Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De FNWI hecht grote waarde aan het bevorderen en het op peil houden van duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid kan gezien worden als het functioneren op de arbeidsmarkt in brede zin, dus zowel binnen als buiten onze universiteit. Dit kunnen opleidingen zijn die bijdragen aan het functioneren in je huidige functie, maar ook bij het vergroten van je kansen op de arbeidsmarkt in het algemeen.

Docent Ontwikkelprogramma

De FNWI heeft een Docent Ontwikkelprogramma (DOP). In dit programma krijgen junior docenten een gestructureerd opleidings- en ontwikkelingsprogramma aangeboden ter voorbereiding op een volgende carrièrestap.

Door de sterke groei van een aantal opleidingen is het aantal junior docenten aan de FNWI de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zij ondersteunen het wetenschappelijk personeel bij het opzetten, uitvoeren, organiseren en verbeteren van het onderwijs. Zij zijn daarmee een onmisbare schakel in onze onderwijscapaciteit en leveren bovendien een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Voor het waarborgen van continuïteit is het essentieel dat deze rol voor junior docenten zelf ook aantrekkelijk is. Met het DOP bieden we je, naast een contract voor vier jaar, ook de mogelijkheid om jezelf gedurende die periode voor te bereiden op een volgende carrièrestap. Met de junior docent wordt een opleidings- en begeleidingsplan opgesteld waarin ruimte is voor maatwerk. Het volgen van het BKO-traject is een vast onderdeel van het programma.

Benoemings- en bevorderingscriteria

Voor wetenschappelijke functies aan de UvA gelden benoemingseisen waaraan een kandidaat moet voldoen. Naast de UvA-eisen, heeft de FNWI aanvullende benoemings- en bevorderingscriteria opgesteld voor vaste wetenschappelijke staf. Benoemingsadviescommissies hanteren de criteria in hun beoordeling van kandidaten, en leidinggevenden gebruiken de criteria bij het beoordelen of iemand in aanmerking komt voor bevordering. Voor wetenschappelijke medewerkers geven de criteria inzicht op de vraag hoe je je verder kunt ontwikkelen in je loopbaan aan de FNWI. 

Career Service FNWI

Omdat je als promovendus, postdoc of junior docent een tijdelijke aanstelling hebt, word je geadviseerd je tijdig te beraden op de volgende stap in je loopbaan. De faculteit wil je zo goed mogelijk voorbereiden op je toekomstige loopbaan. Niet alleen door de voorwaarden te scheppen voor hoogwaardig onderzoek en onderwijs, maar ook door je te helpen groeien als professional, binnen maar zeker ook buiten de universitaire wereld.

Als promovendus, postdoc of docent in tijdelijke dienst van de FNWI kan je voor vragen en advies over je loopbaan terecht bij de Career Service. De Career Service:

  • behandelt jouw individuele vragen over je loopbaan.
  • adviseert over jouw strategische loopbaanontwikkeling.
  • informeert jou over relevante activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling. 
  • organiseert activiteiten op het terrein van loopbaanondersteuning.

Trainingen voor duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn hangt niet alleen samen met de juiste vaardigheden, kennis en eigenschappen, maar ook met een goede gezondheid en het welbevinden van de werknemer. Career Support FNWI focust zich daarom niet alleen op trainingen op het gebied van vaardigheden, maar ook op de thema’s diversiteit, leiderschap, loopbaanontwikkeling en werkdruk.