For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
De master Gezondheidsrecht kent een brede benadering van het vakgebied, onder meer gebaseerd op de actuele onderwerpen in het werkveld. Het onderwijs wordt overwegend in kleine groepen gegeven en vraagt om een actieve houding van elke student.

Programmastructuur

Elk vak wordt afgesloten met een tentamen. Daarnaast moet bij de vakken Medische Aansprakelijkheid, Patiëntenrechten: theorie en praktijk, Zorginstelling en Recht, Rechtshandhaving in de gezondheidszorg en Rechtsvragen rond het begin en einde van het leven een schriftelijke opdracht worden gemaakt. Deze opdrachten vormen samen met de scriptie een portfolio die je onder meer kunt gebruiken bij het zoeken naar een stage of baan.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding gezondheidsrecht
  Blok 1
  6
 • Medische aansprakelijkheid
  Blok 1
  6
 • Patiëntenrechten: theorie en praktijk
  Blok 1
  Blok 2
  6
 • Internationaal en Europees gezondheidsrecht
  Blok 2
  6
 • Zorgverzekeringsrecht
  Blok 2
  6
 • Gebonden keuze
  Blok 4
  Blok 5
  18
 • Gebonden keuze: overige keuzevakken
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
 • Scriptie Gezondheidsrecht
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Gezondheidsrecht

De informatie op de website geldt voor het huidige studiejaar en kan voor het volgende jaar wijzigen. Vanaf mei is de informatie voor het volgende studiejaar op deze pagina te vinden.

Ontdek het honoursprogramma

Wil je meer uitdaging en academische verdieping? Dan is het honoursprogramma Academic Excellence Track iets voor jou!

 • Verplichte vakken (30 EC)
 • Gebonden keuze (18 EC)

  Je kan eventueel ter vervanging van Rechtshandhaving in de gezondheidszorg, Zorginstelling en recht of Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven, een vak van maximaal 6 EC uit de lijst Gebonden keuze: overige keuzevakken kiezen.

 • Gebonden keuze: Amsterdam Law Practice

  In de vakken van ons unieke ervaringsonderwijs pas je je academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. Door te reflecteren op wie je bent als jurist werk je aan je professionele beroepsidentiteit. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld. De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie voor vernieuwend onderwijs. Het verplichte vak Patiëntenrechten: theorie en praktijk valt binnen het ervaringsgerichte onderwijs.

  Daarnaast kun je ter vervanging van Rechtshandhaving in de gezondheidszorg, Zorginstelling en recht of Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven, een vak van maximaal 6 EC uit de onderstaande ALP-vakken kiezen:

  Onder goedkeuring van de Examencommissie kun je ook voor 6 EC een vak kiezen uit andere universitaire masteropleidingen mits dat vak voldoende raakvlak heeft met de masteropleiding Gezondheidsrecht en niet overlapt met andere onderdelen van deze opleiding.

 • Scriptie Gezondheidsrecht

  De Masterscriptie bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  1. het verrichten en schriftelijk vastleggen van een wetenschappelijk onderzoek;
  2. het mondeling presenteren van dit wetenschappelijke onderzoek.

  Het vak Masterscriptie omvat vaardighedenonderwijs met betrekking tot het schrijven van een juridische masterscriptie. Dit vaardighedenonderwijs wordt rond januari (september-instroom) en rond juni (februari-instroom) gegeven. Aanvullend wordt in de periode voorafgaand aan de mondelinge presentatie een werkcollege presenteren aangeboden.

Veelgestelde vragen
 • Wat is de Amsterdam Law Practice?

  De Amsterdam Law Practice is een uniek ervaringsonderwijsprogramma voor alle juridische masterstudenten. In de Amsterdam Law Practice leer je door te reflecteren op wie je bent als jurist en hoe je in de toekomst wilt bijdragen aan de maatschappij. Je past je academische kennis van het recht en je geleerde vaardigheden toe door in de huid van een jurist te kruipen in echte of nagebootste zaken.

  Om een masterdiploma aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te behalen, dien je ten minste één ALP-vak van 6 ECTS te volgen en maximaal 12 ECTS. Deze ALP-vakken kun je volgen in de vorm van clinics, waarbij je meewerkt aan echte zaken, of in simulaties of law Labs, waar de praktijk wordt nagebootst. Er bestaat ook de mogelijkheid om een stage in te brengen.

  De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie voor vernieuwend onderwijs.

 • Wat krijg ik voor diploma na deze master?

  Dit masterprogramma is positief getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Na succesvolle afronding leidt dit tot een wettelijk erkend masterdiploma Gezondheidsrecht en de titel Master of Laws (LLM).

 • Kan ik deze master ook in deeltijd volgen?

  Het is ook mogelijk om deze master in deeltijd te volgen. De opleiding duurt dan 2 jaar. De meeste vakken worden echter niet ’s avonds aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met de onderwijsbalie FdR via (020) 525 3440.