For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master
Commerciële rechtspraktijk (Privaatrecht)
Compare programme

Studieprogramma

De mastertrack Commerciële rechtspraktijk geeft inzicht in de manier waarop bedrijven en activiteiten gefinancierd worden. Je bent hiermee goed voorbereid op de start van je carrière en verwerft tegelijkertijd de juiste bagage en vaardigheden voor je verdere loopbaan.

Programmastructuur

Voor 36 EC bestaat de mastertrack Commerciële rechtspraktijk uit verplichte vakken als Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Bijzondere overeenkomsten, Financieel recht en Insolventierecht & Corporate Finance. Daarnaast is er een aantal gebonden keuzevakken (in totaal 12 EC). Je mag naast het verplichte vak Insolventierecht & Corporate Finance maximaal één vak binnen het ervaringsonderwijs van de Amsterdam Law Practice volgen. Je sluit de masteropleiding af met een scriptie (12 EC).

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Bijzondere overeenkomsten
  Blok 1
  6
 • Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
  Blok 1
  Blok 2
  12
 • Internationaal privaatrecht
  Blok 2
  6
 • Financieel recht
  Blok 4
  6
 • Insolventierecht & Corporate Finance
  Blok 4
  6
 • Gebonden keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
 • Scriptie Privaatrecht: Commerciële rechtspraktijk
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
UvA Studiegids: Commerciële rechtspraktijk
 • Verplichte vakken (36 EC)
 • Gebonden keuze (12 EC)

  Uit onderstaande lijst kies je vakken voor een totale studielast van 12 EC. In plaats van European Competition Law (12 EC) kun je ook kiezen voor Foundations of EU Competition Law (6 EC). 

  • European Competition Law (12 EC)
  • Amsterdam Law Clinics (6 EC) (ALP-vak)
  • Stage (6 EC) (ALP-vak)
  • Willem C. Vis International Moot Court (12 EC) (ALP-vak)
  • European Contract Law (6 EC)
  • International Commercial Arbitration (6 EC)
  • European Company Law (6 EC)
  • Financiering en zekerheid (6 EC)
  • Legal Tech Lab (6 EC) (ALP-vak)
  • Advocatuur en beroepsethiek (6 EC)
  • Corporate Governance (6 EC)
  • Finance, Security and Insolvency (6 EC)
  • Fusies & overnames en Joint Ventures (6 EC)
  • Justice Entrepreneurship (6 EC) (ALP-vak)

  Kijk voor meer informatie over deze vakken in de Studiegids.

 • Ervaringsonderwijs: de Amsterdam Law Practice

  In de vakken van ons unieke ervaringsonderwijs pas je je academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. Door te reflecteren op wie je bent als jurist werk je aan je professionele beroepsidentiteit. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld. De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie voor vernieuwend onderwijs.

  In de master Commerciële rechtspraktijk worden de volgende keuzevakken aangeboden binnen de Amsterdam Law Practice:

  • Amsterdam Law Clinics (6 EC)
  • Stage (6 EC)
  • Willem C. Vis International Moot Court (12 EC)
  • Legal Tech Lab (6 EC)
  • Justice Entrepreneurship (6 EC)

  Kijk voor meer informatie over deze vakken in de Studiegids.

 • Scriptie Privaatrecht: Commerciële rechtspraktijk (12 EC)

  De Masterscriptie bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  1. het verrichten en schriftelijk vastleggen van een wetenschappelijk onderzoek;
  2. het mondeling presenteren van dit wetenschappelijke onderzoek.

  Het vak Masterscriptie omvat vaardighedenonderwijs met betrekking tot het schrijven van een juridische masterscriptie. Dit vaardighedenonderwijs wordt rond januari (september-instroom) en rond juni (februari-instroom) gegeven. Aanvullend wordt in de periode voorafgaand aan de mondelinge presentatie een werkcollege presenteren aangeboden.

De informatie op de website geldt voor het huidige studiejaar en kan voor het volgende jaar wijzigen. Vanaf mei is de informatie voor volgend studiejaar op deze pagina te vinden.

Ontdek het honoursprogramma

Wil je meer uitdaging en academische verdieping? Dan is het honoursprogramma Academic Excellence Track iets voor jou!

Deeltijd

Het is ook mogelijk om de master Commerciële rechtspraktijk in deeltijd te volgen; de opleiding duurt dan twee jaar. De meeste vakken worden echter niet ’s avonds aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met de onderwijsbalie FdR via (020) 525 3440.

Diploma Privaatrecht

Commerciële rechtspraktijk is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Privaatrecht. Na succesvolle afronding ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Privaatrecht en de titel Master of Laws (LLM).

Civiel effect

Beschik je over een Nederlands juridisch bachelordiploma (wo-niveau), dan voldoe je bij afronding van het masterprogramma Privaatrecht in principe aan de civiel effect-vereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht.