Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Psychologie
Vergelijk

Studieprogramma

Als psycholoog gebruik je wetenschappelijke kennis om iets te begrijpen van wat anderen denken, voelen, willen en doen. Tijdens je studie train je je wetenschappelijke vaardigheden en je schrijfvaardigheden. Daarnaast maak je kennis met alle deelgebieden van de psychologie: van sociale psychologie tot klinische psychologie. Je volgt hoorcolleges en werkgroepen. De hoorcolleges zijn altijd in het Engels; de docent licht daarin de literatuur toe die je vooraf hebt bestudeerd. Werkgroepen zijn kleinschalig en in het Nederlands; heb je een voorkeur voor Engelstalige werkgroepen, dan kun je hier ook voor kiezen.

Opbouw studie

De bachelor Psychologie duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Jaar 1

Introductie

Het eerste studiejaar, de propedeuse, bestaat uit een inhoudelijk deel en een onderzoeksdeel. In het inhoudelijke deel maak je kennis met het vakgebied psychologie en al haar deelgebieden: neuropsychologie, sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en cognitieve psychologie.

In het onderzoeksdeel train je je wetenschappelijke vaardigheden en schrijfvaardigheden tijdens onder andere de cursussen Onderzoeksmethoden en Statistiek en practicumgroepen Wetenschappelijk Denken. Ook schrijf je aan het eind van het jaar een propedeusethese. Na afronding van alle onderdelen van de propedeuse ontvang je het propedeusediploma.

Jaar 2

Leer onderzoek doen en kies je specialisatie

In de eerste helft van je tweede studiejaar ligt het accent op het leren doen van onderzoek. Je leert o.a. psychologische vragen te vertalen in een onderzoeksopzet, het statistisch analyseren van onderzoeksgegevens, de uitwerking van een onderzoek en het schrijven van een onderzoeksverslag. Daarnaast oefen je met gespreksvaardigheden.

De tweede helft van je tweede studiejaar besteed je helemaal aan de specialisatie die je zelf kiest. Er zijn zeven verschillende mogelijkheden:

 • Arbeids- en Organisatiepsychologie
 • Klinische Psychologie
 • Psychologische Methodeleer
 • Brein en Cognitie
 • Sociale Psychologie
 • Klinische Ontwikkelingspsychologie
 • Klinische Neuropsychologie

Jaar 3

Afstudeeronderzoek en ruimte voor een extra specialisatie, minor of exchange

In de eerste helft van je derde jaar begin je met je laatste bachelorvak op het gebied van onderzoeksmethoden en statistiek ter voorbereiding op je afstudeeronderzoek waar je daarna aan begint. Daarnaast volg je twee vakken uit een serie “Current topics”. In deze vakken komen onderwerpen aan de orde die dicht bij de actualiteit staan.

In de tweede helft van het jaar kun je kiezen: wil je een tweede specialisatie, een minor volgen bij een andere opleiding (bijvoorbeeld Communicatiewetenschap) of wil je op uitwisseling? We noemen dit laatste deel van je bachelor de 'profileringsruimte' omdat je hiermee je opleiding zelf een eigen karakter geeft. 

Studieprogramma

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Introductory Psychology and Brain & Cognition
  1—2
  12
 • Research Methods & Statistics
  1—2
  12
 • Tutorials Academic Skills
  1—6
 • Developmental Psychology
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Work and Organisational Psychology & Social Psychology
  ???studyprogramme .period??? 4
  12
 • Clinical Psychology & Neuropsychology
  ???studyprogramme .period??? 5
  12
 • Behavioural data science / Propaedeutic Thesis
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Scientific and Statistical Reasoning
  1—2
  9
 • Practical training: Psychological Communication
  1—3
  3
 • Practical training: Psychological Research
  1—3
  12
 • Fundamentals of Psychology
  2—3
  6
 • Specialisation
  4—6
  30
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Methods & statistics
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Bachelor's thesis
  2—3
  12
 • Current topics in psychology 1
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Current topics in psychology 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • A second specialisation, a minor or an exchange programme
  4—6
  30
In de studiegids vind je meer informatie over alle vakken en de specialisaties.
Hana, eerstejaars

‘De vakken die je bij Psychologie krijgt zijn heel divers. Je start met 'Introductory Psychology and Brain & Cognition'. Dat is een breed opgezet vak, waardoor je een inkijkje krijgt in veel verschillende facetten van de Psychologie. Je legt hiermee gelijk een basis voor de andere vakken. Ik vond Klinische Psychologie ook een erg interessant vak. Ik ben benieuwd naar Arbeids- en Organisatiepsychologie: daar beginnen we in het volgende semester mee.’

Extra mogelijkheden 

Je hebt de mogelijkheid om je studie deels naar eigen inzicht in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld een minor volgen, of een semester in het buitenland studeren. Ook bieden wij een honoursprogramma aan als je meer uitdaging zoekt. 

Studiebegeleiding en advies tijdens je studie

Tijdens de studie Psychologie zijn er verschillende vormen van begeleiding. Zo hebben alle studenten in het eerste studiejaar een mentor, tevens practicumgroepbegeleider, bij wie je terecht kunt met vragen over je studie. Ook zijn er buddy's die je helpen wegwijs te maken op de UvA. 

Verder kun je terecht bij de studieadviseurs van Psychologie. Zij geven adviezen en begeleiden je tijdens je studie. Je kunt bij hen terecht met algemene vragen maar ook met meer persoonlijke vragen of problemen. 

Minor

Je hebt een aantal mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een minor: een samenhangend onderwijsprogramma van een halfjaar (30 studiepunten) dat je buiten je eigen opleiding volgt. Een minor Communicatiewetenschap of Bedrijfseconomie bijvoorbeeld. Je kunt een combinatie maken die precies aansluit bij je interesse, ambitie en talenten.

Honoursprogramma

Wil je meer uitdaging tijdens je studie? Als aanvulling op je bachelor Psychologie kun je deelnemen aan het Honoursprogramma. In het honoursprogramma volg je extra vakken, zowel binnen als buiten je eigen bacheloropleiding. Je verdiept én verbreedt je leerstof. Het programma bestaat uit 30 studiepunten en volg je bovenop je gewone onderwijs. Ieder honoursprogramma bestaat uit vakken bij je eigen bachelor én uit interdisciplinaire honoursvakken die elders zijn georganiseerd. 

Studeren in het buitenland

De UvA en de opleiding Psychologie hebben met meer dan 100 universiteiten uitwisselings- en samenwerkingsprogramma’s. Een buitenlandervaring brengt je veel kennis van een andere taal, cultuur en land. Een onmisbare ervaring die we zeker aanraden. Om studenten te ondersteunen bij het regelen van een verblijf in het buitenland, beschikt de opleiding Psychologie over een eigen International Office waar studenten terecht kunnen met vragen en voor advies.

Studielast

De bachelor is zo ingericht dat je in principe 42 uur per week met je studie bezig bent. In het eerste jaar heb je wekelijks ongeveer 12 uur onderwijs. De resterende tijd besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert bijvoorbeeld materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op tentamens en schrijft werkstukken.

Victor, eerstejaarsstudent

‘Het belangrijkste verschil met de middelbare school is dat je op de universiteit veel zelfstandiger werkt. We hebben nu vier uur verplichte werkgroepen per week. Daarnaast acht uur hoorcolleges. Ik volg nu overwegend vakken die mij echt interesseren. Dat was op de middelbare school wel anders! Hierdoor voelt het studeren aan de universiteit veel minder verplicht ’