For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Degree in teaching
Geschiedenis (Educatie en communicatie)
Compare programmes

Studieprogramma

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Pedagogiek en Algemene Didactiek A
  ???studyprogramme .period??? 1
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Geschiedenis en educatie
  1—2
  12
 • Onderwijspraktijk A
  1—6
  6
 • Onderwijspraktijk B
  1—6
  9
 • Vakdidactiek 1
  1—6
  9
 • Pedagogiek en Algemene Didactiek B
  ???studyprogramme .period??? 2
  ???studyprogramme .period??? 5
  3
 • Het Schoolvak: onderzoek en praktijk
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Gebonden keuze
  1—2
  12
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vakdidactiek 2
  1—2
  4—5
  3
 • Methoden van onderzoek
  1—3
  6
 • Onderwijspraktijk C
  1—6
  15
 • Gebonden keuze
  1—2
  12
 • Gebonden keuze
  ???studyprogramme .period??? 1
  ???studyprogramme .period??? 4
  3
 • Masterscriptie
  1—6
  21
UvA Studiegids: Geschiedenis (Educatie en Communicatie)

Specialisatie

Bij inschrijving voor de opleiding maak je een keuze voor een van de masterprogramma’s Geschiedenis:

 • American Studies
 • Duitslandstudies
 • Geschiedenis
 • Geschiedenis van de internationale betrekkingen
 • Gouden Eeuw 
 • Militaire geschiedenis
 • Stadsgeschiedenis

Je hebt vanaf het begin van de opleiding de vrijheid om je te specialiseren en profileren in een bepaalde richting.

Kernvakken

In het eerste jaar word je ondergedompeld in het huidige historische onderzoeksveld. In het kernvak maak je kennis met de historiografie, de belangrijkste onderzoekstradities en theoretische concepten van het gekozen specialisme. In het vak Geschiedenis en educatie krijg je zicht op de omgang met het verleden en leer je hoe je historische wetenschappelijke kennis kunt presenteren aan een publiek van niet-historici. Je verwerft kennis van doelen en inrichting van het geschiedenisonderwijs en discussies daarover en volgt vakken op het gebied van vakdidactiek en pedagogiek. In de tweede helft van het eerste jaar ga je ook stage lopen op een school.

In het tweede jaar loopt de stage door en verdiep je je verder in de vakdidactiek en een pedagogisch thema naar keuze. Vakinhoudelijke verdieping vindt plaats in de themacolleges van het gekozen specialisme. Je sluit de opleiding af met een afstudeerscriptie waarin je een historisch onderzoek combineert met een vakdidactisch onderzoek waarin je op  systematische wijze onderwijs ontwerpt of evalueert.

Inspiratie, innovatie en intervisie

Gedurende het hele programma volg je het inspiratie-, innovatie- en intervisietraject. Dit traject is opgebouwd uit bijeenkomsten met inspirerende professionals, individuele planningsgesprekken, reflectieopdrachten en intervisiesessies. Alle studenten uit een groep zitten het hele traject bij elkaar.

Onderwijspraktijk/stage

Vanaf halverwege het eerste jaar tot aan het einde van de opleiding sta je voor de klas. De gehele stage omvat 840 uur, waarbinnen je ten minste 100 klokuren lesgeeft in het voortgezet onderwijs. De relatief lange stageperiode zorgt ervoor dat jouw vaardigheden goed worden ontwikkeld en je veel ruimte krijgt om ervaring in de praktijk op te doen. Je kunt ervoor kiezen om je stage op twee verschillende scholen te doen, zodat je kunt kennismaken met verschillende onderwijstypen en schoolculturen. Naast lesgeven kun je ook betrokken worden bij andere school gerelateerde zaken zoals excursies, ouderavonden en individuele begeleiding van leerlingen.

Afstudeertraject

Het afstudeertraject kenmerkt zich door een directe koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk. Je kiest een thema dat voortkomt uit de onderwijspraktijk of vanuit je interesse voor een historisch onderwerp. Als je kiest voor een vertrekpunt vanuit de onderwijspraktijk en een educatief product centraal stelt, voeg je verdieping toe in de vorm van historisch onderzoek of theoretische reflectie. Vertrek je  daarentegen vanuit een historische vraag, dan zul je je ook verdiepen in de ontwikkeling of evaluatie van een praktijktoepassing. Je scriptie wordt beoordeeld door zowel een vakdidacticus als een vakdocent. 

Vakmaster al behaald?

Heb je jouw master in Geschiedenis al behaald en wil je leraar worden? Dan kun je kiezen voor de 1-jarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO).