Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Sociale geografie en Planologie
Vergelijk

Studieprogramma

De bachelor Sociale geografie en Planologie duurt drie jaar. Een studiejaar omvat 60 studiepunten en bestaat uit twee semesters van 20 weken. De hoorcolleges worden grotendeels in het Engels onderwezen en de werkgroepen (opdrachten) in het Nederlands.

Opbouw studieprogramma

Elk studiejaar heeft een thema. Het eerste jaar staat ‘ontmoeten’ centraal. Het twee jaar ‘verkennen en ontwikkelen’ en in het derde jaar ‘ontwikkelen’.

 • Eerste jaar - ontmoeten

  Het eerste studiejaar staat in het teken van “ontmoeten”. Je maakt kennis met de ruimtelijke bril waarmee geografen en planologen naar de samenleving kijken. Welke onderwerpen en concepten staan centraal? Welke ‘tools’ gebruikt een sociaal-ruimtelijk wetenschapper om zicht te krijgen op de wereld om zich heen? Wat betekent het om een academicus te worden en welke vaardigheden heb je daarvoor nodig? Je volgt een vast programma, dat bestaat thematische vakken en vakken gericht op onderzoeksmethoden en academische vorming. Je sluit het jaar af met een groepsproject, waarin je een oplossing ontwikkelt voor een bestaand ruimtelijk probleem.

 • Tweede jaar - verkennen en ontwikkelen

  In het tweede jaar ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden in de praktijk. Dat begint met het toepassen van theoretische methodes door een onderzoek te doen voor een opdrachtgever in Nederland. Hiervoor ga je in januari een week op veldwerk.

  Je sluit het tweede jaar af met een onderzoek in het buitenland. Je doet daarmee ervaring op in het samenwerken in een internationele context

  Daarnaast kun je je eigen interesses verkennen door een keuze te maken uit een van de vele profileringsmodules en een bijbehorende verdiepingsmodule. Zie in de studiegids in het schema bij Jaar 2 de uitklaplijst met de Profileringsmodules.

 • Derde jaar - ontwikkelen

  In het derde jaar wordt de ontwikkelfase voortgezet. Je specialisme geef je verder vorm door een tweede profileringsmodule te kiezen. Daarnaast heb je een vrije keuzeruimte, die je kunt invullen met;

  • extra profileringsvakken
  • een minor
  • vakken bij een andere opleiding
  • een half jaar in het buitenland te studeren
  • stage lopen

  Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Extra mogelijkheden’.

  Je sluit de bachelor af met een scriptieproject waarbij je zelfstandig data verzamelt, analyseert en in een theoretisch raamwerk plaatst. Indien je alle onderdelen goed hebt afgerond, ontvang je het bachelorsdiploma en de titel Bachelor of Science (BSc).

Studieschema

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding Planologie
  1—2
  12
 • Inleiding Sociale Geografie
  1—2
  12
 • Academische Vorming
  1—3
  6
 • Inleiding Sociaal Ruimtelijk Onderzoek
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Stedelijke Dynamiek
  4—5
  12
 • Methoden & Technieken 1
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Ruimtelijk Programmeren & Ontwerp
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Gebonden keuze: Profileringsmodule
  4—5
  12
 • Gebonden keuze: Verdiepingsmodule
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Methoden & Technieken 2
  1—2
  12
 • Research abroad
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
 • Leeronderzoek: Geografie en Planologie
  2—3
  6
 • SPECIALISATIE - Planologie:
  1—4
 • Spatial Interventions
  1—2
  12
 • Planologie: Wetenschap & Praktijk
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • SPECIALISATIE - Sociale Geografie:
  1—4
 • Ruimtelijk Programmeren & Ontwerp
  1—2
  12
 • Geografie: Wetenschap & Praktijk
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Gebonden keuze: Profileringsmodule
  1—2
  4—5
  12
 • Methoden & Technieken 3
  1—2
  4—5
  6
 • Vrije keuze: Vrije Keuze
  1—6
  30
 • Bachelorscriptieproject (keuze uit 1e OF 2e semester)
  1—6
  12

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids

Het afnemen van een interview is spannend, maar levert vaak interessante resultaten op voor jouw onderzoek.
De studie is prima te combineren met je sociale leven. Zeker als je net zoals ik veel elementen interessant vindt en dus gemotiveerd kan leren.

Extra mogelijkheden

Binnen het studieprogramma heb je de ruimte om een halfjaar (30 studiepunten) volledig naar eigen inzicht in te vullen, met een internationale uitwisseling, een onderzoeksstage, keuzevakken of een minor.

Honoursprogramma

Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie? Dan is het honoursprogramma wellicht iets voor jou. Je maakt op originele wijze kennis met wetenschappelijk onderzoek door een uitdagend pakket van verdiepende of verbredende vakken te volgen.

Het honoursprogramma bestaat uit 30 EC die je bovenop het reguliere studieprogramma van de bachelor kunt volgen. 

Uitwisseling

Met het Erasmus-uitwisselingsprogramma kun je in het derde jaar een semester onderwijs volgen aan een universiteit in de EU, maar ook in landen daarbuiten (bijvoorbeeld Turkije of Canada). Er zijn ook mogelijkheden om met de UvA-brede uitwisselingen mee te dingen naar andere bestemmingen wereldwijd.

Keuzeruimte

In de vrije keuzeruimte kun je je verder specialiseren binnen de opleiding of jezelf verbreden door bij een andere opleiding vakken te volgen, zoals bijvoorbeeld bij Sociologie, Communicatiewetenschap, Politicologie of Economie. Je kunt de keuzeruimte ook gebruiken om je voor te bereiden op een master in een andere richting dan de Planologie of Sociale Geografie.

Minor

Je kunt ook een minor volgen bij een andere opleiding of kiezen voor één van de interdisciplinaire minoren. Een minor is een samenhangend vakkenpakket van meestal 30 studiepunten, waarmee je kennis kunt maken met een ander vakgebied. Door de keuze van een minor kun je je persoonlijke interesses vormgeven.

Stage

Je kunt de vrije keuzeruimte deels invullen met een stage. Een stage kan je intellectuele houding, kennis en vaardigheden, die in eerdere studiejaren zijn opgedaan, aanscherpen. Bovendien kan de (onderzoeks) stage een zinnige voorbereiding bieden op het schrijven van de bachelorscriptie. Je kunt zelf op zoek naar een stageplek maar je kunt ook de stage-coördinator benaderen voor advies.

Studielast

De bachelor is zo ingericht dat je 40 uur per week met je studie bezig bent. In het eerste jaar heb je ongeveer 12-15 uur hoor- en werkcollege per week; de resterende tijd besteed je aan zelfstudie. Je doet veldwerk, leest literatuur, maakt opdrachten, studeert voor tentamens, en je bereidt je voor op excursies en colleges. 

In het tweede en derde studiejaar ligt het aantal contacturen wat lager dan in het eerste jaar en wordt zelfstudie belangrijker.

Deze bachelor in het Engels studeren?

De bachelor Sociale geografie en Planologie wordt ook aangeboden in het Engels. Het programma van beide bachelors is hetzelfde, maar bij de Engelstalige bachelor studeer je samen met studenten van over de hele wereld. Interesse? Kijk dan vooral verder!