Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen over UvA Matching.

Algemeen

 • Wat is UvA Matching?

  UvA Matching is een onderdeel van je inschrijving en vindt plaats na de oriëntatiefase en je aanmelding voor een studie via Studielink.

  Tijdens UvA Matching maak je vóór de start van je studie kennis met het onderwijs van de opleiding die je hebt gekozen; via colleges, zelfstudie en ter afsluiting een toets. Je krijgt hierdoor een realistisch beeld van je studie, je test of de opleiding echt bij je past en of je voldoende motivatie en studievaardigheden bezit. Je krijgt hierna een advies voor het volgen van deze opleiding.

  Deelname aan UvA Matching is verplicht. Als je niet deelneemt aan UvA Matching kun je niet worden ingeschreven bij de opleiding van jouw keuze.

 • Waarom is er UvA Matching?

  De juiste studiekeuze vergroot het studiesucces: de kans dat je straks ook succesvol bent in de gekozen opleiding. Om je te helpen bij het maken van een juiste studiekeuze, biedt de UvA Matching aan: een week studie bij de gekozen opleiding, gevolgd door een tentamen.*

  Op deze wijze test je als aankomend student je studiekeuze: komt de studie overeen met het beeld en de verwachtingen die je hebt? Na UvA Matching krijg je een persoonlijk advies over je keuze voor de studie. Zo nodig krijg je hulp bij heroriëntatie op een andere studie.

  * Houd rekening met minimaal een dag colleges op de UvA of online, enkele dagen zelfstudie (thuis studiemateriaal bestuderen) en als afsluiting een toets moment.

 • Wanneer is UvA Matching?

  UvA Matching vindt plaats tussen 27 mei en 11 juni 2019. Het is belangrijk dat je in deze periode beschikbaar bent. Ook bieden enkele studies een extra (vroege) ronde tussen 30 januari en 12 februari 2019. De data van de matchingsactiviteiten per opleiding vind je, vanaf december, hier.

 • Bij welke opleidingen is er UvA Matching?

  UvA Matching geldt voor alle UvA-bacheloropleidingen met uitzondering van de opleidingen waarvoor een numerus fixus en/of selectieprocedure geldt.

  Deze selectieve opleidingen zijn: Amsterdam University College; Biomedische wetenschappen; Business Administration; Geneeskunde; Kunstmatige intelligentie; Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE); Psychobiologie; Psychologie; Tandheelkunde.

 • Is UvA Matching verplicht?

  Ja, deelname aan UvA Matching is verplicht voor alle aankomende studenten die zich voor het eerst aanmelden voor een UvA-bacheloropleiding (met uitzondering van opleidingen met een numerus fixus en/of selectie) en die nog nooit eerder aan de UvA hebben gestudeerd.

 • Moet je bij andere universiteiten ook deelnemen aan matching?

  Elke universiteit biedt voor aankomende studenten een vorm van matching aan (ook wel studiekeuzecheck genoemd) . Per universiteit is de vorm en het tijdstip echter verschillend. Kijk goed bij de opleiding van jouw keuze welke voorwaarden er zijn voor inschrijving en toelating.

 • Wat is het verschil tussen Proefstuderen en UvA Matching?

  Proefstuderen (UvA Proefstudeerweek) is een studiekeuze-activiteit die je helpt bij het maken van je studiekeuze. Proefstuderen doe je in 5 of 6 vwo, nadat je een Bachelordag hebt bezocht. Proefstuderen geeft je een goed beeld van de inhoud van de studie.

  UvA Matching vindt plaats na je studiekeuze en je aanmelding voor een opleiding. De matching helpt je je keuze te testen.

 • Hoe meld ik me aan voor UvA Matching?

  Als je een studie hebt gekozen, meld je je uiterlijk 1 mei aan voor de opleiding via Studielink.

  • Je ontvangt na je inschrijving bij Studielink een e-mail van de UvA met daarin je UvAnetID en uitleg over hoe je je moet aanmelden voor UvA Matching.

  Alle informatie over inschrijven voor een opleiding vind je hier.

 • Kun je bij meer dan 1 opleiding matchen?

