Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De bachelor Sociale geografie en Planologie duurt drie jaar. Een studiejaar omvat 60 studiepunten en bestaat uit twee semesters van 20 weken. De hoorcolleges worden grotendeels in het Engels onderwezen en de werkgroepen (opdrachten) in het Nederlands.

Opbouw studieprogramma

Elk studiejaar heeft een thema. Het eerste jaar staat ‘ontmoeten’ centraal. Het tweede jaar ‘verkennen en ontwikkelen’ en in het derde jaar ‘ontwikkelen’.

 • Eerste jaar - ontmoeten

  Het eerste studiejaar staat in het teken van “ontmoeten”. Je maakt kennis met de ruimtelijke bril waarmee geografen en planologen naar de samenleving kijken. Welke onderwerpen en concepten staan centraal? Welke ‘tools’ gebruikt een sociaal-ruimtelijk wetenschapper om zicht te krijgen op de wereld om zich heen? Wat betekent het om een academicus te worden en welke vaardigheden heb je daarvoor nodig? Je volgt een vast programma, dat bestaat uit thematische vakken en vakken gericht op onderzoeksmethoden en academische vorming. Je sluit het jaar af met een groepsproject, waarin je een oplossing ontwikkelt voor een bestaand ruimtelijk probleem.

 • Tweede jaar - verkennen en ontwikkelen

  In het tweede jaar ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden in de praktijk. Dat begint met het toepassen van theoretische methodes door een onderzoek te doen voor een opdrachtgever in Nederland. Hiervoor ga je in januari een week op veldwerk.

  Je sluit het tweede jaar af met een onderzoek in het buitenland. Je doet daarmee ervaring op in het samenwerken in een internationele context.

  Daarnaast kun je je eigen interesses verkennen door een keuze te maken uit een van de vele profileringsmodules en een bijbehorende verdiepingsmodule. Zie in de studiegids in het schema bij Jaar 2 de uitklaplijst met de Profileringsmodules.

 • Derde jaar - ontwikkelen

  In het derde jaar wordt de ontwikkelfase voortgezet. Je specialisme geef je verder vorm door een tweede profileringsmodule te kiezen. Daarnaast heb je een vrije keuzeruimte, die je kunt invullen met;

  • extra profileringsvakken
  • een minor
  • vakken bij een andere opleiding
  • een half jaar in het buitenland te studeren
  • stage lopen

  Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Extra mogelijkheden’.

  Je sluit de bachelor af met een scriptieproject waarbij je zelfstandig data verzamelt, analyseert en in een theoretisch raamwerk plaatst. Indien je alle onderdelen goed hebt afgerond, ontvang je het bachelorsdiploma en de titel Bachelor of Science (BSc).

Studieschema

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding Planologie
  Blok 1
  Blok 2
  12

  Verdiep je in hoe steden en regio's worden gevormd door sociale-, economische- en planningsdynamiek. Ontwikkel analytische vaardigheden en vind creatieve oplossingen voor hedendaagse stedelijke uitdagingen in Nederlandse context. Bouw je kennis op via fundamentele en actuele modules.

 • Inleiding Sociale Geografie
  Blok 1
  Blok 2
  12

  Doe onderzoek naar hoe geografen sociale vraagstukken en plaatsen op verschillende schalen bestuderen. Maak kennis met sleutelbegrippen zoals ruimte, plaats, globalisering en meer. Dit vak geeft je een basis voor verdere specialisatie. Door middel van leesmateriaal en opdrachten ontwikkel je ook academische lees- en schrijfvaardigheden.

 • Academische Vorming
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  6

  Deze cursus helpt jou bij het opbouwen van jouw academische vaardigheden en houding. Het omvat sociale integratie, academische cultuur en het toepassen van kennis op echte observaties. Je werkt aan een onderzoeksproject, doet interviews en presenteert bevindingen, met een posterpresentatie als afsluiting.

