijven van een onderzoeksverslag

Daarnaast oefen je met gespreksvaardigheden.

De tweede helft van je tweede studiejaar besteed je helemaal aan de specialisatie die je zelf kiest. Er zijn zeven verschillende mogelijkheden:

 • Arbeids- en Organisatiepsychologie
 • Klinische Psychologie
 • Psychologische Methodeleer
 • Brein en Cognitie
 • Sociale Psychologie
 • Klinische Ontwikkelingspsychologie
 • Klinische Neuropsychologie

Het derde jaar

In de eerste helft van je derde jaar ben je vooral bezig met je afstudeeronderzoek. In de tweede helft van het jaar kun je kiezen: wil je een tweede specialisatie, een minor volgen bij een andere opleiding (bijvoorbeeld Communicatiewetenschap of Rechten) of wil je op uitwisseling? We noemen dit laatste deel van je bachelor de 'profileringsruimte' omdat je hiermee je opleiding zelf een eigen karakter geeft. 

Onderwijsvormen
 

 • Als student Psychologie krijg je te maken met hoorcolleges en werkgroepen. De hoorcolleges zijn altijd in het Engels; de docent licht daarin meestal literatuur toe die je vooraf hebt bestudeerd.
 • Werkgroepen zijn kleinschalig en in het Nederlands; heb je een voorkeur voor Engelstalige werkgroepen, dan kun je hier ook voor kiezen. Werkgroepen gaan dieper in op de stof en richten zich vaak op vaardigheden, zoals het leren afnemen en interpreteren van tests of het oefenen van therapeutische gesprekken.
 • De meeste vakken worden afgesloten met een of meerdere toetsen. Die kunnen bestaan uit een schriftelijk tentamen, een werkstuk of presentatie.
 • Een groot deel van de studie bestaat uit zelfstudie: tijd waarin je zelfstandig stof bestudeert of opdrachten doet. De stof is in het Engels, dat is in het begin voor veel studenten even wennen, maar blijkt al snel geen probleem te zijn.

Bindend studieadvies (BSA)

Voor alle bacheloropleidingen geldt in de propedeuse een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre een student, aan het eind van het eerste studiejaar (na de herkansingen in de zomer), daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding.

 • Propedeusestudenten die aan het eind van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
 • Tijdens de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan ze tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
 • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in de daaropvolgende drie studiejaren niet herinschrijven voor de bacheloropleiding Psychologie aan de UvA.
 • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA te halen, dan kan bij de Examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.

Meer informatie over studiebegeleiding, minors en keuzevakken, honoursprogramma en internationalisering. 

 • Studiebegeleiding en advies tijdens je studie

  Mentor

  Tijdens de studie Psychologie zijn er verschillende vormen van begeleiding. Zo hebben alle voltijdstudenten in het eerste studiejaar een mentor, tevens practicumgroepbegeleider, bij wie je terecht kunt met vragen over je studie. Met deze mentor vinden aan het eind van elk semester individuele mentorgesprekken plaats.

  Buddy's

  Het Buddyproject van de opleiding Psychologie is vóór studenten en dóór studenten voor vragen, ondersteuning, informatie en advies rondom studeren.

  Een nieuwe stad, nieuwe omgeving, nieuwe vrienden en vaak ook nog een andere manier van studeren. Een buddy, met ervaring uit de praktijk, kan je wegwijs maken op de UvA. Ook kun je bij een buddy terecht voor handige tips en ondersteuning bij het aanpakken van studeren.  

  Studieadviseurs

  Verder kun je terecht bij de studieadviseurs van Psychologie. Zij geven adviezen en begeleiden je tijdens je studie. Je kunt bij hen terecht met algemene vragen, bijvoorbeeld over studiefinanciering, studieoriëntatie bij verkeerde studiekeuze, studieplanning en -vertraging, toelatingseisen, vrijstellingen, universitaire regelgeving en keuzemogelijkheden binnen de studie. Je kunt bij de studieadviseurs ook terecht met meer persoonlijke vragen of problemen.

  De studieadviseurs van Psychologie hebben dagelijks inloopspreekuur van 10.00 – 14.00 uur en zijn tevens per e-mail te bereiken: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl.

 • Minors en Keuzevakken: richt je studie naar eigen inzicht in

  Je hebt een aantal mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen:

  • Je besteedt 12 keuzepunten aan vakken binnen of buiten de bachelor Psychologie.
  • Ook kun je een minor kiezen: een samenhangend onderwijsprogramma van een halfjaar (30 studiepunten) dat je buiten je eigen opleiding volgt. Een minor Communicatiewetenschap of Bedrijfseconomie bijvoorbeeld. Je kunt een combinatie maken die precies aansluit bij je interesse, ambitie en talenten.
 • Honoursprogramma: zoek je meer uitdaging?

  Als aanvulling op je bachelor Psychologie kun je deelnemen aan het Honoursprogramma. Het Honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten) die je tijdens je driejarige opleiding volgt.

  Als je voor alle reguliere en extra vakken gemiddeld een 7 haalt, krijg je naast het bachelordiploma ook een Honoursdiploma uitgereikt.

  Bij Psychologie kun je in het eerste jaar het honoursprogramma Psychologie doen. Hier wordt aan de hand van een reader met artikelen gediscussieerd en geschreven over thema’s die de wetenschappelijke psychologie aangaan zoals nature-nurture, vrije wil, reductionisme en het lichaam-geestprobleem.

  Het Honoursprogramma van Psychologie vervolg je in het tweede jaar met het volgen van extra interdisciplinaire keuzevakken. Het derde jaar sluit je af met het schrijven van een Honoursthese.

  Het Honoursprogramma zorgt aan de ene kant voor verdieping en verbreding van de studie. Aan de andere kant biedt een Honoursbachelor betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen in binnen- en buitenland en op banen.

 • Internationalisering: studeren in het buitenland

  Internationaal studeren

  Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De UvA en de opleiding Psychologie nemen daarom intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. Zo participeert de opleiding in het Erasmus+ programma, het facultaire uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. Psychologie heeft een uitwisselingsovereenkomst met maar liefst 19 Europese universiteiten, onder andere in Berlijn, Brighton en Madrid. Daarnaast bestaan er een universitaire uitwisselingsprogramma waaraan de UvA als geheel deelneemt. Via deze uitwisseling kunnen studenten Psychologie in vele landen buiten Europa studeren; van Argentinië tot Zuid-Afrika.

  Onderzoek of stage in het buitenland

  Ook buiten deze uitwisselingsprogramma’s om zijn er veel mogelijkheden voor studenten om naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld voor onderzoek of stage. Hiervoor zijn verschillende fondsen en beurzen beschikbaar. Om studenten te ondersteunen bij het regelen van een verblijf in het buitenland, beschikt de opleiding Psychologie over een eigen International Office waar studenten terecht kunnen met vragen en voor advies.