Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Binnen de master Preventieve jeugdhulp en opvoeding word je opgeleid tot scientist-practitioner. Je leert op een wetenschappelijk onderbouwde manier oplossingen te vinden voor pedagogische vraagstukken. Op basis van casussen analyseer je opvoedsituaties. Je ontwikkelt en toetst interventies op het gebied van preventieve jeugdhulp. Daarnaast schrijf je een scriptie en loop je stage.
 • Semester 1

  In semester 1 breid je je kennis uit van:

  • de opvoeding en ontwikkeling van kinderen
  • de beoordeling en verbetering van preventieve jeugdinterventies
  • analytische methoden om pedagogische vragen te beantwoorden
  • de systematische ontwikkeling van interventies
 • Semester 2

  In semester 2 specialiseer je je tijdens het schrijven van je scriptie in een van de onderwerpen binnen het werkveld. Tijdens je stage doe je praktijkervaring op.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Opvoeding en ontwikkeling
  Blok 1
  9

  In deze cursus leer je over opvoeding, kinderontwikkeling en het belang van onderzoek. Je ontwikkelt vaardigheden om kennis door te geven en te reflecteren. Ook leer je samenwerken en beslissingen nemen in het pedagogische veld.

 • Preventieve jeugdinterventies
  Blok 1
  6

  Ontwikkel diepgaande kennis en vaardigheden in preventieve jeugdinterventies. Leer beoordelen, analyseren en communiceren over effectieve interventies. Een breed scala aan interventies en ontwikkelingsgebieden van kinderen komt aan bod: van de prenatale periode tot de jongvolwassenheid en van gedragsproblemen tot sociale vaardigheden.

 • Grondslagen, methodologie en analyse van praktijkgericht onderzoek
  Blok 2
  9

  Deze module heeft tot doel het overdragen en ontwikkelen van kennis en inzicht in onderzoeksstrategieën, analysetechnieken en methoden van operationaliseren, en richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren én beoordelen van onderzoek. Er wordt aandacht besteed aan conceptuele en normatieve problemen die zich voordoen bij de ontwikkeling, formulering en uitvoering van een onderzoek op basis van een probleemstelling.

 • Ontwikkelen en implementeren van opvoedingsinterventies volgens de methode van intervention mapping
  Blok 2
  6

  In dit vak leer je hoe je op een methodische manier interventies kunt ontwikkelen om gedrag te veranderen, bijvoorbeeld in opvoedingssituaties. Je leert over "Intervention Mapping," een aanpak die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis en de behoeften van de doelgroep. Je ontwikkelt stappenplannen voor doelen, kiest methoden en technieken, werkt samen met de doelgroep, implementeert de interventie en evalueert de resultaten. Je past deze stappen toe in praktische opdrachten om zelf een interventie te maken.

 • Masterscriptie Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18

  Leerdoelen van de masterscriptie Preventieve Jeugdhulp zijn: zelfstandig onderzoek managen, vraagstelling uitwerken, onderzoeksopzet ontwikkelen, data verzamelen, analyseren, resultaten interpreteren, verslag schrijven en presenteren. Je voert onder begeleiding empirisch onderzoek uit en woont verplichte bijeenkomsten voor feedback en presentaties bij.

 • Stage Master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12

  Tijdens je stage werk je een concrete opdracht van een praktijkinstelling uit. Er zijn verschillende soorten stages mogelijk: een praktijkgerichte stage, een onderzoekstage of een beleidsgerichte stage. De stage-opdracht resulteert in een concreet eindproduct (gerelateerd aan de opdracht) en in een persoonlijk stageverslag.

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.
'In het werkveld wordt steeds meer ingezet op preventief werken. Dit is precies waar je je in deze master op richt. '

Marjolein van Ommen

Extra informatie
 • Stagemogelijkheden

  Je hoeft niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats, want de opleiding heeft contacten met stage-instellingen. Er is een ruim aanbod, dus er zit vast een interessante stage voor jou tussen. Meestal kun je ieder jaar kiezen uit een beperkt aantal stageplekken in het buitenland. We kunnen hier echter geen garantie op geven, want het stageaanbod wordt ieder jaar opnieuw bekeken.

 • Studielast

  De master Preventieve jeugdhulp en opvoeding levert 60 studiepunten op (1 studiejaar).

