Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Maroesjka van Nieuwenhuijzen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege Partners voor Jeugd, een overkoepelend samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Waar gaat haar leerstoel over, wat is het maatschappelijk belang hiervan en waar kijkt zij het meeste naar uit?
Maroesjka van Nieuwenhuijzen
Maroesjka van Nieuwenhuijzen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming

Waar gaat uw leerstoel over?

'De leerstoel richt zich op jeugdigen en ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Naast problemen met leren en het begrijpen van informatie, hebben mensen met een LVB ook een grotere kans op gezondheids-, psychische en financiële problemen, en maken ze in hun jeugd vaker traumatische gebeurtenissen mee. Door deze complexe problematiek is voor ouders met LVB de opvoeding een grote uitdaging en hebben deze gezinnen helaas relatief vaker te maken met langdurige en complexe jeugdhulpverlenings- en jeugdbeschermingstrajecten.’

'Professionals hebben de taak om het kind te beschermen en tegelijkertijd de ouder zo goed mogelijk te ondersteunen bij de opvoeding. Om de behoeften van gezinnen van ouders met LVB eerder te herkennen en tijdig de juiste hulp en ondersteuning in te zetten, richt de leerstoel zich ten eerste op risico- en beschermende factoren voor problematische opvoeding en jeugdbeschermingstrajecten. Ten tweede richt de leerstoel zich op preventief ondersteunen, gezien het huidige gebrek aan effectieve preventieve interventies die gezinnen van ouders met LVB integraal en duurzaam ondersteunen. Tot slot richt de leerstoel zich op de effecten van jeugdbeschermingsmaatregelen. Het is nog onvoldoende bekend wat het effect is van ingrijpende maatregelen zoals een onder toezichtstelling, en welke factoren een rol spelen bij de uitkomsten van verschillende trajecten.’

Wat is het maatschappelijk belang hiervan?

'Met de leerstoel vragen we aandacht voor de positie van jeugdigen en ouders met LVB, die vanwege hun complexe problematiek specialistische hulp en ondersteuning nodig hebben. Het is van belang dat we gezinnen van ouders met LVB tijdig signaleren en duurzaam de juiste hulp en ondersteuning aanbieden om complexe jeugdbeschermingstrajecten te voorkomen, om er daarmee voor te zorgen dat de kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen en zoveel mogelijk thuis kunnen opgroeien. Met de nieuwe kennis kunnen methodieken worden (door)ontwikkeld, de professionals worden ondersteund en toegerust, zodat de kwaliteit van zorg aan jeugdigen en ouders met LVB wordt verbeterd.’

Waar kijkt u het meeste naar uit?  

'Ik zie er naar uit om een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over de effectiviteit van de jeugdbescherming en om in samenwerking met praktijk en wetenschap de ondersteuning van en interventies voor gezinnen van ouders met LVB door te ontwikkelen en op effectiviteit te onderzoeken, en daarmee de gezinnen en praktijk verder te helpen. Ik vind het ook erg belangrijk om professionals en studenten te voorzien van kennis over de complexe problematiek van jeugdigen en ouders met LVB, en de specifieke hulp en ondersteuning die zij nodig hebben.’

De leerstoel gaat 1 januari 2022 van start.