For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
In het eerste studiejaar volg je zowel taal-, letter- en cultuurkundige vakken in de Franse taal en cultuur als pedagogische en (vak)didactische vakken. In het tweede jaar heb je de vrijheid om je in één of meer van deze domeinen te specialiseren. Je kunt er ook voor kiezen om je educatieve expertise juist te verbreden naar andere contexten, zoals volwassenenonderwijs of bij een educatieve sectie in het museum of een bedrijf in het buitenland. De master Frans (Educatie en communicatie) heeft een studielast van 120 EC.
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Multilingualism in the Classroom
  Blok 1
  6
 • Literature in the Classroom
  Blok 1
  6
 • Le français: enseignement & variation
  Blok 2
  6
 • Surréalisme et littérature
  Blok 2
  6
 • Het Schoolvak Moderne Vreemde Talen en Nederlands
  Blok 3
  6
 • Pedagogiek en Algemene Didactiek A
  Blok 1
  Blok 4
  3
 • Pedagogiek en Algemene Didactiek B
  Blok 2
  Blok 5
  3
 • Onderwijspraktijk A
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
 • Onderwijspraktijk B
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  9
 • Vakdidactiek 1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  9
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vakdidactiek 2
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  3
 • Onderwijspraktijk C
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  15
 • Vrije keuze
  Blok 1
  Blok 2
  6
 • Gebonden keuze: ILO keuzevakken
  Blok 1
  Blok 4
  3
 • Masterlanguage course
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
 • Methoden van onderzoek Talen
  Blok 2
  Blok 3
  6
 • Masterscriptie Educatie en Communicatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  21
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Frans (Educatie en communicatie)
Dr. Rose van der Zwaard
Copyright: Rose van der Zwaard
In deze master verdiep je zowel de theorie als de praktijk van het lesgeven in je eigen vakgebied. Je ontwikkelt je tot de inspirerende academisch gevormde leraar die het onderwijs zo hard nodig heeft. Dr. Rose van der Zwaard
 • Kernvakken

  In het eerste studiejaar volg je zowel taal-, letter- en cultuurkundige vakken in de Franse taal en cultuur als pedagogische en (vak)didactische vakken. In het tweede jaar heb je de vrijheid om je in één of meer van deze domeinen te specialiseren. Je kunt er ook voor kiezen om je educatieve expertise juist te verbreden naar andere contexten, zoals volwassenenonderwijs of bij een educatieve sectie in het museum of een bedrijf in het buitenland.

 • Inspiratie, innovatie en intervisie

  Gedurende het hele programma volg je het inspiratie-, innovatie- en intervisietraject. Dit traject is opgebouwd uit bijeenkomsten met inspirerende professionals, individuele planningsgesprekken, reflectieopdrachten en intervisiesessies. Alle studenten uit een groep zitten het hele traject bij elkaar.

 • Profileringsruimte

  In het tweede jaar heb je profileringsruimte (15 EC) waarin je zelf kunt kiezen waar jij in je leertraject de nadruk op wilt leggen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een korte stage in een museum, bij een educatieve uitgeverij of in het buitenland. Je kunt ook kiezen voor het keuzevak Literature and Education: Cultural Literacies, dat de relatie tussen taal- en cultuurstudies in een bredere educatieve context onderzoekt. Daarnaast is het mogelijk om je pedagogisch, taal- of cultuurkundig verder te ontwikkelen. Je mag zelf kiezen waar je vakken volgt (bijvoorbeeld aan een andere faculteit of universiteit).

 • Tutoraat

  Per jaar zullen er 2 tot 3 tutorbijeenkomsten worden georganiseerd. Hierin kunnen allerlei zaken worden besproken die te maken hebben met de opleiding en de stage. Je kunt altijd terecht bij een tutor voor een gesprek.

 • Onderwijspraktijk / Stage

  Vanaf halverwege het eerste jaar tot aan het einde van de opleiding sta je voor de klas. De gehele stage omvat 840 uur, waarbinnen je ten minste 100 klokuren lesgeeft in het voortgezet onderwijs. De relatief lange stageperiode zorgt ervoor dat jouw vaardigheden goed worden ontwikkeld en je veel ruimte krijgt ervaring in de praktijk op te doen. Je kunt ervoor kiezen om je stage op twee verschillende scholen te doen, zodat je kennis kunt maken met verschillende onderwijstypen en schoolculturen. Naast lesgeven kun je ook betrokken worden bij andere schoolgerelateerde zaken zoals excursies, ouderavonden en individuele begeleiding van leerlingen.

  De UvA heeft een overeenkomst met verschillende opleidingsscholen, waarvan een deel in de omgeving van Amsterdam, maar ook in de rest van Noord-Holland, ’t Gooi en Almere. Je wordt op een van deze scholen geplaatst.

 • Afstudeertraject

  In het vierde semester staat het afstudeertraject centraal en kies je een eigen thema dat je in de onderwijspraktijk en de wetenschappelijke theorie onderzoekt. De scriptie bestaat daarom uit een wetenschappelijk onderzoek en een vertaling naar een praktische toepassing.

Veelgestelde vragen
 • Wat is het voordeel van de master Educatie en Communicatie boven een traject met de eenjarige master van het schoolvak gevolgd door de eenjarige lerarenopleiding?

  Als je twee losse trajecten doet, krijg je eerst een aparte academische master (waarvoor je een masterscriptie schrijft), en dan een jaar educatiegericht onderwijs met een stage. In de tweejarige master Educatie en communicatie verdiep je op een bijzondere manier je kennis van het schoolvak. Je volgt vakken taalkunde, literatuur en cultuur in combinatie met vakdidactiek en pedagogiek. Op een van deze gebieden ga je je specialiseren. Je ontwikkelt een eigen profiel en onderwijsvisie. Hierbij krijg je uitgebreide begeleiding van zowel docenten van de vakmaster als van docenten van de lerarenopleiding. Dankzij deze combinatie van taal en educatie leer je in twee jaar een vak dat je uitstekend kwalificeert voor de arbeidsmarkt. Je beschikt over vakinhoudelijke en vakdidactische expertise en over een groot aantal vaardigheden: flexibiliteit, communicatie, goed samenwerken en een onderzoekende, analytische, kritische en reflectieve houding. Deze vaardigheden zijn van onschatbare waarde in het onderwijs, maar ook in tal van andere sectoren en beroepen.

 • Houdt de UvA rekening met mijn woonplaats bij het vinden van een stage?

  Ja, bij plaatsing doen we moeite om zoveel mogelijk rekening te houden met je woonplaats, de reistijd, en andere persoonlijke omstandigheden. We zijn echter wel afhankelijk van beschikbare stageplaatsen en van de opleidingsscholen waarmee we een overeenkomst hebben. Een deel hiervan zit in de omgeving van Amsterdam en een deel in de rest van Noord-Holland, ’t Gooi en Almere.

 • Als je al werkt op een school, kun je dit dan ook gebruiken als stage?

  De uren die je werkt op een school kun je als stage gebruiken mits de aard van het onderwijs (onderbouw, bovenbouw, VWO) én de begeleiding in overeenstemming is met de vereisten binnen de opleiding.

 • Kun je naast deze opleiding ook werken?

  De roostering van vakken is meestal verspreid over de hele week. Een bijbaantje is mogelijk, maar de voltijdsopleiding houdt geen rekening met een grotere baan die je naast je studie hebt.