Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis

In de minor Kunstgeschiedenis krijg je een overzicht van de westerse kunstgeschiedenis vanaf de klassieke oudheid tot heden.

Studiegids

In de minor Kunstgeschiedenis komen de belangrijkste kunstwerken, gebouwen, artistieke stromingen, opvattingen en begrippen op chronologische wijze aan de orde. Daarnaast worden belangrijke kunsthistorische thema's behandeld, denk aan: het veranderende kunstbegrip, de problematiek van de stijlbenamingen, iconografische vraagstukken, ontwikkelingen in mecenaat en opdrachtgeverschap, de relatie tussen kunstgeschiedenis en andere (historische) disciplines, de omgang met bronteksten en de wisselende positie en status van de kunstenaar.

Master

Volg je een andere bachelor dan de bachelor Kunstgeschiedenis dan ben je met een afgeronde minor Kunstgeschiedenis toelaatbaar voor het masterprogramma Kunstgeschiedenis.

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede competentie en een aantekening op je bulbijlage op. 

Inschrijven

Voor UvA-studenten verloopt de aanmelding voor een minor via de Studiegids. Niet-UvA-studenten schrijven zich als bijvakstudent in via Studielink. Meer informatie hierover vind je op onderstaande website.

Lees meer over minors in de geesteswetenschappen

Kunstgeschiedenis
Vorm Voltijd
Studielast 30 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September