Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Arthur Bakker is benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Didactiek en Curriculum in het Bètadomein aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In het kader van deze leerstoel wordt ook het Research Center for Curriculum Studies (RCCS) gelanceerd waar Bakker als kersverse hoogleraar leiding aan gaat geven. In dit nieuwe centrum werkt de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen samen met het landelijk expertisecentrum voor het curriculum SLO, dat de leerstoel sponsort.
(foto: Kirsten van Santen)

Wat- en hoe-vragen binnen de bètavakken

‘Curriculum gaat over wat leerlingen moeten leren en didactiek gaat over hoe je die onderwerpen kunt onderwijzen’, legt Bakker uit. ‘Mijn leerstoel gaat over het wat- en hoe binnen de bètavakken.’ In het voortgezet onderwijs zijn dat: wiskunde, informatica, natuurkunde, scheikunde en biologie. In het basisonderwijs gaat het over rekenen-wiskunde en natuur & techniek.

Leren in een snel veranderende wereld

Onderwijs staat maatschappelijk volop in de belangstelling door de snel veranderende wereld waarin we leven en de grote vraagstukken waar we het hoofd aan moeten bieden, zoals klimaatverandering en kansenongelijkheid. ‘De pandemie en, nog recenter, de opkomst van ChatGPT laten zien hoe snel het onderwijs soms moet reageren op veranderingen’, stelt Bakker.

‘Daarnaast hebben jongeren kennis en vaardigheden nodig om bij te dragen aan een schonere wereld en eerlijkere maatschappij, zonder dat we de problemen op hun bordje leggen. Welke rol kan het bètaonderwijs hierbij spelen?’

Ook staat het onderwijs in de bètavakken voor specifieke uitdagingen. ‘Denk bijvoorbeeld aan de samenhang tussen de bètavakken en discussies over basisvaardigheden als rekenen. Maar we willen ook werken aan een inclusiever bètaonderwijs.’

Een verbindende rol

Bakker wil deze complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderen. ‘Je wilt dat onderwijs interessant is voor leerlingen én aantrekkelijk voor leraren. Ook bereiden het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor op verschillende vervolgopleidingen én op werk én op burgerschap. Onderwijs is van ons allemaal, dus zijn er veel perspectieven die moeten worden afgestemd. Daar wil ik graag een verbindende rol in spelen.’

Research Centre for Curriculum Studies (RCCS)

Bakker ziet ernaar uit om vanuit de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, waar de leerstoel wordt gevestigd, samen te werken met maatschappelijk partner SLO en zo de benodigde stimulans aan het curriculumonderzoek te geven, in Nederland en daarbuiten. ‘De nieuwe leerstoel verankert de aandacht voor het curriculum binnen de onderwijswetenschappen en sluit naadloos aan bij het toenemende maatschappelijk belang van het curriculum.’

Deze samenwerking vindt concreet plaats in het nieuwe Research Center for Curriculum Studies (RCCS) waar Bakker leiding aan gaat geven. De directeur kennis en innovatie van SLO, Sanne Tromp, vertelt hierover: ‘Het wat en waartoe van het onderwijs verdient structurele aandacht. Er wordt op dit moment heel veel van scholen gevraagd, denk aan de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap, maar ook een nieuw vak digitale geletterdheid. Hoe geven we dat allemaal vorm? Hoe zorg je voor een samenhangend curriculum én dat we scholen en leraren niet overladen? Dit soort vragen gaan we in het RCCS vanuit een onderzoeksperspectief bestuderen. Ik ben trots dat deze samenwerking zo vorm heeft gekregen.’

De leerstoel gaat 1 januari 2024 van start.