 • Inleiding Sociaal Ruimtelijk Onderzoek
  Blok 4
  6
 • Stedelijke Dynamiek
  Blok 4
  Blok 5
  12

  Leer hoe steden veranderen en waarom. Bestudeer de factoren - zoals maatschappij, economie en technologie - die steden beïnvloeden, vooral in Amsterdam. Met behulp van concepten uit eerdere vakken leer je hoe geografen en planologen stedelijke veranderingen begrijpen en vormgeven. Dit bereidt je voor op een specialisatie in de rest van je studie.

 • Methoden & Technieken 1
  Blok 5
  6

  Raak bekend met de aard en basis van statistische analyse, door het verkennen van de drie essentiële aspecten van het vak: Statistiek, Kwantitatieve Analyse en GIS/Cartografie. Leer o.a. resultaten te interpreteren en kritisch te reflecteren op analyses, en het ontwerpen van thematische kaarten.

 • Ruimtelijk Programmeren & Ontwerp
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Gebonden keuze: Profileringsmodule
  Blok 4
  Blok 5
  12

  Volg in deze periode een vak naar keuze. Je kunt kiezen uit de volgende thematische keuzevakken: "International Development Studies," "Migration & Population Dynamics", "Spatial Analysis (GIS)", "Urban Planning: Contesting the City", "Financial & Economic Geography", "Political Geography", "Spatial Implications of Environmental Change", "Stadsgeografie" en "Urban Planning: Building".

 • Gebonden keuze: Verdiepingsmodule
  Blok 5
  6

  Specialiseer je in deze periode door het volgen van een van de thematische keuzevakken: "Financial & Economic Geography", "Political Geography", "Spatial Implications of Environmental Change", "Stadsgeografie", "Urban Planning: Building the City" en "Urban Planning: Moving in the City".

 • Methoden & Technieken 2
  Blok 1
  Blok 2
  12
 • Research abroad
  Blok 6
  6
 • Leeronderzoek: Geografie en Planologie
  Blok 2
  Blok 3
  6
 • SPECIALISATIE - Planologie:
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
 • Spatial Interventions
  Blok 1
  Blok 2
  12

  Ontdek je hoe je interventies in de ruimte organiseert. Verken theoretische benaderingen, waarbij sociologie, filosofie, stedenbouw met elkaar verbonden worden. Werk vervolgens aan praktische oplossingen met behulp van verschillende kennisbronnen.

 • Planologie: Wetenschap & Praktijk
  Blok 4
  6
 • SPECIALISATIE - Sociale Geografie:
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
 • Geographies of Inequality
  Blok 1
  Blok 2
  12

  Onderzoek hoe ongelijkheid wereldwijd blijft bestaan, ondanks toenemende globalisering. Je bestudeert theorieën en praktijkvoorbeelden over ongelijkheid op verschillende niveaus, van wereldwijd tot individueel. We bespreken ook de geschiedenis van ongelijkheid en mogelijke oplossingen. Belangrijke onderwerpen zijn o.a. economische systemen, ras, geslacht en milieu.

 • Geografie: Wetenschap & Praktijk
  Blok 4
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Gebonden keuze: Profileringsmodule
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  12

  Volg in deze periode een vak naar keuze. Je kunt kiezen uit de volgende thematische keuzevakken: International Development Studies, Migration & Population Dynamics, Spatial Analysis (GIS), Urban Planning: Contesting the City, Financial & Economic Geography, Political Geography, Spatial Implications of Environmental Change, Stadsgeografie, Urban Planning: Building the City and Urban Planning: Moving in the City.

 • Methoden & Technieken 3
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  6
 • Vrije keuze: Vrije Keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30

  Kies een vak naar keuze, zowel binnen als buiten het Bachelor-programma in Human Geography and Planning. Buiten het programma kun je kiezen voor een semester in het buitenland, een minor binnen of buiten de universiteit, of een combinatie van keuzevakken.

 • Bachelorscriptieproject (keuze uit 1e OF 2e semester)
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
Specialisatie

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids (alleen in Engels).