  Semester 1 bestaat uit 2 blokken. In elk blok volg je 2 vakken. Ieder vak bestaat uit:

  • 2 uur hoorcollege
  • 2 uur werkgroep per week óf 4 uur werkcollege per week

  Dit betekent dat je tijdens 1 blok 8 contacturen per week hebt. De overige 32 uur van die week besteed je aan zelfstudie. Denk aan literatuur lezen en opdrachten maken. Dit laatste doe je zelfstandig of samen met je medestudenten.

  In semester 2 loop je 12 uur per week stage. Daarnaast werk je aan je masterscriptie. Dit kost je zo’n 18 uur per week.

Veelgestelde vragen
 • Waarom noemen jullie het een mastertrack?

  Binnen de Graduate School of Child Development and Education worden verschillende opleidingen aangeboden, waaronder Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Als je besluit om een master Pedagogische Wetenschappen te volgen, kun je kiezen uit vier richtingen, waaronder Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding. Deze richting wordt een mastertrack genoemd.

 • Wat is het unieke aan de mastertrack Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding?

  De focus ligt op preventie in plaats van de behandeling van opvoeding- en ontwikkelingproblemen, door onze focus op situaties waarin door opvoeders, instellingen of overheden actie ondernomen moet worden om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten en om problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen, te signaleren of op te lossen.

 • Wat is het verschil tussen de mastertrack Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding (PJO) en Youth at Risk (YAR)?

  Binnen PJO bereiden we studenten voor om als science practictioner aan de slag te gaan in Nederland. Uiteraard gebruiken we informatie vanuit de hele wereld, maar voor de praktische kant van het veld richten we ons op het binnenland. Zo kijken we gedetailleerd hoe in Nederland jeugdinterventies worden beoordeeld en lopen studenten voornamelijk (maar niet alleen) stage in Nederland. Daarnaast richten wij ons specifiek op jeugdhulp en opvoeding en hebben daardoor een iets gespecialiseerde blik dan binnen YAR.

 • Wat is het verschil tussen mastertracks PJO en Orthopedagogiek?

  Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding richt zich met name op de preventieve kant van de jeugdhulp, terwijl de orthopedagogiek zich richt op de behandeling van problemen die al zijn ontstaan.

 • Kan ik de studie ook parttime doen?

  We bieden geen officiële deeltijdvariant aan, maar je kunt er voor kiezen het ene jaar drie vakken te volgen en stage of scriptie, en het jaar erop de overgebleven onderdelen.

 • Kan ik stage lopen in het buitenland?

  Ja, we bieden elk jaar ook minstens één buitenlandse stage aan. Zo hebben er bijvoorbeeld studenten stage gelopen bij IMBA, met een vestiging in Zimbabwe. IMBA richt zich met name op “empowering” van de meest kwetsbare gezinnen en kinderen in landen waar zij projecten hebben. Zo heeft één van onze studenten daar gewerkt aan het ontwikkelen van een “tool” om kinderen te begeleiden bij het verwerken van trauma’s.

  Daarnaast mag je ook zelf een stage zoeken, maar neem daarvoor wel zo snel mogelijk contact op met de stagecoördinator. Deze zal dan kijken of de instelling in onze mastertrack past en of deze kwalitatief aan onze normen voldoet.

 • Moet ik zelf een stage zoeken en waar hebben studenten tot nu toe stage gelopen?

  Wij zorgen voor een ruim aanbod van stageplekken. Deze plekken worden in het eerste semester gepresenteerd waarna je een top 4 of 5 moet doorgeven. Voor plaatsing vindt er een kennismakingsgesprek plaats en daarna kan je beginnen. Voorbeelden van stage instellingen voor in het academisch jaar 2020-2021 zijn: KidsFoundation, PI Research, Lectoraat ouderschap en ouderbegeleiding, Amsterdam Universitair Medisch Centra, Gezinsbond, Nederlands Jeugdinstituut, Center for Evidence-Based Education, Youz, Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid, en nog veel meer instellingen!

 • Kan ik mijn bijbaantje behouden en op welke dagen heb ik onderwijs?

  We begrijpen heel goed dat studenten naast hun studie moeten werken om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Echter, de studie kost gemiddeld 40 uur per week dus het is wel goed om daar rekening mee te houden in je planning. Eind mei/begin juni worden de roosters gemaakt en is er bekend op welke dagen je college en werkgroepen hebt.

  Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op twee vaste dagen doordeweeks gepland en vindt overdag plaats.