For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Goede kansen op de arbeidsmarkt

De master Educatie en communicatie leidt je op tot een eerstegraads bevoegdheid waarmee je in het hele voortgezet onderwijs kunt lesgeven. Tijdens de opleiding leer je allerlei vaardigheden die samenhangen met het lesgeven, zoals motiveren, samenwerken, presenteren, conflict hanteren, het ontwerpen van educatief materiaal en het onderzoeken en ontwikkelen van het Nederlandse onderwijs. Er zal altijd behoefte zijn aan deskundige, academisch gevormde docenten, met een wetenschappelijke visie op het beroep. Doordat de vraag naar academisch geschoolde leraren stijgt (met name in de vakken Nederlands, Duits en Frans), heb je na het afronden van dit programma grote kans op een baan.

Tal van mogelijkheden

Na je opleiding kun je veel kanten op. Je kunt natuurlijk kiezen voor een baan als leraar in het middelbaar onderwijs. Maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden na het afronden van een master Educatie en communicatie. Met de verworven vaardigheden kun je uitstekend terecht op diverse functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsontwikkeling (onderzoeker, ontwerper van lesmateriaal), onderwijsorganisatie (beleidsmedewerker), in de beroepsontwikkeling van docenten (coach, opleider) of in het bedrijfsleven (trainer). Kennisoverdracht, het leidinggeven aan groepen en sociale en communicatieve vaardigheden komen in veel functies goed van pas.

Wetenschappelijk carrière

Na je master kun je kiezen voor een wetenschappelijke carrière. De UvA biedt een stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving waar promovendi hun talent optimaal kunnen ontplooien. Om te promoveren doe je drie tot vier jaar onderzoek en schrijf je een proefschrift. Het promotieonderzoek moet raakvlakken hebben met onderwijs.

Je diploma is geen afscheid 

Na je afstuderen hoef je geen afscheid te nemen van de UvA. We helpen je graag om je loopbaan verder te ontwikkelen. Je kunt je aansluiten bij het jonge-alumniprogramma van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV), dat je helpt om je carrière uit te stippelen. En als alumnus kun je ook nog steeds gebruikmaken van het Student Careers Centre.