Copyright: CSS
Het afnemen van een interview is spannend, maar levert vaak interessante resultaten op voor jouw onderzoek. Lees wat Jouk vertelt over deze opleiding
Copyright: CSS
De studie is prima te combineren met je sociale leven. Zeker als je net zoals ik veel elementen interessant vindt en dus gemotiveerd kan leren. Lees wat Lucas vertelt over de opleiding
Extra mogelijkheden
 • Keuzeruimte

  In de vrije keuzeruimte kun je je verder specialiseren binnen de opleiding of jezelf verbreden door bij een andere opleiding vakken te volgen, zoals bijvoorbeeld bij Sociologie, Communicatiewetenschap, Politicologie of Economie. Je kunt de keuzeruimte ook gebruiken om je voor te bereiden op een master in een andere richting dan de Planologie of Sociale Geografie.

 • Minor

  Je kunt ook een minor volgen bij een andere opleiding of kiezen voor één van de interdisciplinaire minoren. Een minor is een samenhangend vakkenpakket van meestal 30 studiepunten, waarmee je kennis kunt maken met een ander vakgebied. Door de keuze van een minor kun je je persoonlijke interesses vormgeven.

 • Stage

  Je kunt de vrije keuzeruimte deels invullen met een stage. Een stage kan je intellectuele houding, kennis en vaardigheden, die in eerdere studiejaren zijn opgedaan, aanscherpen. Bovendien kan de (onderzoeks) stage een zinnige voorbereiding bieden op het schrijven van de bachelorscriptie. Je kunt zelf op zoek naar een stageplek maar je kunt ook de stage-coördinator benaderen voor advies.

 • Uitwisseling

  Met het Erasmus-uitwisselingsprogramma kun je in het derde jaar een semester onderwijs volgen aan een universiteit in de EU, maar ook in landen daarbuiten (bijvoorbeeld Turkije of Canada). Er zijn ook mogelijkheden om met de UvA-brede uitwisselingen mee te dingen naar andere bestemmingen wereldwijd.

 • Honoursprogramma

  Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie, dan is het honoursprogramma geknipt voor jou. Je maakt op originele wijze kennis met wetenschappelijk onderzoek door een uitdagend pakket van verdiepende of verbredende vakken. Je richt je programma grotendeels zelf in en je werkt op hoog niveau samen in kleine groepen.

  Het honoursprogramma bestaat uit 30 EC die je bovenop het reguliere studieprogramma van de bachelor kunt volgen. 

Tijdsverdeling en begeleiding
 • Tijdsverdeling - uren in college vs. practica

  De bachelor is zo ingericht dat je 40 uur per week met je studie bezig bent. In het eerste jaar heb je ongeveer 12-15 uur hoor- en werkcollege per week; de resterende tijd besteed je aan zelfstudie. Je doet veldwerk, leest literatuur, maakt opdrachten, studeert voor tentamens, en je bereidt je voor op excursies en colleges. 

  In het tweede en derde studiejaar ligt het aantal contacturen wat lager dan in het eerste jaar en wordt zelfstudie belangrijker.

 • Lesvormen bij Sociale geografie en planologie
  • Hoorcolleges: tijdens hoorcolleges licht een docent de stoef toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Werkcolleges: tijdens werkcolleges oefen je met de stof, in kleinere groepen van rond de 12 tot 15 studenten, onder de begeleiding van een docent.
  • Veldwerk: Studenten doen veldwerk in meerdere vakken door hun studie heen. Daarmee leer je om geleerde onderzoeksmethoden toe te passen in de dagelijkse praktijk.
 • Studiebegeleiding tijdens je studie

  Tijdens je studie sta je er niet alleen voor. Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

Veelgestelde vragen
 • Op welke dagen heb ik les en kan ik mijn bijbaan behouden?

  Het advies is om niet meer dan 8 uur te werken. De opleiding gaat uit van een dagelijkse (maandag t/m vrijdag) beschikbaarheid voor onderwijs.

 • Kan ik deze bachelor in het Engels studeren?