  Ja, je mag bij meerdere opleidingen matchen als je je voor meerdere niet-selectieve UvA-opleidingen hebt aangemeld via Studielink. De UvA adviseert om te matchen voor de opleiding van je eerste keuze. UvA Matching is niet bedoeld als een studiekeuzeactiviteit, je dient je keuze vóór 1 mei te maken. We raden je aan deel te nemen aan de voorlichtingsactiviteiten voor het maken van je studiekeuze (Bachelordag, Proefstuderen en Meelopen), zie www.uva.nl/opendagen.

  Deelname aan UvA Matching van een opleiding geeft recht op toelating tot iedere niet-selectieve bacheloropleiding van de UvA. Ook als je na 1 mei besluit te wisselen van opleiding.

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan UvA Matching?

  UvA Matching vindt plaats tussen 27 mei en 11 juni 2019. Ook bieden enkele studies een extra (vroege) ronde aan. Houd rekening met minimaal een dag colleges, enkele dagen zelfstudie (thuis studiemateriaal bestuderen) en als afsluiting een toetsmoment.

 • Wanneer is mijn inschrijving compleet?

  Alle stappen op een rijtje: 

  1.    Je hebt de toelatingseisen van je opleiding gecheckt.
  2.    Je hebt zo snel mogelijk, en uiterlijk op 1 mei een verzoek tot inschrijving gedaan in Studielink.
  3.    Je hebt deelgenomen aan UvA Matching.
  4.    Je hebt je collegegeld betaald.

  Meer informatie vind je ook in het stappenplan inschrijven.

 • Wat als je niet aanwezig kunt zijn bij UvA-Matching vanwege een verblijf in het buitenland?

  De UvA gaat er vanuit dat een aspirant-student serieus nadenkt over zijn/haar studiekeuze. UvA-Matching is het verplichte sluitstuk van die studiekeuze. De UvA is dus van mening dat je bij het plannen van een reis rekening kunt houden met UvA Matching. De data per opleiding zijn daarom in een vroeg stadium gecommuniceerd. Sommige opleidingen bieden bovendien een vroege UvA-Matching aan in februari, waardoor je al eerder aan de verplichting tot deelname UvA-Matching kunt voldoen.

 • Wat moet ik doen als ik door bijzondere omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens de verplichte UvA Matching?

  Indien je door bijzondere omstandigheden (onderwijsverplichtingen tijdens UvA-Matching, medische omstandigheden of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden) verhinderd bent, kun je een gemotiveerd dispensatieverzoek indienen waarin je aangeeft wat de redenen zijn van je afwezigheid. Dit verzoek kun je pas indienen nadat je een inschrijfverzoek hebt gedaan voor de studie in Studielink (www.uva.studielink.nl).
  Alle aspirant-studenten die een inschrijfverzoek hebben gedaan in Studielink, ontvangen een activatiecode voor hun UvAnetID (gelijk aan je UvA-studentnummer). Je kunt daarna in de Digitale Student Service Desk inloggen met je UvAnetID en kiezen voor 'Ik wil iets aanvragen of regelen'. Kies daaronder 'verzoek tot vrijstelling van UvA Matching'. Nadat je de rest van de informatie hebt ingevuld en bewijs hebt toegevoegd kan je het verzoek indienen. Je ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie van de UvA.

 • Hoe lang is het studiekeuzeadvies dat ik krijg geldig?

  Een advies blijft één jaar geldig voor dezelfde opleiding. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld een gap year neemt of zakt voor je eindexamen, je een jaar later niet opnieuw hoeft deel te nemen aan UvA Matching voor dezelfde opleiding. Je moet dan in het jaar dat je gaat starten nog wel een dispensatieverzoek indienen.

Na UvA matching

 • Wat gebeurt er na UvA Matching?

  Na UvA Matching ontvang je van de opleiding een advies over je aanmelding voor deze opleiding. Je kunt je inschrijving dan vervolgen (hierover ontvang je bericht van de UvA) of je kunt besluiten je te oriënteren op een andere opleiding. De UvA biedt je daarbij hulp.

 • Ik wil na UvA Matching wisselen van opleiding. Kan dat?

  Als je na UvA Matching tot de conclusie komt dat de gekozen studie toch niet bij je past, dan kun je je nog aanmelden voor een andere opleiding bij de UvA (Let op: aanmelden voor opleidingen met een selectie is dan niet meer mogelijk). Wil jij aanmelden bij een andere hoger onderwijsinstelling dan de UvA, check bij die instelling dan het aanmeldingsbeleid.

Staat je vraag er niet bij? Stel hem hier.