  De bachelor Sociale geografie en Planologie wordt ook aangeboden in het Engels. Het programma van beide bachelors is hetzelfde, maar bij de Engelstalige bachelor studeer je samen met studenten van over de hele wereld. 

 • Zijn de vakken in het Engels?

  De voertalen in ons programma zijn Nederlands en Engels. Je kunt kiezen tussen twee taalopties: een combinatie van Nederlands en Engels, of het hele programma in het Engels. Bij toetsen mag je altijd kiezen of je ze in het Nederlands of in het Engels maakt.

 • Wat is het verschil tussen Sociale Geografie en Planologie aan de UvA en aan de andere universiteiten in Nederland?

  Ook aan de Universiteit Utrecht (Sociale geografie en Planologie), Universiteit Groningen (Human geography and Planning) en de Radboud Universiteit (Geografie, Planologie en Milieu) kun je Sociale Geografie en Planologie studeren. De opleiding aan de Universiteit van Amsterdam zit als enige in de stad.

  De opleidingen houden zich allemaal bezig met mensen in relatie tot hun omgeving en hebben dan ook veel gemeenschappelijk. Er bestaan echter ook duidelijke (accent) verschillen tussen de opleidingen.

  Er zijn verschillen qua taal: Deze opleiding is in Groningen volledig Engelstalig, in Utrecht en Nijmegen Nederlandstalig met ook Engelstalige vakken. In Amsterdam kun je kiezen tussen Nederlands-Engels of volledig Engels.

  Er zijn thematische verschillen: Utrecht richt zich meer op stad, migratie, economie en milieu. Groningen richt zich meer op economie, culturele geografie, real estate en planning). Nijmegen richt zich op milieu en beleid. Amsterdam richt zich op Stads- Financiële/economische geografie, milieu, ontwikkelingsstudies, real estate, bestuur, is uniek in mobiliteit en politieke geografie.

 • Wat is veldwerk?

  Studenten doen veldwerk in meerdere vakken door hun studie heen. Daarmee leer je om geleerde onderzoeksmethoden toe te passen in de dagelijkse geografische praktijk. We beginnen daarmee op dag 1 van de studie.

  Het eerste jaar sluit je af met het vak Ruimtelijk Programmeren en Ontwerpen waarin je in een groep een door de gemeente aangedragen ruimtelijk probleem onderzoekt en daarvoor een oplossing bedenkt.

  In het tweede jaar ga je in het Leeronderzoek buiten de Randstad een sociaalgeografisch of planologisch probleem onderzoeken door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden. Later dat jaar ga je op reis voor het vak Research Abroad om rond een specifiek thema onderzoek te doen.

  In je scriptie doe je zelfstandig onderzoek.  

 • Is er ook een studievereniging en zo ja, wat doen die allemaal?

  De studievereniging voor sociaal geografen en planologen is Sarphati.

  Als studievereniging zorgt Sarphati ervoor dat de student vertrouwd raakt met, en zich gemakkelijk een weg baant door de studie, de universiteit en de stad Amsterdam. Wij willen dat de student zich gehoord en gekend voelt door actieve deelname aan- en het zelf organiseren van educatieve en sociale activiteiten. Studieverenigingen zijn ervoor om diensten aan studenten te verlenen die betrekking hebben op de studie en sociale interactie tussen medestudenten en docenten te bevorderen. Daarnaast kunnen studenten altijd terecht bij Sarphati voor vragen, opmerkingen en adviezen als het gaat om onderwijs.

  Zie SV Sarphati

 • Hoe groot is de opleiding?

  Er zijn 120 studenten in het eerste jaar. Meestal gelijk verdeeld tussen vrouwen en mannen. De werkgroepen bestaan uit 20-30 studenten, afhankelijk van de docent en het vak.

  Dit is een kleinschalige opleiding waardoor de meeste studenten en docenten elkaar kennen.

  Het studiejaar 23-24 zullen er vermoedelijk 200 eerstejaars beginnen met de opleiding, gezien de Engelse variant dan van start gaat.